«ФУТБОЛЬНА ВІЙНА»: САЛЬВАДОРО-ГОНДУРАСЬКИЙ КОНФЛІКТ 1969 РОКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(48).2023.2280309

Ключові слова:

«Футбольна війна», Стогодинна війна, дипломатія, Сальвадор, Гондурас, Латинська Америка

Анотація

У статті досліджуються причини та перебіг конфлікту між Сальвадором та Гондурасом 1969 року, а також наслідки які мав конфлікт на інтеграційні процеси у латиноамериканському регіоні. Автор дотримується думки, що сальвадоро-гондураський конфлікт було спровоковано низкою чинників, а саме: різним обсягом надходження інвестицій до Сальвадору й Гондурасу, що призвело до нерівномірного розвитку цих держав; демографічно-аграрними викликами в обох країнах (проблеми земельної реформи в Гондурасі та демографічні проблеми у Сальвадорі); давні невирішені територіальні суперечки між двома країнами. Однак формальним приводом вважають футбольні матчі між збірними цих держав за вихід до півфіналу Чемпіонату світу із футболу. Було відзначено, що преса обох країн сприяла загостренню кризи та насильству проти сальвадорців у Гондурасі та проти гондурасців у Сальвадорі під час футбольних матчів. Автор приходить до висновку, що рішення уряду Гондурасу депортувати сальвадорців (яких уряд Гондурасу за два роки до цього погодився прийняти у свою країну та надати їм землю) спричинило кризу у відносинах між двома латиноамериканськими країнами. Проблема депортації сальвадорців створювала серйозні виклики для уряду Сальвадору: депортованих сальвадорців було важко інтегрувати в економічне життя Сальвадору через обмежені земельні ресурси та перенаселення країни. Відзначено, що внаслідок сальвадоро-гондураської війни, за різними джерелами, від 2 до 6 тисяч убитих цивільних і військових з обох сторін; значна кількість сальвадорців (за різними даними, від 60 до 130 тис.) були примусово депортовані з Гондурасу або втекли через страх за своє майбутнє; Гондурас і Сальвадор зазнали значних промислових і соціальних збитків в результаті війни; в обох країнах зросла політична роль військових. Обґрунтовано думку про те, що воєнне протистояння між Сальвадором та Гондурасом завдало удару по інтеграційним процесам в регіоні й зупинило проєкт регіонального-економічного співробітництва – Спільний ринок Центральної Америки.

Біографія автора

Іван Данилюк

доктор філософії, кандидат історичних наук, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київ

Посилання

Список використаних джерел

Acker, A., 1988. Honduras: The Making of a Banana Republic, Toronto: Between the Lines, 166 p.

Anderson, T., 1981. The War of the Dispossessed: Honduras and El Salvador 1957, Lincoln: University of Nebraska Press, 203 p.

Cruz-Manjarrez, A., 2017. A casi 50 años de la Guerra del Futbol: ¿a dónde va el futbol de El Salvador? Vice. [Online]. Available: https://www.vice.com/es/article/8xakng/a-casi-50-anos-de-la-guerra-del-futbol-a-donde-va-el-futbol-de-el-salvador (Last Access: 18.05.2023).

Escudos, J., 2014. La sombra de una guerra. La prensa grafica. [Online]. Available: https://7s.laprensagrafica.com/la-sombra-de-una-guerra/ (Last Access: 30.04.2023).

Galeano, E., 1995. El fútbol a sol y sombra, primera edición de bolsillo. Madrid: Siglo XXI de España. [Online]. Available: https://bibliotecaia.ism.edu.ec/Repo-book/e/el_futbol_a_sol_y_sombra.pdf (Last Access: 30.04.2023).

García, O., 2019. La Memoria de la Mal llamada ‘Guerra del Fútbol’. Iberoamericana – Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies. [Online]. Available: https://www.iberoamericana.se/articles/10.16993/iberoamericana.420/ (Last Access: 30.04.2023).

Goldstein, E., 1991. Wars and Peace Treaties (1816 – 1991), London and NY: Routledge, 288 p.

Leyva H., 2009. Imaginarios (sub) terráneos. Estudios literarios y culturales de Honduras, Tegucigalpa: Organización para la Cultura, 200 р.

Luckhurst, T., 2019. Honduras v El Salvador: The football match that kicked off a war. BBC News. [Online]. Available: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48673853 (Last Access: 30.04.2023).

Marcos, J., 2009. Jamás imaginé lo que desencadenaría mi gol. El País. [Online]. Available: https://elpais.com/diario/2009/07/20/deportes/1248040816_850215.html (Last Access: 30.04.2023).

Orozco, M., 2003. Conflictos fronterizos en América Central: tendencias pasadas y sucesos actuales, México: Siglo XXI, 279 р.

Pérez-Pineda, C., 2014. El Conflicto Honduras-El Salvador, julio de 1969, San José: MREC, 180 p.

Scarinzi, S., 2020. La prima guerra del football. Opinio Juris. [Online]. Available: https://www.opiniojuris.it/la-guerra-del-football/ (Last Access: 30.04.2023).

Кулик, С., 2012. Футбольні матчі як привід для збройного конфлікту між Сальвадором і Гондурасом у 1969 році, Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини, № 21, c. 82–89.

Куцька, О., Перемибіда, Д. 2022. Реалізація прагнення виходу до моря в рамках водних конфліктів ХХІ століття: зарубіжний досвід вирішення протиріч мирним шляхом, Військово-науковий вісник, №37, с. 270–291.

Поліщук, К., 2012. Міждержавні конфлікти у Південній Америці: причини, еволюція, стратегії врегулювання, Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини, №30, с. 53–67.

Строкаль, В., Ковпак, А., 2022. Воєнні конфлікти та вода: наслідки й ризики, Науково-практичний журнал «Екологічні науки», №5(44), с. 94–102.

References

Acker A., 1988. Honduras: The Making of a Banana Republic, Toronto: Between the Lines, 166 p. (in English).

Anderson, T., 1981. The War of the Dispossessed: Honduras and El Salvador 1957, Lincoln: University of Nebraska Press, 203 p. (in English).

Cruz-Manjarrez, A., 2017. A casi 50 años de la Guerra del Futbol: ¿a dónde va el futbol de El Salvador? Vice. [Online]. Available: https://www.vice.com/es/article/8xakng/a-casi-50-anos-de-la-guerra-del-futbol-a-donde-va-el-futbol-de-el-salvador (Last Access: 18.05.2023). (in Spanish).

Escudos, J., 2014. La sombra de una guerra. La prensa grafica. [Online]. Available: https://7s.laprensagrafica.com/la-sombra-de-una-guerra/ (Last Access: 30.04.2023). (in Spanish).

Galeano, E., 1995. El fútbol a sol y sombra, primera edición de bolsillo, Madrid: Siglo XXI de España. [Online]. Available: https://bibliotecaia.ism.edu.ec/Repo-book/e/el_futbol_a_sol_y_sombra.pdf (Last Access: 30.04.2023). (in Spanish).

García, O., 2019. La Memoria de la Mal llamada ‘Guerra del Fútbol’. Iberoamericana – Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies. [Online]. Available: https://www.iberoamericana.se/articles/10.16993/iberoamericana.420/ (Last Access: 30.04.2023). (in Spanish).

Goldstein, E., 1991. Wars and Peace Treaties (1816 – 1991), London and NY: Routledge, 288 p. (in English).

Kulyk, S., 2012. Futbolni matchi yak pryvid dlia zbroinoho konfliktu mizh Salvadorom i Hondurasom u 1969 rotsi [Football matches as a reason for the armed conflict between El Salvador and Honduras in 1969], Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, № 21, s. 82–89. (in Ukrainian).

Kutska, O., Peremybida, D., 2022. Realizatsiia prahnennia vykhodu do moria v ramkakh vodnykh konfliktiv XXI stolittia: zarubizhnyi dosvid vyrishennia protyrich myrnym shliakhom [Realization of the desire for access to the sea in the framework of water conflicts of the 21st century: foreign experience in resolving conflicts peacefully], Viiskovo-naukovyi visnyk, №37, s. 270–291. (in Ukrainian).

Leyva, H., 2009. Imaginarios (sub) terráneos. Estudios literarios y culturales de Honduras, Tegucigalpa: Organización para la Cultura, 200 р. (in Spanish).

Luckhurst, T., 2019. Honduras v El Salvador: The football match that kicked off a war. BBC News. [Online]. Available: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48673853 (Last Access: 30.04.2023). (in English).

Marcos, J., 2009. Jamás imaginé lo que desencadenaría mi gol. El País. [Online]. Available: https://elpais.com/diario/2009/07/20/deportes/1248040816_850215.html (Last Access: 30.04.2023). (in Spanish).

Orozco, M., 2003. Conflictos fronterizos en América Central: tendencias pasadas y sucesos actuales, México: Siglo XXI, 279 р. (in Spanish).

Pérez-Pineda, C., 2014. El Conflicto Honduras-El Salvador, julio de 1969, San José: MREC, 180 p. (in Spanish).

Polishchuk, K., 2012. Mizhderzhavni konflikty u Pivdennii Amerytsi: prychyny, evoliutsiia, stratehii vrehuliuvannia [Interstate conflicts in South America: causes, evolution, settlement strategies], Visnyk Lvivskoho universytetu, №30, s. 53–67. (in Ukrainian).

Scarinzi, S., 2020. La prima guerra del football. Opinio Juris. [Online]. Available: https://www.opiniojuris.it/la-guerra-del-football/ (Last Access: 30.04.2023). (in Spanish).

Strokal V., Kovpak, A., 2022. Voienni konflikty ta voda: naslidky y ryzyky [Military conflicts and water: consequences and risks], Naukovo-praktychnyi zhurnal «Ekolohichni nauky», №5(44), s. 94–102. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-11

Номер

Розділ

Всесвітня історія