ВЕКТОРИ СУЧАСНОЇ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ СПІВПРАЦІ В КІНЕМАТОГРАФІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(48).2023.280214

Ключові слова:

кінематографія, кінофестивалі, культура, українсько-польські стосунки, Революція Гідності, Варшава

Анотація

Стаття присвячена значенню сучасної кінематографії в розвитку польсько-української культурної співпраці. Звертається увага на особливі риси кінематографії, які роблять її важливим медіатором для передачі важливих соціально-політичних наративів. Аналізуються основні тематичні вектори сучасної польсько-української кінематографії в хронологічній послідовності історичних подій. Основними тематичними напрямами визначаються: доба Козаччини, Визвольні змагання українського народу 1917 – 1921 рр., події Другої світової війни, «Волинська трагедія», Революція Гідності та сучасна російсько-українська війна. У статті наводяться приклади польсько-української співпраці в кінематографії: залучення польських та українських акторів до одного фільму, кооперація польських та українських режисерів, створення художніх стрічок українськими режисерами за підтримки польських культурних інституцій та знайомство з цими фільмами польською громадськістю на кінофестивалях. Звертається увага на особливості кожної тематики. Зокрема, фільми про козацьку добу мають помітні відмінності в трактуванні, що спричинено ще існуючими відмінностями в польській та українській історіографії щодо постаті Б. Хмельницького та козаків в цілому. Тематика 1917 – 1921 рр. розкрита доволі слабо і основною подією, довкола якої відбуваються дискусії, виступає Союз «Пілсудський–Петлюра» (Варшавський договір 1920 р.). Чи не найбільш дражливою та небезпечною для польсько-українських стосунків є тема «Волинської трагедії», що має особливе значення в історичній пам’яті польського та українського народів. Здебільшого фільми на цю тему – це документальні стрічки, що базуються на спогадах очевидців. Новим явищем є художні стрічки на тему Революції Гідності та сучасної російсько-української війни. Перш за все вони покликані протидіяти російській пропаганді, знайомити польську громадськість зі справжніми намірами росії та привертати увагу світової спільноти до цієї проблеми.

Біографія автора

Едгар Босак

аспірант кафедри Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Cichoński, M., 06.10.2016. «Wołyń» Mistrza Smarzowskiego boli. Ale nie zobaczyć tego filmu to grzech [RECENZJA], Dziennik.pl. [Online]. Доступно: https://film.dziennik.pl/recenzje/artykuly/532630,wolyn-smarzowski-recenzja.html (дата звернення: 20.04.2023).

Giedroyc a Ukraina. Ukraińska perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej Kultury, studia pod red. Magdaleny Semczyszyn i Mariusza Zajączkowskiego, Warszawa – Lublin – Szczecin. 2014, 335 s.

Kęsik, J., 2003. Henryk Jan Józewski – polityk (1892 – 1981), Niepodległość i Pamięć, 10/1 (19), s. 161–177.

Kozubal, M., 23.09.2016. Recenzja filmu «Wołyń» Wojciecha Smarzowskiego, Rzeczpospolita. [Online]. Доступно: https://www.rp.pl/kultura/art3269701-recenzja-filmu-wolyn-wojciecha-smarzowskiego (дата звернення: 15.04.2023).

Kuisz, J., Wigura, K., 2016. «Wołyń». Kicz zła, Kultura liberalna, № 405. [Online]. Доступно: https://kulturaliberalna.pl/2016/10/11/wolyn-recenzja-wigura-kuisz-przebaczenie/ (дата звернення: 25.04.2023).

Legierska, A., 09.05.2016. «Alisa w krainie wojny» nagrodzona w Maroku, Cultura.pl. [Online]. Доступно: https://culture.pl/pl/artykul/alisa-w-krainie-wojny-nagrodzona-w-maroku (дата звернення: 27.04.2023).

Sałański, M., 09.10.2016. Wołyń – reż. W. Smarzowski – recenzja i ocena filmu, Serwis popularnonaukowy «Histmag». [Online]. Доступно: https://histmag.org/Wolyn-rez.-W.-Smarzowski-recenzja-filmu-14058 (дата звернення: 04.04.2023).

Staszczyszyn, B. «Syndrom Hamleta», reż. Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski, Cultura.pl. [Online]. Доступно: https://culture.pl/pl/dzielo/syndrom-hamleta-rez-elwira-niewiera-piotr-rosolowski (дата звернення: 10.04.2023).

Trudne braterstwo. Internetowa baza filmu polskiego. [Online]. Доступно: http://filmpolski.pl/fp/index.php/429901 (дата звернення: 12.04.2023).

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943 – 1945. ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych. M.P. 2016 poz. 726. [Online]. Доступно: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20160000726/O/M20160726.pdf (дата звернення: 22.04.2023).

Wołyń. Księgarnia internetowа «TaniaKsiazka.pl». [Online]. Доступно: https://www.taniaksiazka.pl/t/wolyn (дата звернення: 12.04.2023).

Брюховецька, Л., 2003. Богдан Зіновій Хмельницький, КіноТеатр, №3. [Online]. Доступно: http://archive-ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=110 (дата звернення: 20.04.2023).

Брюховецька, Л., 2014. Найцікавіша історія в Європі. Екранні версії, Кінематографічні студії. Випуск другий, Київ, видавництво «Задруга», 496 с.

Добош, Г., 26.10.2009. Союз Пілсудського і Петлюри: «за вашу і нашу свободу». Радіо «Свобода». [Online]. Доступно: https://www.radiosvoboda.org/a/1860979.html (дата звернення: 12.04.2023).

Каліщук, О., 15.10.2016. «Волинь»: роздуми історика, Historians. [Online]. Доступно: http://www.historians.in.ua/index.php/en/dyskusiya/2029-oksana-kalishchuk-volyn-rozdumy-istoryka (дата звернення: 20.04.2023).

Кацуба, М., 2013. Художнє кіно як засіб формування масової політичної свідомості, Політичний менеджмент, № 1–2, c. 136–144.

Пачос, Ю., 2012. Співпраця України і Польщі в галузі кінематографу за роки української незалежності (1991 – 2011), Інтелігенція і влада: громад. - політ. наук. зб. Серія «Історія», Одес. нац. політехн. ун-т., Одеса, Вип. 26, c. 125–131.

Покальчук, О., 04.10.2016. Польський фільм «Волинь»: спроба аборту стосунків між Києвом та Варшавою, Інформаційно-аналітичний портал «Хвиля». [Online]. Доступно: https://hvylya.net/analytics/history/polskiy-film-volin-sproba-abortu-stosunkiv-mizh-kiyevom-ta-varshavoyu.html (дата звернення: 12.04.2023).

Руда, О., 2011. Формування історіографічного образу українського козацтва в польській історичній думці, Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість, Вип. 3–4, c. 250–267.

Стрільчук, Л., 2022. Пам’ять про українсько-польський міжнаціональний конфлікт на Волині у роки Другої світової війни у сучасному польському суспільстві (на прикладі кіно), Всеукраїнський науковий часопис «Літопис Волині», № 26, с. 49–54.

Стрічку «Ми не згаснемо» Аліси Коваленко номіновано на престижну Documentary Award на Берлінале, Одеська Кінокомісія ODESA FILM OFFICE. [Online]. Доступно: https://odesafilmoffice.org.ua/ru/posts/strichku-mi-ne-zgasnemo-alisi-kovalenko (дата звернення: 15.04.2023).

Ткачук, А., 2013. Сучасна українська історіографія про дослідження польськими істориками постаті Богдана Хмельницького, Чорноморський літопис, Вип. 7, c. 141–148.

Фільм «Іній» отримав міжнародну премію «Права людини в кіно» у Стамбулі, Детектор Медіа. 18.04.2018. [Online]. Доступно: https://web.archive.org/web/20180620054218/http://detector.media/infospace/article/136728/2018-04-18-film-inii-otrimav-mizhnarodnu-premiyu-prava-lyudini-v-kino-u-stambuli/ (дата звернення: 08.04.2023).

Хилько, М., 2003. Міфологеми та реальна готовність України до процесу соціальних трансформацій, Carpatica-Карпатика, Ужгород: Вид-во УжНУ, № Вип. 25: Актуальні проблеми української політології, с. 282–295.

Черкавський, П., 2016. Близькі незнайомці. Образ України в польському кіно після 1989 року, Studia Filmoznawcze, № 37, с. 257–269.

Що нового зняли та поставили про Євромайдан? BBC News. Україна. 25.11.2015. [Online]. Доступно: https://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/11/151120_maidan_films_theatre_she (дата звернення: 20.04.2023).

Ясіна, Л., 2012. Від міфів до правдоподібних міфів, Український журнал, 1–2, с. 20–23.

Ясіна, Л., 2013. Не лише «У темряві», або Польське кіно і українці, Україна модерна, № 20, с. 362–372.

References

Briukhovetska, L., 2003. Bohdan Zinovii Khmelnytskyi [Bohdan Zinovii Khmelnytskyi], KinoTeatr, № 3. [Online]. Dostupno: http://archive-ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=110 (data zvernennya: 20.04.2023). (in Ukrainian).

Briukhovetska, L., 2014. Naitsikavisha istoriia v Yevropi. Ekranni versii [The most interesting story in Europe. Screen versions], Kinematohrafichni studii. Vypusk druhyi, Kyiv, vydavnytstvo «Zadruha», 496 s. (in Ukrainian).

Cherkavskyi, P., 2016. Blyzki neznaiomtsi. Obraz Ukrainy v polskomu kino pislia 1989 roku [Close strangers. The image of Ukraine in Polish cinema after 1989], Studia Filmoznawcze, № 37, s. 257–269. (in Ukrainian).

Cichoński, M., 06.10.2016. «Wołyń» Mistrza Smarzowskiego boli. Ale nie zobaczyć tego filmu to grzech [RECENZJA], Dziennik.pl. [Online]. Dostupno: https://film.dziennik.pl/recenzje/artykuly/532630,wolyn-smarzowski-recenzja.html (data zvernennya: 20.04.2023). (in Polish).

Dobosh, H., 26.10.2009. Soiuz Pilsudskoho i Petliury: «za vashu i nashu svobodu» [Union of Pilsudski and Petliura: «for your freedom and ours»], Radio «Svoboda». [Online]. Dostupno: https://www.radiosvoboda.org/a/1860979.html (data zvernennya: 12.04.2023). (in Ukrainian).

Film «Inii» otrymav mizhnarodnu premiiu «Prava liudyny v kino» u Stambuli [The film «Frost» received the international award «Human Rights in Cinema» in Istanbul], Detektor Media. 18.04.2018. [Online]. Dostupno:https://web.archive.org/web/20180620054218/http://detector.media/infospace/article/136728/2018-04-18-film-inii-otrimav-mizhnarodnu-premiyu-prava-lyudini-v-kino-u-stambuli/ (data zvernennya: 08.04.2023). (in Ukrainian).

Giedroyc a Ukraina. Ukraińska perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej Kultury, studia pod red. Magdaleny Semczyszyn i Mariusza Zajączkowskiego, Warszawa – Lublin – Szczecin, 2014, 335 s. (in Polish).

Kalishchuk, O., 15.10.2016. «Volyn»: rozdumy istoryka [«Volyn»: reflections of a historian], Historians. [Online]. Dostupno: http://www.historians.in.ua/index.php/en/dyskusiya/2029-oksana-kalishchuk-volyn-rozdumy-istoryka (data zvernennya: 20.04.2023). (in Ukrainian).

Katsuba, M., 2013. Khudozhnie kino yak zasib formuvannia masovoi politychnoi svidomosti [Art cinema as a means of forming mass political consciousness], Politychnyi menedzhment, № 1–2, s. 136–144. (in Ukrainian).

Kęsik, J., 2003. Henryk Jan Józewski – polityk (1892 – 1981), Niepodległość i Pamięć, 10/1 (19), s. 161–177. (in Polish).

Khylko, M., 2003. Mifolohemy ta realna hotovnist Ukrainy do protsesu sotsialnykh transformatsii [Mythology and real readiness of Ukraine for the process of social transformations], Carpatica-Karpatyka, Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU, № Vyp. 25: Aktualni problemy ukrainskoi politolohii, s. 282–295. (in Ukrainian).

Kozubal, M., 23.09.2016. Recenzja filmu «Wołyń» Wojciecha Smarzowskiego, Rzeczpospolita. [Online]. Dostupno: https://www.rp.pl/kultura/art3269701-recenzja-filmu-wolyn-wojciecha-smarzowskiego (data zvernennya: 15.04.2023). (in Polish).

Kuisz, J., Wigura, K., 2016. «Wołyń». Kicz zła, Kultura liberalna, № 405. [Online]. Dostupno: https://kulturaliberalna.pl/2016/10/11/wolyn-recenzja-wigura-kuisz-przebaczenie/ (data zvernennya: 25.04.2023). (in Polish).

Legierska, A., 09.05.2016. «Alisa w krainie wojny» nagrodzona w Maroku, Cultura.pl. [Online]. Dostupno: https://culture.pl/pl/artykul/alisa-w-krainie-wojny-nagrodzona-w-maroku (data zvernennya: 27.04.2023). (in Polish).

Pachos, Yu., 2012. Spivpratsia Ukrainy i Polshchi v haluzi kinematohrafu za roky ukrainskoi nezalezhnosti (1991 – 2011) [Cooperation between Ukraine and Poland in the field of cinema during the years of Ukrainian independence (1991 – 2011)], Intelihentsiia i vlada: hromad.-polit. nauk. zb. Seriia «Istoriia», Odes. nats. politekhn. un-t., Odesa, Vyp. 26, s. 125–131. (in Ukrainian).

Pokalchuk, O., 04.10.2016. Polskyi film «Volyn»: sproba abortu stosunkiv mizh Kyievom ta Varshavoiu [The Polish film «Volyn»: an attempt to abort relations between Kyiv and Warsaw], Informatsiino-analitychnyi portal «Khvylia». [Online]. Dostupno: https://hvylya.net/analytics/history/polskiy-film-volin-sproba-abortu-stosunkiv-mizh-kiyevom-ta-varshavoyu.html (data zvernennya: 12.04.2023). (in Ukrainian).

Ruda, O., 2011. Formuvannia istoriohrafichnoho obrazu ukrainskoho kozatstva v polskii istorychnii dumtsi [Formation of the historiographic image of the Ukrainian Cossacks in Polish historical thought], Ukraina-Polshcha: istorychna spadshchyna i suspilna svidomist, Vyp. 3–4, s. 250–267. (in Ukrainian).

Sałański, M., 09.10.2016. Wołyń – reż. W. Smarzowski – recenzja i ocena filmu. Serwis popularnonaukowy «Histmag». [Online]. Dostupno: https://histmag.org/Wolyn-rez.-W.-Smarzowski-recenzja-filmu-14058 (data zvernennya: 04.04.2023). (in Polish).

Shcho novoho znialy ta postavyly pro Yevromaidan [What was new about Euromaidan?], BBC News. Ukraina. 25.11.2015. [Online]. Dostupno: https://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/11/151120_maidan_films_theatre_she (data zvernennya: 20.04.2023). (in Ukrainian).

Staszczyszyn, B. «Syndrom Hamleta», reż. Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski, Cultura.pl. [Online]. Dostupno: https://culture.pl/pl/dzielo/syndrom-hamleta-rez-elwira-niewiera-piotr-rosolowski (data zvernennya: 10.04.2023). (in Polish).

Strichku «My ne zghasnemo» Alisy Kovalenko nominovano na prestyzhnu Documentary Award na Berlinale [Alisa Kovalenko's film «We Will Not Fade Away» was nominated for the prestigious Documentary Award at the Berlinale], Odeska Kinokomisiia ODESA FILM OFFICE. [Online]. Dostupno: https://odesafilmoffice.org.ua/ru/posts/strichku-mi-ne-zgasnemo-alisi-kovalenko (data zvernennya: 15.04.2023). (in Ukrainian).

Strilchuk, L., 2022. Pam’iat pro ukrainsko-polskyi mizhnatsionalnyi konflikt na Volyni u roky Druhoi svitovoi viiny u suchasnomu polskomu suspilstvi (na prykladi kino) [Memory of the Ukrainian-Polish inter-ethnic conflict in Volyn during the Second World War in modern Polish society (using the example of cinema)], Vseukrainskyi naukovyi chasopys «Litopys Volyni», № 26, s. 49–54. (in Ukrainian).

Tkachuk, A., 2013. Suchasna ukrainska istoriohrafiia pro doslidzhennia polskymy istorykamy postati Bohdana Khmelnytskoho [Modern Ukrainian historiography on the research of Bohdan Khmelnytskyi by Polish historians], Chornomorskyi litopys, Vyp. 7, s. 141–148. (in Ukrainian).

Trudne braterstwo. Internetowa baza filmu polskiego. [Online]. Dostupno: http://filmpolski.pl/fp/index.php/429901 (data zvernennya: 12.04.2023). (in Polish).

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943 – 1945. ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych. M.P. 2016 poz. 726. [Online]. Dostupno: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20160000726/O/M20160726.pdf (data zvernennya: 22.04.2023). (in Polish).

Wołyń. Księgarnia internetowа «TaniaKsiazka.pl». [Online]. Dostupno: https://www.taniaksiazka.pl/t/wolyn (data zvernennya: 12.04.2023). (in Polish).

Yasina, L., 2012. Vid mifiv do pravdopodibnykh mifiv [From myths to plausible myths], Ukrainskyi zhurnal, 1–2, s. 20–23. (in Ukrainian).

Yasina, L., 2013. Ne lyshe «U temriavi», abo Polske kino i ukraintsi [Not only «In the Dark», or Polish Cinema and Ukrainians], Ukraina moderna, № 20, s. 362–372. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-11

Номер

Розділ

Історія України