НІМЦІ ТА БІЛЬШОВИКИ В УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ КОНФЛІКТІ 1939 – 1945 РР. У ДОКУМЕНТАХ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(47).2022.267654

Ключові слова:

українсько-польське протистояння, Друга світова війна, Третій Райх, Радянський Союз, Волинь, Галичина, більшовики

Анотація

У даній статті за допомогою детального аналізу документів українського націоналістичного підпілля, котрі були видані в роки Другої світової війни, порушується тема причетності «третіх сил», а саме Третього Райху та Радянського Союзу до українсько-польського конфлікту 1939 – 1945 рр. На основі проаналізованих звітів, суспільно-політичних оглядів та ін., виокремлено методи, до яких вдавалися німці та більшовики задля розпалювання взаємної ненависті між українцями та поляками. З’ясовано, що німці для своїх цілей створювали спеціальні відділи поліції, куди набирали і поляків, і українців, забезпечували їх зброєю, заохочували поляків до пограбувань українського населення та часто практикували передачу полякам робочих місць або ж господарств українців і навпаки. Досліджено, що совєти, в свою чергу, сприяли створенню польських партизанських загонів, подекуди перекладали відповідальність за вчинені ними вбивства поляків на українців та давали полякам амуніцію для боротьби з українцями. Окрему увагу приділено тогочасному явищу донощицтва поляків на українців, на яке українське націоналістичне підпілля реагувало поширенням попереджувальних листівок, адресованих полякам. У статті також проаналізовано ті документи, в яких німців та совєтів названо ворогами українського та польського народів і в яких одночасно прослідковується усвідомлення українськими націоналістами того, що німецький та більшовицький режим були зацікавлені в українсько-польському протистоянні. Було висунуто припущення, що підсилення з німецького й радянського боку ворожнечі між українцями та поляками могло подекуди ґрунтуватись на побоюванні розгортання українського і польського визвольного рухів з метою створення власних самостійних держав. Зроблено висновки, що документи українського націоналістичного підпілля є інформативним та вартим уваги джерелом в контексті українсько-польської боротьби років Другої світової війни. Для написання статі було залучено наукові праці, які стосуються зазначеної теми. З’ясовано, що дотепер немає комплексної наукової роботи, присвяченої проблематиці, яку порушено у статті. Це вимагає проведення подальших досліджень стосовно впливу Третього Райху на СРСР на українсько-польське міжетнічне протистояння 1939 – 1945 рр.

Біографія автора

Вікторія Прокопчук

аспірантка Волинського національного університету імені Лесі Українки, Луцьк

Посилання

Список використаних джерел

Архівні документи

Архів Центру Досліджень Визвольного руху (АЦДВР) 1 , ф. 9, т. 4, на 1 арк. [Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/9719

АЦДВР 2, ф. 9, т. 5, на 3 арк. [Оnline]. Доступно:http://avr.org.ua/viewDoc/9848

АЦДВР 3, ф. 9, т. 5, на 1 арк. [Оnline].Доступно:http://avr.org.ua/viewDoc/9849

АЦДВР 4, ф. 9, т. 5, на 4 арк. [Оnline].Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/9847

АЦДВР 5, ф. 9, т. 5, на 2 арк. [Оnline].Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/9851

В’ятрович В., 2011. Польсько-українські стосунки в 1942 – 1947 роках у документах ОУН та УПА, 792 с. [Оnline]. Доступно: https://shron3.chtyvo.org.ua/Viatrovych_Volodymyr/Polsko-ukrainski_stosunky_v_1942-1947_rokakh_u_dokumentakh_OUN_ta_UPA_Tom_1.pdf?

Галузевий державний архів Служби Безпеки України (ГДА СБУ) 1, ф. 13, спр. 376, т. 34, на 1 арк. [Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/2741

ГДА СБУ 2, ф. 13, спр. 376, т. 34, на 1 арк. [Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/2737

ГДА СБУ 3, ф. 13, спр. 376, т. 34, на 1 арк. [Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/2773

ГДА СБУ 4, ф. 13, спр. 376, т. 34, на 2 арк. [Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/2712

ГДА СБУ 5, ф. 13, спр. 376, т. 34, на 1 арк. [Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/2751

ГДА СБУ 6, ф. 13, спр. 376, т. 34, на 1 арк. [Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/2735

ГДА СБУ 7, ф. 13, спр. 376, т. 34, на 1 арк. [Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/2731

ГДА СБУ 8, ф. 13, спр. 376, т. 41, на 2 арк. [Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/5236

ГДА СБУ 9, ф. 13, спр. 376, т. 66, на 6 арк. [Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/4804

ГДА СБУ 10, ф. 13, спр. 376, т. 71, на 2 арк. [Оnline]. Доступно:http://avr.org.ua/viewDoc/7800

ГДА СБУ 11, ф. 13, спр. 376, т. 71, на 11 арк. [Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/7812

ГДА СБУ 12, ф. 13, спр. 376, т. 75, на 1 арк. [Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/8065

ГДА СБУ 13, ф. 13, спр. 376, т. 75, на 1 арк.[Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/8083

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО) 1, ф. 3833, оп. 1, спр. 91, на 2 арк. [Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/11598

ЦДАВО 2, ф. 3833, спр. 118, на 10 арк. [Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/24832

ЦДАВО 3, ф. 3833, спр. 118, на 2 арк. [Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/24837

ЦДАВО 4, ф. 3833, спр. 118, на 1 арк. [Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/24835

ЦДАВО 5, ф. 3833, спр. 118, на 7 арк. [Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/24830

ЦДАВО 6, ф. 3833, спр. 118, на 2 арк. [Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/24839

ЦДАВО 7, ф. 3833, спр. 118, на 1 арк. [Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/24843

ЦДАВО 8, ф. 3833, спр. 118, на 6 арк. [Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/24841

ЦДАВО 9, ф. 3833, спр. 118, на 2 арк. [Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/24833

ЦДАВО 10, ф. 3833, спр. 118, на 6 арк. [Оnline]. Доступно: http://avr.org.ua/viewDoc/24840

Література

Iliuszyn I., 2017. ZSRR wobec ukraińsko-polskiego konfliktu narodowościowego na Ukrainie Zachodniej w latach 1939–1947, Warszawa, 224 s.

Каліщук О., 2020. Волинь'43: історіографічне пізнання і криве дзеркало пам’яті, Львів, 527 с.

Каліщук О., 2013. Радянський чинник ескалації українсько-польського протистояння у роки Другої світової війни. Гілея, Київ, с. 142–145. [Оnline]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_72_27

Кучерепа М., 2013. Українсько-польський конфлікт: Волинь, 1943 рік. Волинська трагедія: через історію до порозуміння, Луцьк, с. 194–203. [Оnline]. Доступно: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1503

Мазур Г., 1999. Роль Німеччини і Радянського Союзу в міжнаціональному польсько-українському конфлікті у 1942-1945 рр. Україна – Польща: важкі питання, Луцьк, с. 208–221.[Оnline]. Доступно:

https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/17885/file.pdf

Патриляк І., 2013. Співпраця польського населення Волині з німецькою окупаційною адміністрацією як чинник в українсько-польському конфлікті. Волинська трагедія: через історію до порозуміння, Луцьк, с. 70–78. [Оnline]. Доступно: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1489

Трофимович В., 2013. Радянський союз і українсько-польська війна. Волинська трагедія: через історію до порозуміння, Луцьк, с. 59–70. [Оnline]. Доступно: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1488

Трофимович В., 1999. Роль Німеччини і СРСР в українсько-польському конфлікті 1939–1945 рр. Україна – Польща: важкі питання, Луцьк, с. 181–207. [Оnline]. Доступно: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/17882/file.pdf

References

Iliuszyn I., 2017. ZSRR wobec ukraińsko-polskiego konfliktu narodowościowego na Ukrainie Zachodniej w latach 1939–1947, Warszawa, 224 s. (in Polish).

Arkhiv Centru Doslidzhenj Vyzvoljnogho rukhu (ACDVR) 1 , f. 9, t. 4, na 1 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/9719

ACDVR 2, f. 9, t. 5, na 3 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno:http://avr.org.ua/viewDoc/9848

ACDVR 3, f. 9, t. 5, na 1 ark. (in Ukrainian). [Online].Dostupno:http://avr.org.ua/viewDoc/9849

ACDVR 4, f. 9, t. 5, na 4 ark. (in Ukrainian).[Online].Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/9847

ACDVR 5, f. 9, t. 5, na 2 ark. (in Ukrainian).[Online].Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/9851

V'jatrovych V., 2011. Poljsjko-ukrajinsjki stosunky v 1942 – 1947 rokakh u dokumentakh OUN ta UPA, 792 s. [Online]. Dostupno: https://shron3.chtyvo.org.ua/Viatrovych_Volodymyr/Polsko-ukrainski_stosunky_v_1942-1947_rokakh_u_dokumentakh_OUN_ta_UPA_Tom_1.pdf?Ghaluzevyj derzhavnyj arkhiv Sluzhby Bezpeky Ukrajiny (GhDA SBU) 1, f. 13, spr. 376, t. 34, na 1 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/2741

GhDA SBU 2, f. 13, spr. 376, t. 34, na 1 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/2737

GhDA SBU 3, f. 13, spr. 376, t. 34, na 1 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/2773

GhDA SBU 4, f. 13, spr. 376, t. 34, na 2 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/2712

GhDA SBU 5, f. 13, spr. 376, t. 34, na 1 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/2751

GhDA SBU 6, f. 13, spr. 376, t. 34, na 1 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/2735

GhDA SBU 7, f. 13, spr. 376, t. 34, na 1 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/2731

GhDA SBU 8, f. 13, spr. 376, t. 41, na 2 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/5236

GhDA SBU 9, f. 13, spr. 376, t. 66, na 6 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/4804

GhDA SBU 10, f. 13, spr. 376, t. 71, na 2 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno:http://avr.org.ua/viewDoc/7800

GhDA SBU 11, f. 13, spr. 376, t. 71, na 11 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/7812

GhDA SBU 12, f. 13, spr. 376, t. 75, na 1 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/8065

GhDA SBU 13, f. 13, spr. 376, t. 75, na 1 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/8083

Centraljnyj derzhavnyj arkhiv vyshhykh orghaniv vlady ta upravlinnja Ukrajiny (CDAVO) 1, f. 3833, op. 1, spr. 91, na 2 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/11598

CDAVO 2, f. 3833, spr. 118, na 10 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/24832

CDAVO 3, f. 3833, spr. 118, na 2 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/24837

CDAVO 4, f. 3833, spr. 118, na 1 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/24835

CDAVO 5, f. 3833, spr. 118, na 7 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/24830

CDAVO 6, f. 3833, spr. 118, na 2 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/24839

CDAVO 7, f. 3833, spr. 118, na 1 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/24843

CDAVO 8, f. 3833, spr. 118, na 6 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/24841

CDAVO 9, f. 3833, spr. 118, na 2 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/24833

CDAVO 10, f. 3833, spr. 118, na 6 ark. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://avr.org.ua/viewDoc/24840

Kalishhuk O., 2020. Volynj'43: istorioghrafichne piznannja i kryve dzerkalo pam'jati, Ljviv, 527 s.

Kalishhuk O., 2013. Radjansjkyj chynnyk eskalaciji ukrajinsjko-poljsjkogho protystojannja u roky Drughoji svitovoji vijny [The Soviet factor in the escalation of the Ukrainian-Polish confrontation during the Second World War], Ghileja, Kyjiv, s. 142–145. (in Ukrainian).

[Online]. Dostupno: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_72_27

Kucherepa M., 2013. Ukrajinsjko-poljsjkyj konflikt: Volynj, 1943 rik [Ukrainian-Polish conflict: Volyn, 1943], Volynsjka traghedija: cherez istoriju do porozuminnja, Lucjk, s. 194–203. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1503

Mazur Gh., 1999. Rolj Nimechchyny i Radjansjkogho Sojuzu v mizhnacionaljnomu poljsjko-ukrajinsjkomu konflikti u 1942-1945 rr. [The role of Germany and the Soviet Union in the inter-ethnic Polish-Ukrainian conflict in 1942-1945], Ukrajina – Poljshha: vazhki pytannja, Lucjk, s. 208–221. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/17885/file.pdf

Patryljak I., 2013. Spivpracja poljsjkogho naselennja Volyni z nimecjkoju okupacijnoju administracijeju jak chynnyk v ukrajinsjko-poljsjkomu konflikti [Cooperation of the Polish population of Volhynia with the German occupation administration as a factor in the Ukrainian-Polish conflict], Volynsjka traghedija: cherez istoriju do porozuminnja, Lucjk, s. 70–78. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1489

Trofymovych V., 2013. Radjansjkyj sojuz i ukrajinsjko-poljsjka vijna. [The Soviet Union and the Ukrainian-Polish War],Volynsjka traghedija: cherez istoriju do porozuminnja, Lucjk, s. 59–70. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1488

Trofymovych V., 1999. Rolj Nimechchyny i SRSR v ukrajinsjko-poljsjkomu konflikti 1939–1945 rr. [The role of Germany and the USSR in the Ukrainian-Polish conflict of 1939–1945], Ukrajina – Poljshha: vazhki pytannja, Lucjk, s. 181–207. (in Ukrainian). [Online]. Dostupno: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/17882/file.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни