ЗАХИСНИК ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ ЄДНОСТІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ЧЕХОСЛОВАЦЬКИХ НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІСТІВ У СЛОВАЧЧИНІ В 1918 – 1938 РР.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(47).2022.267340

Ключові слова:

політичні партії, національні соціалісти, Словаччина, чехословакізм, автономія

Анотація

Реформістська течія національних соціалістів аж до 1989 року була одним з базових елементів чеської/чехословацької партійно-політичної системи. Політична партія чеських національних соціалістів формувалася з 90-х років ХІХ століття і стала постійною складовою частиною урядових коаліцій у роки Першої Чехословацької Республіки (1918 – 1938) під назвою Чехословацька національно-соціалістична партія. Цьому відповідає історіографічне трактування їхньої діяльності та участі у вирішенні політичних, економічних, соціальних і культурних проблем побудови держави. Винятком у цьому контексті є історія партії у Словаччині у період з 1918 до 1938 року, коли лідери партії вирішили поширити діяльність організації на всю територію новостворюваної держави. Крім окремих згадок, ми маємо лише кілька коротких історичних досліджень, дані яких є неточними і політику партії на цій території відображують лише в найзагальніших рисах. Тому представлене дослідження є одним з нових «зондів» до діяльності партії у Словаччині, спрямованих на зменшення історіографічного боргу. З огляду на обмежені можливості обсягу статтю присвячено аналізу профілю партії у Словаччині, щоб надати уявлення про її чехословакістську програму, програму чехословацької національної та державної єдності, яка не була прийнята з розумінням або принципово відкидалася в консервативному та передусім націоналістично й автономістично орієнтованому словацькому середовищі. У сфері політичної практики партія проєкціювала концепцію єдності на питання пошуку оптимальної адміністративної системи Чехословацької Республіки. Вона виступала не тільки проти концепції автономного статусу Словаччини у складі ЧСР, яку правильно сприймала як перший крок у процесі державно-правового відокремлення чехів і словаків, але й проти земської системи. Ідеалом, який втілює в реальність уявлення про самоврядування, автономію та незалежність, вона вважала жупну систему. Вивчаючи згадану вище тему, дослідження також аналізує стосунки національних соціалістів у Словаччині з Глінковою словацькою народною партією, що мала найбільшу електоральну підтримку населення і з питань, обговорюваних у нашій роботі, програмно та політично з ними розходилася. Вона була їхнім основним політичним супротивником.

Біографія автора

Павел Марек

почесний професор кафедри історії, філософський факультет, Університет Палацького, Оломоуц, Чехія

Посилання

Sources

Akútne otázky Slovenska, Slovenské slovo, 1926, v. 6, no. 8, 26. února, pp. 1–2.

Autonómia, Slovenské slovo, 1922, v. 2, no. 26, 4. listopadu, pp. 1–2.

Čo budeme robiť v novom Národnom zhromaždení?, Slovenské slovo, 1929, v. 9, no. 41, 11. října, p. 2.

Gajdoš, L. Prišiel Hlinka z Ružomberka … Slovenské slovo, 1927, v. 7, no. 4, 28. ledna, p. 1.

Harna, J., 1998, (ed.). Politické programy českého národního socialismu 1897–1948. Praha: HÚ AV ČR, 291 s. Edice politických programů, sv. 1.

Hlinka a Jehliczka, Slovenské slovo, 1926, v. 6, no. 33, 13. srpna, p. 1.

Hrušovský, I., 1925. Služobníci cirkve na Slovensku. Praha: Vatra, 32 s.

Hrušovský, I., 1926. Socialistická politika a etika. (Výklad k programu čsl. socialistů). Praha: ÚVV ČSS, 79 s.

Je možná autonómia?, Slovenské slovo, 1923, v. 3, no. 48, 14. prosince, pp. 2–3.

Juriga a spol., Slovenské slovo, 1922, v. 2, no. 5, 2. června, p. 1.

Los, R. O. Volebná predohra na Slovensku, Hor´ sa!, 1920, v. 2, no. 6, 12. února, p. 1.

Loubal, F. Len o hospodársky program?, Slovenské slovo, 1926, v. 6, no. 15, 16. dubna, p. 2.

Loubal, F. Národný socializmus na Slovensku, Slovenské slovo, 1929, v. 9, no. 20, 17. května, p. 2.

Ľudácka žurnalistika, Slovenské slovo, 1922, v. 8, no. 12, 28. července, p. 2.

Ľudová strana v Prahe a na Slovensku, Stráž východu, 1928, v. 2, no. 31, 3. srpna, p. 1.

Lukáč, E. B, 1938. Za hmotné i duchovné vyzbrojenie čs. Republiky. Republika chráni a zveľaďuje Slovensko. Bratislava, vl. n., 11 s.

Lukáč, E. B. 1936. Reč poslanca Národného shromaždenia Emila Boleslava Lukáča, podpredsedu Čs. strany národne socialistickej povedená v snemovni pri rozpočtovej debate 4. decembra 1936. Bratislava: vl. n., 15 s.

Milota, A. Naša práca na Slovensku, Národný socialista, 1933, v. 1, č. 1, 22. března, p. 1.

Milota, A. Naša práca na Slovensku, Národný socialista, 1933, v. 1, no. 1, 22. března, p. 1.

Milota, A., 1931. Význam Slovenska v naší práci. In: Motyčka, J. (ed.): Májový list čs. nár. socialistů. Praha: ÚVV, pp. 13–14.

Na obranu jednoty československé, celistvosti státu, České slovo, 1927, v. 19, 4. června, p. 1.

Národní archiv Praha, f. Archiv Československé strany národně sociální.

Němec, J. K otázke štátnej správy na Slovensku, Slovenské slovo, 7, 1927, v. 7, no. 3, 21. ledna, p. 3.

Netolický, A., 1927, (ed.). Památník Čs. strany národně socialistické 1897 – 1927. Praha: slavnostní výbor, pp. 71–72.

Od autonómie k cirkevným statkom, Slovenské slovo, 1926, v. 6, no. 45, 5. 11., p. 1.

Okolo Hlinkovej sedemdesiatky, Slovenský socialista, 1934, v. 2, no. 11, 4. října, p. 2.

Oni a my, Slovenské slovo, 1925, v. 4, no. 52, 4. prosince, p. 1.

Pamätník 10-ročnej práce Československej strany národno socialistickej na Slovensku. 1919 – 1929. Bratislava: ZVV ČSNS 1929. 87 s.

Polívka, V. Naše kultúrne snahy a ciele, Národný socialista, 1933, v. 1, no. 3, 26. dubna, p. 2.

Poplach v ľudovej strane, Slovenské slovo, 1922, v. 2, no. 13, 5. srpna, p. 1.

Praha a Ružomberok, Stráž východu, 1928, v. 2, no. 1, 6. ledna, p. 1.

Pred zemským sjazdom, Slovenské slovo, 1929, v. 9, no. 19, 10. května, p. 1.

Rozpusťte zavčasu ľudovú stranu, Národný socialista, 1934, v. 2, no. 12, 24. října, p. 2.

Slovenskému pracujúcemu ľudu!, Slovenské slovo, 1923, v. 3, no. 37, 28. září, p. 1.

Slovenský národný archiv Bratislava, f. Klub slovenských poslanců NS (KSP), 1919 – 1920, i. č. 3.

Slovenští autonomisté, Stráž východu, 2, 1928, v.2, no. 8, 22. února, p. 2.

Smernice čs. národného socializmu na Slovensku. Slovenské slovo, 2, 1922, č. 11, 22. 7., p. 1.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, Národní shromáždění republiky Československé, 1920 – 1925. Schůze PS č. 231.

schůze, 29. 11. 1923. Dostupné: https://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/index.htm – cit. 21. 01. 2022.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. NS RČS 1920 – 1925. Schůze PS č. 16, 4. 11. 1920, tisk 632. Dostupné: https://www.psp.cz/eknih/1920ns/index.htm – cit. 10. 01. 2022.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. NS RČS 1920 – 1925. Schůze PS č. 35, 17. 12. 1920. Dostupné: https://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/index.htm – cit. 10. 01. 2022.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. NS RČS 1920 – 1925. Schůze PS č. 52, 8. 2. 1921, tisk č. 1443. Dostupné: https://www.psp.cz/eknih/1920ns/index.htm – cit. 13. 01. 2022.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. NS RČS 1920 – 1925. Schůze PS č. 88, 20. 10. 1921. Dostupné: https://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/index.htm – cit. 13. 01. 2022.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. NS RČS 1920 – 1925. Schůze PS č. 151, 22. 6. 1922. Dostupné: https://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/index.htm – cit. 18. 01. 2022.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. NS RČS 1920 – 1925. Schůze PS č. 162, 27. 10. 1922. Dostupné: https://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/index.htm – cit. 18. 01. 2022.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. NS RČS 1920 – 1925. Schůze PS č. 168, 16. 11. 1922. Dostupné: https://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/index.htm – cit. 18. 01. 2022.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. NS RČS 1920 – 1925. Schůze PS č. 219, 30. 10. 1923. Dostupné: https://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/index.htm – cit. 21. 01. 2022.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. NS RČS 1920 – 1925. Schůze PS č. 231, 26. 11. 1923. Dostupné: https://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/index.htm – cit. 21. 01. 2022.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. NS RČS 1920 – 1925. Schůze PS č. 296, 31. 10. 1924. Dostupné: https://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/index.htm – cit. 23. 01. 2022.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. NS RČS 1925 – 1929. Schůze PS č. 13, 11. 3. 1926. Dostupné: https://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/index.htm – cit. 31. 1. 2022.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. NS RČS 1925 – 1929. Schůze PS č. 51, 23. 11. 1926. https://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/index.htm – cit. 31. 01. 2022.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. NS RČS 1925 – 1929. Schůze PS č. 92, 30. 6. 1927. Dostupné: https://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/index.htm – cit. 02. 02. 2022.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. NS RČS 1925 – 1929. Schůze PS č. 149, 27. 6. 1928. Dostupné: https://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/index.htm – cit. 05. 02. 2022.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. NS RČS 1925 – 1929. Schůze PS č. 168, 23. 10. 1928. Dostupné: https://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/index.htm – cit. 05. 02. 2022.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. NS RČS 1925 – 1929, schůze č. 180, 19. 12. 1928. Dostupné: https://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/index.htm – cit. 02. 02. 2022.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. NS RČS 1929 – 1935. Schůze PS č. 90, 4. 12. 1930 – interpelace I. Hrušovského a V. Polívky, tisk č. 801 a odpověď ministra vnitra, tisk č. 894. Dostupné: https://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/tisky/index01.htm – cit. 18. 02. 2022.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. NS RČS 1929 – 1935. Schůze č. 215, 9. 11. 1932. Dostupné: https://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/index.htm – cit. 27. 02. 2022.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. NS RČS 1929 – 1935. PS, schůze č. 347, 8. 11. 1934. Dostupné: https://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/index.htm – cit. 09. 03. 2022.

Spontánne prejavy proti zamýšlenému oktroju centralizmu, Slovenské slovo, 1927, v. 7, no. 5, 4. února, pp. 1–2; no. 6, 11. února, pp. 1–2.

Úkoly národného socializmu na Slovensku, Hor´ sa!, 1920, v. 2, no. 23, 3. června, p. 1.

Za bratom Dr. Dutkom, Slovenské slovo, 1924, v. 4, no. 48, 31. prosince, p. 3.

Za národný socializmus!, Hor´ sa!, 1920, v. 2, no. 16, 26. dubna, p. 2.

Zahraničné cesty ľudákov, Slovenské slovo, 1924, v. 4, no. 27, 4. července, p. 1.

Zbytočná hrozba, Slovenské slovo, 2, 1922, v. 2, no 15, 20. srpna, p. 1.

Župná pracovná konferencia. Pohronský hlásnik, 1934, v. 9, no. 42, 20. října, p. 2.

Župný sjazd vo Zvolene, Slovenské slovo, 1923, v. 3, no. 44, 16. listopadu, pp. 4–5.

Literature

Arpáš, R., Hanula, M., 2019. Postoje hlavných slovenských politických prúdov k čechoslovakizmu v medzivojnovom období, Hudek, A., Kopeček, M., Mervart, J. (eds.): Čecho/slovakismus, Praha: NLN – ÚSD, pp. 182–201.

Boháč, A. Češi na Slovensku, Statistický obzor, 1935, v. 16, no. 4–5, pp. 183–190.

Bystrický, V., 1997. Vysťahovanie českých štátnych zamestnancov zo Slovenska v rokoch 1938–1939, Historický časopis, v. 45, no. 4, pp. 596–611.

Fedorčák, P., 2018. Tuka proti republike. Proces z roku 1929, Bratislava: Marenčin Media, 269 s.

Ferenčuhová, B., Zemko, M., 2012. Slovensko v 20. storočí, 3. V medzivojnovom Československu 1918–1938, Bratislava: Veda, 543 s.

Harna, J., 1978. Kritika ideologie a programu českého národního socialismu. Praha: Academia, 131 s.

Harna, J., 1979. Českoslovenští národní socialisté po první světové válce. Politická strana, členové, stoupenci, Sborník k dějinám 19. a 20. století, sv. 6, pp. 355–380.

Harna, J., 2005. Český národní socialismus. Malíř, J., Marek, P. a kol., Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861–2004, 1. Období 1861–1938, Brno: Doplněk, pp. 769–780.

Igor Hrušovský (1879 – 1937), Biografický lexikón Slovenska, 3, Martin: SNK 2007, pp. 658–659

Illýová, Z., Malatinský, M., 2017. Dva procesy s Vojtechom Tukom, Praha: Wolters Kluwer, 180 s.

Kázmerová, Ľ., 1991. Československá strana národnosocialistická a Slovensko, Bystrický, V. (ed.), Slovensko v politickom systéme Československa. (Materiály z vedeckého sympózia). Časná 11.–13. novembra 1991, Bratislava: SNR, pp. 129–132.

Kázmerová, Ľ., 1992. Československá strana národno-socialistická, Lipták, Ľ. (ed.), Politické strany na Slovensku. 1860 – 1989, Bratislava: Archa, pp. 146–150.

Kázmerová, Ľ., 1993. Integračné pôsobenie národných socialistov na Slovensku r. 1919 – 1929, Vodička, S., Goněc, V. (eds.), Češi a Slováci ve střední Evropě. Sborník Vojenské akademie v Brně věnovaný mezinárodní konferenci Češi a Slováci ve střední Evropě ve 20. století.

Řada C, mimořádné číslo, Brno: VA, pp. 143–147.

Kázmerová, Ľ., 1995. Igor Hrušovský – zastánca čechoslovakismu, Historická revue, v. 6, no. 4, p. 26.

Kázmerová, Ľ., 1999. Pôsobenie Československej strany národno-socialistickej na Slovensku v r. 1918 – 1938 (s dôrazom na štátnu správu),

Harna, J., Valenta, J., Voráček, E. (eds.), Československo 1918 – 1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Sborník mezinárodní vědecké konference v Praze, 5. – 8. října 1998, Valdštejnský palác – Senát Parlamentu České republiky, sv. 1, Prah: HÚ AV ČR, pp. 184–186.

Kázmerová, Ľ., 2003. Igor Hrušovský. Osobnosť národných socialistov, Michálek, S., Krajčovičová, N. a kol., Do pamäti národa. Osobnosti slovenských dejín prvej polovice 20. storočia, Bratislava: Veda, pp. 219–222.

Klátil, F., 1992. Republika nad stranami. O vzniku a vývoji Československé strany národně socialistické (1897–1948), Praha: Melantrich, 370 s.

Kováč, D., 2020. Idea demokracie a vstup „štvrtého stavu“ do společenského a politického života na Slovensku. Socializmus, kresťanský socializmus a agrarizmus: partneri a protivníci, Benko, J. a kol., „S ľudom a pre ľud.“ Cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky, Bratislava: Historický ústav SAV, pp. 63–90.

Krajčovičová, N., 1991. K uskutočňovaniu pozemkovej reformy na Slovensku v medzivojnovom období, Demokratické tradice ve vývoji československého zemědělství po roce 1918, Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, pp. 75–83.

Krajčovičová, N., 1992. Politické ambície Vojtecha Tuku. Túžil po kariére štátnika, Historická revue, v. 3, no. 5, pp. 23–24.

Krajčovičová, N., 1992. Politické strany na Slovensku a úsilie o samosprávu v dvadsiatych rokoch, Slovensko v politickom systéme Československa. (Materiály z vedeckého sympózia Častá 11. – 13. novembra 1991), Bratislava: Slovenská národná rada – Historický ústav SAV, pp. 47–55.

Krajčovičová, N., 1993. Slovenská politika a jej úsilie o decentralizáciu výkonnej moci počas 1. ČSR, Sborník Vojenské akademie v Brně věnovaný mezinárodní konferenci Češi a Slováci ve střední Evropě ve 20. století. Řada C (společenskovědní). Mimořádní číslo, Brno: Vojenská akademie, pp. 155–160.

Krajčovičová, N., 1993. Župný zväz a úsilie o jeho vytvorenie v rokoch 1920 – 1926, Historický časopis, v. 41, č. 4, pp. 379–393.

Krajčovičová, N., 1999. Českí zamestnanci v štátnych službách na Slovensku v prvých rokoch po vzniku Československa, Osudy demokracie ve střední Evropě, 1. Sborník mezinárodní vědecké konference, Praha 5. – 8. října 1998 Valdštejnský palác – Senát Parlamentu České republiky, Praha: Historický ústav, pp. 179–183.

Krajčovičová, N., 1999. Jeden či dva národy? Dilema slovenskej politiky po vzniku ČSR, Česko-slovenská historická ročenka 1999, Brno: Masarykova univerzita, pp. 97–110.

Krajčovičová, N., 2000. Pôsobenie čechoslovakizmu v politickej praxi v prvých rokoch po vzniku ČSR, Pekník, M. (ed.), Pohľady na slovenskú politiku. Geopolitika. Slovenské národné rady. Čechoslovakizmus, Bratislava: Veda, pp. 569–583.

Krajčovičová, N., 2001. Od žúp ku krajine a späť. Administratívne reformy na Slovensku v medzivojnovom období, História. Revue o dejinách spoločnosti, v. 1, č. 4, pp. 16–18.

Krajčovičová, N., 2005. Čechoslovakizmus v česko-slovenských a slovensko-českých, Slovensko-české vzťahy v kontexte strednej Európy, Bratislava: Ústav politických vied SAV – Veda, pp. 84–96.

Krajčovičová, N., 2010. Politické strany a ich postoj k otázke jednoty českého a slovenského národa v prvom decéniu po vzniku ČSR s dôrazom na postoj JUDr. Ivana Dérera, Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista, Bratislava: Ústav politických vied SAV – Veda, pp. 315–330.

Kramer, J., 1962. Slovenské autonomistické hnutie v rokoch 1918 – 1929. Bratislava: NSAV, 483 s.

Liepscher, L., 1966. K vývinu politickej správy na Slovensku v rokoch 1918 – 1938. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 239 s.

Loubal, F., 1930. Pohled do Slovenska. (Statě o životě kulturním, náboženském a politickém). Košice: vl. n., 144 s.

Malíř, Jiří: Systém politických stran v českých zemích do roku 1918, Malíř, Jiří, Marek, Pavel a kol., Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 – 2004, 1. Období 1861 – 1938, Brno: Doplněk, s. 17–57.

Marek, P., 2021. On the political differentiation of Czech society at the turn of the 19th and 20th centuries. Establishment and development of the Czechoslavonic Trader's party in Moravia, Науковий вісник Ужгородського університету, серія Історія, вип. 1 (44), pp. 111–118.

Materna, J., 1923. Minulosť a prítomnosť slovenských autonomistov, Bratislava: Slovenské kníhkupectvo, 57 s.

Medvecký, K. A., 1930. Slovenský prevrat, 2, Bratislava: Komenský, 408 s.

Meres, F., 1929. Železničiari na Slovensku, verná stráž strany, Pamätník 10-ročnej práce Československej strany národno socialistickej na Slovensku. 1919 – 1929, Bratislava: ZV ČSNS, pp. 66–67.

Milota, A., 1931. Význam Slovenska v naší práci, Motyčka, J. (ed.), Májový list čs. národních socialistů. Praha: ČSNS, pp. 13–14.

Novotný, J., 1929. Desať rokov na Slovensku, Pamätník 10-ročnej práce Československej strany národno socialistickej na Slovensku. 1919 – 1929, Bratislava: ZV ČSNS, pp. 37–44.

Osyková, L., 2012. Volebné kampane politických strán na Slovensku počas prvej ČSR, Bratislava: Veda, 274 s.

Podolec, O., 2019. Projekty autonómie Slovenska v prvej ČSR. (Politické programy a legislatívne návrhy), Letz, Róbert a kol., Úsilie Slovákov o autonómiu, Martin: Matica slovenská, pp. 43–56.

Rychlík, J., 1997. Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1914 – 1945, Bratislava: Academic Electronic Press a Ústav T. G. Masaryka v Praze, 360 s.

Schelle, K., 1991. Vývoj správy v předválečném Československu. 2. část (1928 – 1939), Brno: Masarykova univerzita, 263 s.

Šuchová, X., 1997. Zavedenie krajinského zriadenia na Slovensku roku 1928: kompetencie a prvé rozpočty, Historický časopis, v. 45, no. 3, pp. 487–509.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

Всесвітня історія