АДМІНІСТРАТИВНІ БУДІВЛІ МАЛОГО ҐАЛАҐОВА В УЖГОРОДІ 1919 – 1938 РР.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290286

Ключові слова:

Чехословацька республіка, Підкарпатська Русь, антикризові рішення, архітектура міжвоєнного модернізму, модернізм, Ужгород, адміністративні будівлі

Анотація

У статті розглядається історія розбудови адміністративних будівель нового кварталу Малий Ґалаґов м. Ужгород урядом Чехословацької республіки протягом 1919 –1938 рр. Після входження Підкарпатської Русі до складу республіки у 1919 р. постало питання розбудови столиці краю, в перспективі – автономного. До Ужгорода прибули численні чиновники та фахівці різних рівнів, переважно з чеських земель, задля організації адміністративного апарату. Потужностей міської інфраструктури, зокрема адміністративних будівель, не було достатньо для розміщення новоприбулих чиновників. Наявні будівлі не відповідали сучасним нормам та місткості, необхідної для перспектив зростання міста. Перед центральною владою постало питання будівництва філій міністерств та інших урядових будівель, причому в стислі терміни. Для даної мети було обрано досі не урбанізовану територію, що вимагала попередніх підготовчих під забудову робіт. Відповідно, проєктування будівель велося паралельно в часі з будівництвом інших об’єктів і прокладанням доріг та міських комунікацій. В результаті до 1938 р. було збудовано одинадцять адміністративних та інших будівель міністерств, що стали предметом даного дослідження. Основою для статті послужили фонди Державного архіву Закарпатської області в м. Берегово, зокрема фонд №21 «Крайове управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород». Матеріал також доповнено порівнянням ситуації в сфері архітектури адміністративних будівель в містах республіки – Празі, Братиславі та інших на основі відомостей з добових і сучасних джерел та літератури. У статті присутній аналіз особливості антикризових, урбаністичних і технічних рішень. При цьому не оминається питання стилістики як одного з факторів державної політики ідентичності. Саме через архітектуру та урбаністику надаються до прослідковування вектор і пріоритети, які ставила Чехословацька республіка в мультиетнічному регіоні, яким була на той час Підкарпатська Русь зі столицею в Ужгороді. У статті подано матеріал, що вводиться в науковий обіг вперше. Дослідження історії розбудови будівель адміністрацій Ужгорода міжвоєнного періоду допоможе окреслити дану проблематику та стати підґрунтим для досліджень по кожному з висвітлених об’єктів.

Біографії авторів

Надія Керецман

кандидатка історичних наук, доцентка, завідувачка кафедри археології, етнології та культурології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Еліна Дегтярьова

аспірантка, викладачка кафедри археології, етнології та культурології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Посилання

Список використаних джерел

Akciová stavebni společnost Lanna, filiálka v Užhorodě, 1933. Technická práce v zemi Podkarpatoruské 1919 – 1933, (J. Musil, ed.), Užhorod: Odbor spolku československých inženýrů v Užhorodě, s. 290–292.

Anon, 1936. Nová budova zem. úřadu v Užhorodě, Podkarpatoruská Revue, č. 5, s. 3.

Degtyaryova, L., Olashyn, O., 2018. Uzhhorod Modernism, Uzhhorod: Poligrafcentr Lira, 44 p.

Dulla, M., Moravčíková, H., 2002. Architektúra Slovenska v 20. Storočí, Bratislava: Slovart, 512 s.

Ernyey, G., Priatková A., 2013. Architektúra. Modernizácia a art déco, Lena Lešková (ed.). Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storoči Košice: Východoslovenská galéria, ISBN 978-80-85745-65-8, s. 292–293.

Fischerová, A., 2016. Finanční správa v České republice [Diplomová práce]. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická, 63 s.

Gočar, J., 1932. Poštovní a telegrafní úřad v Užhorodě, Stavitel, roč. 6, č. 13, Praha: Sdružení architektů v Praze, s. 74–75.

Hansa, K., 1935. Stero črt a obrazkû z Podkarpatské Rusi, Praha: Smíchov, 521 s.

Hrbek, A., 2018. Podkarpátska Rus. Stoleté výročí vzniku, Olomouc: Poznání, 264 s.

Hubený, D., 2023. The Formation of the Czechoslovak Gendarmerie in Carpathian Ruthenia. Novotný, L., Valkoun, J., Dömök, C. (eds.): Central and Eastern Europe and the World in the 20th Century. Continuities nad Discontinuities, Wien – Hamburg, p. 104–117.

Hubený, D., 2022. Počátky československé státní policie v Užhorodě v letech 1919 – 1922, Paginae historiae, roč. 30, č. 1, s. 591–606.

Nejbližší stavby v Užhorodě a v Mukačevě, 1928, Podkarpatská Rus, roč. 1, č. 10, s. 2.

Kaspar, M., 1933. Vodovod města Užhorodu, Technická práce v zemi Podkarpatoruské 1919 – 1933, (J. Musil, ed.), Užhorod: Odbor spolku československých inženýrů v Užhorodě, s. 113–116.

Khudish, P., Degtyaryova, L., Olashyn, O., 2021. Velitelství 12. československé pěší divize. České stopy v Užhorodu. URL: https://kyiv.czechcentres.cz/o-nas/Czech-steps-uzhorod/velitelstvi-12-ceskoslovenske-pesi-divize?locale=cs (дата звернення: 20.10. 2022).

Lukeš, Z., Panoch, P., 2010. Josef Gočar, Praha: Grada, 435 s.

Magocsi, P.R., 2015. With Their Backs to the Mountains: A History of Carpathian Rus’ and Carpatho-Rusyns, Budapest: Central European University Press, 511 p.

Liebscher, A., 1927. Regulace Malého Galaga v Užhorodě, Horizont: revue současné kultury v Československu, roč. 1, č. 1–10, s. 153–155.

Liebscher, A., 1927. Soudní budova a trestnice v Užhorodě, Horizont: revue současné kultury v Československu, roč. 1, č. 1–10, s. 156.

Popelka, R., 2013. Šírenie funkcionalizmu – Československá medzivojnová architektúra Užhorodu. [Dizertační práce], 203 s.

Šrámek, F., 1929. Soutěž na návrhy budovy pro Zemský úřad v Užhorodě. 1928 (IV cena), Styl, roč. 14, č. 1, s. 107.

Švagerka, P., 1933. Pošta, telegraf a telefon. Technická práce v zemi Podkarpatoruské 1919 – 1933, (J. Musil, ed.), Užhorod: Odbor spolku československých inženýrů v Užhorodě, s. 40–43.

Užhorodské stavební projekty, 1922, Lidové noviny, roč. 30 č. 197, s. 5.

Vybíral, J., 2020. Vážnost a důstojnost ministerských budov Hnídková, Vendula (ed.). Duch, který pracuje. Architektura a česká politika 1918 – 1945, Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, s. 125–171.

Zprávy veřejné služby technické, 1926. roč. 8, 1, č. 1, s. 159

Zprávy veřejné služby technické, 1926. roč. 8, 1, č. 15, s. 469

Державний архів Закарпатської області (далі – ДАЗО), ф. 21, оп. 12, спр. 1054, на 207 арк.

ДАЗО, ф. 21, оп. 12, спр. 1056, на 29 арк.

ДАЗО, ф. 21, оп. 12, спр. 1067, на 339 арк.

ДАЗО, ф. 21, оп. 12, спр. 1258, на 477 арк.

ДАЗО, ф. 21, оп. 12, спр. 1260, на 560 арк.

ДАЗО, ф. 21, оп. 12, спр. 1270, на 1510 арк.

ДАЗО, ф. 21, оп. 12, спр. 1277, на 173 арк.

ДАЗО, ф. 21, оп. 12, спр. 1278, на 1002 арк.

ДАЗО, ф. 21, оп. 12, спр. 1358, на 237 арк.

ДАЗО, ф. 93, оп. 1, спр. 201, на 267 арк.

Кобаль, Й., 2008. Ужгород відомий та невідомий, Львів: Світ, 196 c.

Літераті, Т. Втрачений Ужгород: будинок Ендре Корлата й жандармерії (Фото). URL: https://prozahid.com/vtrachenyj-uzhhorod-budynok-endre-korlata-j-zhandarmerii-foto/ (дата візиту: 26.09. 2023).

Попович Т., 2018. Організація чехословацької жандармерії на Підкарпатській Русі (1919 – 1921), Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Історія, вип. 2 (39), с. 87–94 URL: http://visnyk-ist.uzhnu.edu.ua/article/view/160579/166136 (дата звернення: 20.09. 2023). DOI: 10.24144/2523-4498.2(39).2018.160579.

References

Akciová stavebni společnost Lanna, filiálka v Užhorodě, 1933. Technická práce v zemi Podkarpatoruské 1919 – 1933, (J. Musil, ed.), Užhorod: Odbor spolku československých inženýrů v Užhorodě, s. 290–292. (in Czech).

Anon, 1936. Nová budova zem. úřadu v Užhorodě, Podkarpatoruská Revue, č. 5, s. 3. (in Czech).

Degtyaryova, L., Olashyn, O., 2018. Uzhhorod Modernism, Uzhhorod: Poligrafcentr Lira, 44 p. (in English).

Derzhavnyy arkhiv Zakarpats'koyi oblasti (DAZO), f. 21, op. 12, spr. 1054, na 207 ark. (in Czech).

DAZO, f. 21, op. 12, spr. 1056, na 29 ark. (in Czech).

DAZO, f. 21, op. 12, spr. 1258, na 477 ark. (in Czech).

DAZO, f. 21, op. 12, spr. 1260, na 560 ark. (in Czech).

DAZO, f. 21, op. 12, spr. 1067, na 339 ark. (in Czech).

DAZO, f. 21, op. 12, spr. 1270, na 1510 ark. (in Czech).

DAZO, f. 21, op. 12, spr. 1277, na 173 ark. (in Czech).

DAZO, f. 21, op. 12, spr. 1278, na 1002 ark. (in Czech).

DAZO, f. 21, op. 12, spr. 1358, na 237 ark. (in Czech).

DAZO, f. 93, op. 1, spr. 201, na 267 ark. (in Czech).

Dulla, M., Moravčíková, H., 2002. Architektúra Slovenska v 20. Storočí, Bratislava: Slovart, 512 s. (in Slovak).

Ernyey, G., Priatková A., 2013. Architektúra. Modernizácia a art déco, Lena Lešková (ed.). Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia, Košice: Východoslovenská galéria, s. 292–293. (in Slovak).

Fischerová, A., 2016. Finanční správa v České republice [Diplomová práce]. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická, 63 s. (in Czech).

Gočar, J., 1932. Poštovní a telegrafní úřad v Užhorodě, Stavitel, roč. 6, č. 13, Praha: Sdružení architektů v Praze, s. 74–75. (in Czech).

Hansa, K., 1935. Stero črt a obrazkû z Podkarpatské Rusi, Praha: Smíchov, 521 s. (in Czech).

Hrbek, A., 2018. Podkarpátska Rus. Stoleté výročí vzniku, Olomouc: Poznání, 264 s. (in Czech).

Hubený, D., 2022. Počátky československé státní policie v Užhorodě v letech 1919 – 1922, Paginae historiae, roč. 30, č. 1, s. 591–606. (in Czech).

Hubený, D., 2023. The Formation of the Czechoslovak Gendarmerie in Carpathian Ruthenia. Novotný, L., Valkoun, J., Dömök, C. (eds.): Central and Eastern Europe and the World in the 20th Century. Continuities nad Discontinuities, Wien – Hamburg, p. 104–117. (in English).

Kaspar, M., 1933. Vodovod města Užhorodu, Technická práce v zemi Podkarpatoruské 1919 – 1933, (J. Musil, ed.), Užhorod: Odbor spolku československých inženýrů v Užhorodě, s. 113–116. (in Czech).

Khudish, P., Degtyaryova, L., Olashyn, O., 2021. Velitelství 12. československé pěší divize. České stopy v Užhorodu. URL: https://kyiv.czechcentres.cz/o-nas/Czech-steps-uzhorod/velitelstvi-12-ceskoslovenske-pesi-divize?locale=cs (20.10. 2022) . (in Czech).

Kobal`, J., 2008. Uzhgorod vidomy`j ta nevidomy`j [Uzhhorod known and uknown], L`viv: Svit, 196 s. (in Ukrainian).

Liebscher, A., 1927. Regulace Malého Galaga v Užhorodě, Horizont: revue současné kultury v Československu, roč. 1, č. 1–10, s. 153–155. (in Czech).

Liebscher, A., 1927. Soudní budova a trestnice v Užhorodě, Horizont: revue současné kultury v Československu, roč. 1, č. 1–10, s. 156–159. (in Czech).

Literati, T. Vtrachenyi Uzhhorod: budynok Endre Korlata y zhandarmerii (Foto). [Lost Uzhhorod: the house of Endre Korlat and gendarmerie]. URL: https://prozahid.com/vtrachenyj-uzhhorod-budynok-endre-korlata-j-zhandarmerii-foto/ (26.09. 2023) (in Ukrainian).

Lukeš, Z., Panoch, P., 2010. Josef Gočar, Praha: Grada, s. 435. (in Czech).

Magocsi, P.R., 2015. With Their Backs to the Mountains: A History of Carpathian Rus’ and Carpatho-Rusyns. Budapest: Central European University Press, 511 p. (in English).

Nejbližší stavby v Užhorodě a v Mukačevě, 1928, Podkarpatská Rus, roč. 1, č. 10, s. 2. (in Czech).

Popelka, R., 2013. Šírenie funkcionalizmu – Československá medzivojnová architektúra Užhorodu. [Dizertační práce], 203 s. (in Slovak).

Popovych T., 2018. Orhanizatsiia chekhoslovatskoi zhandarmerii na Pidkarpatskii Rusi (1919 – 1921), [The organization of czechoslovacian gendarmerie in Pidkarpatsjka Rus(1919 – 1921)], Naukovyy̆ visnyk Uzhhorodskoho universytetu: Seriia: Istoriia, vyp. 2 (39), s. 87–94. URL: http://visnyk-ist.uzhnu.edu.ua/article/view/160579/166136 (20.09. 2023). DOI: 10.24144/2523-4498.2(39).2018.160579. (in Ukrainian).

Rollová, V., 2020. Vztahy mezi centrem a periferií – proměna Slovenska a Podkarpatské Rusi, Hnídková, Vendula (ed.). Duch, který pracuje. Architektura a česká politika 1918 – 1945, Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, pp. 221–267. (in Czech).

Šrámek, F., 1928. Soutěž na návrhy budovy pro Zemský úřad v Užhorodě. 1928 (IV cena). Styl, XIV (1), 1929, s. 107. (in Czech).

Švagerka, P., 1933. Pošta, telegraf a telefon. Technická práce v zemi Podkarpatoruské 1919–1933, (J. Musil, ed.), Užhorod: Odbor spolku československých inženýrů v Užhorodě, s. 40–43. (in Czech).

Vybíral, J., 2020. Vážnost a důstojnost ministerských budov Hnídková, Vendula (ed.), Duch, který pracuje. Architektura a česká politika 1918 – 1945, Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, s. 125–171. (in Czech).

Užhorodské stavební projekty, 1922. Lidové noviny, roč. 30 č. 197, s. 5. (in Czech).

Zprávy veřejné služby technické, 1926. roč. 8, 1, č. 1, s. 159. (in Czech).

Zprávy veřejné služby technické, 1926. roč. 8, 1, č. 15, s. 469. (in Czech).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Як цитувати

Керецман , Н. ., & Дегтярьова , Е. . (2023). АДМІНІСТРАТИВНІ БУДІВЛІ МАЛОГО ҐАЛАҐОВА В УЖГОРОДІ 1919 – 1938 РР. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (2 (49), 15–27. https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290286

Номер

Розділ

Історія України