УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛІСТИ У СПЕЦВІДДІЛІ «ВІНЕТА»: ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНІ РОЗВІДКИ ТА ПРОСОПОГРАФІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290303

Ключові слова:

Друга світова війна, пропаганда, ОУН, ПУН, УПА, Вінета, Східний відділ

Анотація

У цій статті досліджується спільні елементи біографії деяких українських націоналістів, що співпрацювали у спецвідділі «Вінета», який був створений в 1941 році в структурі Міністерства пропаганди Райху для цілей тотальної пропаганди, орієнтованої на населення «східних окупованих територій», війська, тилове населення, військовополонених та остарбайтерів. Автором показано, що у штатному складі «Вінети» та і серед залучених фахівців були відомі члени ПУН, ОУН, учасники Української Революції 1917 – 1921 років, зокрема, відомі лінгвісти, філологи, літературознавці, перекладачі, журналісти, художники тощо. У статті містяться дані стосовно одинадцяти таких осіб. Досліджено елементи «вінетівського» етапу їхнього життєвого шляху. встановлено невідомі факти їхніх біографій. В якості джерел залучено нещодавно розсекречені справи радянських репресивних органів, документи Державного Центру Української Народної Республіки в екзилі. З’ясовано, що в жодній відкритій біографії досліджених персоналій нема згадок про співробітництво із «Вінетою». Встановлені нові або виправлені відносно відомі факти біографії деяких персоналій. Висловлено обґрунтовані сумніви щодо існуючої біографії Дмитра Нарбута: доведено, що Євген Вировий був членом ОУН; уточнено факти із берлінського періоду життя Йосипа Позичанюка тощо. Висловлено обґрунтоване припущення, що співробітництво з «Вінетою» слабо корелювалося із участю в українському визвольному русі, також не було колаборацією. Показано, що спільними біографічними рисою тієї частини співробітників, життєвий шлях яких був досліджений, є безпосередня причетність або дотичність до визвольних змагань, більша чи менша участь в політичній діяльності еміграції; репресії з боку радянської влади; інтелектуальна творча діяльність, заняття літературою, журналістикою, образотворчим мистецтвом тощо, в Європі чи в СРСР. Показано, що більша частина колишніх співробітників спецвідділу продовжила свою діяльність й після війни в галузі політики, економіки та культури. Автором запропоновано напрямки подальших досліджень в цій тематиці.

Біографія автора

Вадим Яшин

доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії

Криворізького державного педагогічного університету, Кривий Ріг

Посилання

Список використаних джерел

Антонович, М., 1997. Бл. пам. Володимир Маруняк (1913 – 1997), Український історик, №1–4 (132–135), с. 329–330.

Архів Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області (Далі – АУСБУДО), ф. 4, оп. 1, літерна справа 14, т. 1, на 95 арк.

Байбак, П., 1985. «Смолоскип» ОУН на Слобожанщині, На зов Києва. Український націоналізм у ІІ світовій війні, Торонто-Нью-Йорк: Новий шлях. с. 264–276.

Бойко, Ю., 1974. Про зусилля і здобутки, Ю. Бойко. Вибране. Мюнхен: Українське видавництво, т. 2. с. IX–XXXI.

Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України (далі – ГДА СЗРУ), спр. № 7, арх. № 12617, т. 3, на 260 арк. URL: http://szru.gov.ua/uploads/archive/T-3.rar (дата візиту: 23.11.2020).

ГДА СЗРУ, спр. № 7, арх. № 12617, т. 10, на 294 арк. URL: https://szru.gov.ua/uploads/archive/T-10.rar (дата візиту: 26.11.2020).

ГДА СЗРУ, спр. № 7, арх. № 12617, т. 13, на 92 арк. URL: https://szru.gov.ua/uploads/archive/T-13.rar (дата візиту: 26.11.2020).

ГДА СЗРУ, спр. № 7, арх. № 12617, т. 17, на 459 арк. URL: https://szru.gov.ua/uploads/archive/T-17.rar (дата візиту: 25.11.2020).

Долгорученко, К., 2021. Організація та діяльність спеціального апарату пропаганди гітлерівської Німеччини на території Рейхскомісаріату «Україна» (на матеріалах спецвідділу «Вінета»). Дис. канд. юр. наук. Дніпро, 250 с.

Енциклопедія українознавства, 1949–1984. У 11 т. За ред. В. Кубійовича. Париж; Нью-Йорк.

Каліберда, Ю., 2010. Йосип Позичанюк – письменник, військовий та політичний діяч ОУН та УПА, Воєнна історія, № 6(54), с. 68–74.

Кентржинський, Б., 1985. На скандинавському секторі ОУН в Другій світовій війні, На зов Києва. Український націоналізм у ІІ світовій війні, Торонто-Нью-Йорк: Новий шлях. с. 357–391.

Коваленко, Ю., 1985. Українське національне об’єднання (УНО) в Німеччині, На зов Києва. Український націоналізм у ІІ світовій війні, Торонто-Нью-Йорк: Новий шлях, с. 51–65.

Мельник, К., Лащенко, О. та Верига, В., ред., 1985. На зов Києва, Торонто-Нью-Йорк: Новий шлях, 542 с.

Наріжний, С., 1942. Українська еміґрація. Ч. І., Прага, 1942. (У 2-х паґінаціях), 371 с.; ССХХХІІ с.

Онацький, Є., 1971. Їду до Аргентини, Вінніпеґ-Торонто: Новий шлях, 75 с.

Онацький, Є., 1948. У вавилонському полоні, Буенос-Айрес: Новий шлях, 131 с.

Полікарпенко, Г., 1985. Організація українських націоналістів під час Другої світової війни, На зов Києва. Український націоналізм у ІІ світовій війні, Торонто-Нью-Йорк: Новий шлях. с. 403–433.

Радченко, В., 2023. «Падають в братні могили… члени Організації українських націоналістів»: нацистські репресії проти мельниківців (1941 – 1944 рр.). Частина 3. [Online]. Україна модерна. URL: https://uamoderna.com/backward/padaiut-v-bratni-mohyly-chleny-orhanizatsii-ukrainskykh-natsionalistiv-natsystski-represii-proty-melnykivtsiv-1941-1944-rr-chastyna-3/ (дата візиту: 10.07.2023).

Романюк, М. 2006. Гаврилюк Володимир, І. М. Дзюба та ін., ред., Енциклопедія Сучасної України [Online], Київ: ІЕД НАНУ. URL: https://esu.com.ua/article-28025 (дата візиту: 31.05.2023)

Сергійчук, В., 2005. Український здвиг. Т. 3. Прикарпаття. 1939 – 1955, Київ: Українська видавнича спілка, 838 с.

Содоль, П., 1994. Українська повстанча армія, 1943 – 1949, Нью-Йорк: Пролог; Тернопіль: Лілея, 199 с

Спіркіна, О., 2011. Данило Нарбут: портрет на тлі епохи, Історичний архів, наукові студії, №7, с. 50–55.

Стасюк, О. 2011. Позичанюк Йосип, Енциклопедія історії України. URL: history.org.ua /?termin=Pozychaniuk_J (дата візиту: 22.05.2023).

Тетеріна-Блохіна, Д., 2006. Ю. Бойко-Блохін – дослідник творчості Івана Франка, Слово і час, 2006, №8, с. 48–57.

Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВОУ), ф. 3676, оп. 4, спр. 123, на 322 арк.

ЦДАВОУ, ф. 3676, оп. 4, спр. 332, на 715 арк.

ЦДАВОУ, ф. 5235, оп. 1, спр. 1264, на 115 арк.

Чабан М., 2019. Євген Семенович Вировий, Портал «ДніпроКультура». URL: https://www.dnipro.libr.dp.ua/ index.php?route= information/news/ info&news_id=48 (дата візиту: 29.05.2023).

Чабан, М., 2005. Вировий Євген Семенович, І. М. Дзюба та ін., ред. Енциклопедія Сучасної України [Online], Київ: ІЕД НАН України. URL: https://esu.com.ua/article-34137 (дата візиту: 29.05.2023).

Яшин, В., 2019. Кадровий склад Східного відділу «Vineta»: персоналії та біографічні розвідки, Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні відносини, Том 1, Вип. 5, с. 159–169. DOI: https://doi.org/10.32782/2663-5267.2019.5.22

Яшин, В., 2019. Біографічні розвідки щодо кадрового складу відділу «Vineta» Міністерства освіти та пропаганди Райху, Вчені записки Таврійського національного університету імені В. Вернадського. Серія: Історичні науки. Том 30, № 3, с. 198–205. DOI https://doi.org/10.32838/2663-5984/2019/3.29

Baird, Yay W., 1974. L’appareil Antisoviétique Du Ministère Allemand de La Propagande, Revue d’histoire de La Deuxième Guerre Mondiale, vol. 24, no. 96, p. 19–36, Aviable: http://www.jstor.org/stable/25728634 (дата візиту: 25.04.2023).

Baird, Yay W., 1974. L’expert en bolchevisme du dr. Goebbels. Revue d’histoire de La Deuxième Guerre Mondiale. 1974, 24(96) pp. 13–18. URL: http://www.jstor.org/stable/25728633. (дата візиту 25.04.2023).

Kosyk, W., 1991. The Third Reich and the Ukrainian Question. Documents 1934 – 1944, London: Ukrainian Central Information Service, 175 p.

Krause Werner, H., 2017. Vineta: die geheimste Dienststelle des Dritten Reiches, Naunhof: Adoria, 317 s.

References

Antonovych, M., 1997. Bl. pam. Volodymyr Maruniak (1913 – 1997). [Volodymyr Maruniak of blessed memory], Ukrainskyi istoryk, №1–4 (132–135), s. 329–330. (in Ukrainian).

Arkhiv Upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy v Dnipropetrovskii oblasti (Dali – AUSBUDO), f. 4, op. 1, literna sprava 14, t. 1, na 95 ark. (in Russian).

Baibak, P., 1985. «Smoloskyp» OUN na Slobozhanshchyni, Na zov Kyieva. Ukrainskyi natsionalizm u II svitovii viini. [The torch of the OUN at the Slobozhanshchyna], Toronto-New-York: Novyi shliakh, s. 264–276. (in Ukrainian).

Baird, Yay W., 1974. L’appareil Antisoviétique Du Ministère Allemand de La Propagande, Revue d’histoire de La Deuxième Guerre Mondiale, vol, 24, no. 96, p. 19–36, URL: http://www.jstor.org/stable/25728634 (25.04.2023). (in French).

Baird, Yay W., 1974. L’expert en bolchevisme du dr. Goebbels, Revue d’histoire de La Deuxième Guerre Mondiale, 1974, 24(96), p. 13–18. URL: http://www.jstor.org/stable/25728633. (25.04.2023). (in English).

Boiko, Yu., 1974. Pro zusyllia i zdobutky. U: Yu. Boiko. Vybrane [About efforts and achievements], Miunkhen: Ukrainske vydavnytstvo, T. 2, s. IX–XXXI. (in Ukrainian).

Chaban, M., 2005. Vyrovyi Yevhen Semenovych [Vyrovyi Yevhen Semenovych]. U: I. M. Dziuba ta in., red. Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy [Online], Kyiv: IED NAN Ukrainy. URL: https://esu.com.ua/article-34137 (29.05.2023). (in Ukrainian).

Chaban, M., 2019. Yevhen Semenovych Vyrovyi [Yevhen Semenovych Vyrovyi] Portal «DniproKultura». URL: https://www.dnipro.libr.dp.ua/ index.php?route= information/news/ info&news_id=48 (29.05.2023). (in Ukrainian).

Dolhoruchenko, K., 2021. Orhanizatsiia ta diialnist spetsialnoho aparatu propahandy hitlerivskoi Nimechchyny na terytorii Reikhskomisariatu «Ukraina» (na materialakh spetsviddilu «Vineta») [Organization and activity of the special propaganda apparatus of Hitler's Germany on the territory of the Reichskommissariat "Ukraine" (based on the materials of the "Vineta" special department)]. Dys. kand. yur. Nauk, Dnipro, 250 s. (in Ukrainian).

Entsyklopediia ukrainoznavstva, 1949 – 1984 [Encyclopedia of Ukrainian Studies]. U 11 t. Za red. V. Kubiiovycha, Paryzh; Niu-Iork. (in Ukrainain).

Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby zovnishnoi rozvidky Ukrainy (dali – HDA SZRU), spr. № 7, arkh. № 12617, t. 3, na 260 ark. URL: http://szru.gov.ua/uploads/archive/T-3.rar (23.11.2020). (in Ukrainian and Russian).

HDA SZRU, spr. № 7, arkh. № 12617, t. 10, na 294 ark. URL: https://szru.gov.ua/uploads/archive/T-10.rar (26.11.2020). (in Ukrainian and Russian).

HDA SZRU, spr. № 7, arkh. № 12617, t. 13, na 92 ark. URL: https://szru.gov.ua/uploads/archive/T-13.rar (26.11.2020). (in Ukrainian and Russian).

HDA SZRU, spr. № 7, arkh. № 12617, t. 17, na 459 ark. URL: https://szru.gov.ua/uploads/archive/T-17.rar (25.11.2020). (in Ukrainian and Russian).

Kaliberda, Yu., 2010. Yosyp Pozychaniuk – pysmennyk, viiskovyi ta politychnyi diiach OUN ta UPA [Yosyp Pozychanyuk is a writer, veteran and political figure of the OUN and UPA], Voienna istoriia, № 6(54), s. 68–74. (in Ukrainian).

Kentrzhynskyi, B., 1985. Na skandynavskomu sektori OUN v Druhii svitovii viini [In the Scandinavian sector of the OUN in World War II], Na zov Kyieva. Ukrainskyi natsionalizm u II svitovii viini, Toronto-Niu-Iork: Novyi shliakh, s. 357–391. (in Ukrainian).

Kosyk, W., 1991. The Third Reich and the Ukrainian Question. Documents 1934 – 1944, London: Ukrainian Central Information Service, 175 p.(in English).

Kovalenko, Yu., 1985. Ukrainske natsionalne ob’iednannia (UNO) v Nimechchyni [Ukrainian National Union (UNO) in Germany], Na zov Kyieva. Ukrainskyi natsionalizm u II svitovii viini, Toronto-Niu-Iork: Novyi shliakh, s. 51–65. (in Ukrainian).

Krause Werner, H., 2017. Vineta: die geheimste Dienststelle des Dritten Reiches, Naunhof: Adoria, 317. (in German).

Melnyk, K., Lashchenko O., ta Veryha V., red., 1985. Na zov Kyieva [At the call of Kyiv], Toronto-Niu-Iork: Novyi shliakh, 542 s. (in Ukrainian).

Narizhnyi, S., 1942. Ukrainska emigratsiia [Ukrainian emigration]. Ch. I., Praha, 1942. (U 2-kh paginatsiiakh), 371 s.; ССХХХІІ s. (in Ukrainian).

Onatskyi, Ye., 1948. U vavylonskomu poloni [In the Babylonian captivity], Buenos-Aires: Novyi shliakh, 131 s. (in Ukrainian).

Onatskyi, Ye., 1971. Yidu do Arhentyny [I'm going to Argentina], Vinnipeg-Toronto: Novyi shliakh, 75 s. (in Ukrainian).

Polikarpenko, H., 1985. Orhanizatsiia ukrainskykh natsionalistiv pid chas Druhoi svitovoi viiny [Organization of Ukrainian nationalists during the Second World War], Na zov Kyieva. Ukrainskyi natsionalizm u II svitovii viini, Toronto-Niu-Iork: Novyi shliakh, s. 403–433. (in Ukrainain).

Radchenko, V., 2023. «Padaiut v bratni mohyly… chleny Orhanizatsii ukrainskykh natsionalistiv»: natsystski represii proty melnykivtsiv (1941 – 1944 rr.) [«Falling into mass graves... members of the Organization of Ukrainian Nationalists»: Nazi repressions against Melnik residents]. Chastyna 3. [Online], Ukraina moderna. URL: https://uamoderna.com/backward/padaiut-v-bratni-mohyly-chleny-orhanizatsii-ukrainskykh-natsionalistiv-natsystski-represii-proty-melnykivtsiv-1941-1944-rr-chastyna-3 (10.07.2023). (in Ukrainian).

Romaniuk, M. 2006. Havryliuk Volodymyr. U: I. M. Dziuba ta in., red. Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy [Havryliuk Volodymyr]. [Online], Kyiv: IED NANU. URL: https://esu.com.ua/article-28025 (31.05.2023) (in Ukrainian).

Serhiichuk, V., 2005. Ukrainskyi zdvyh [Ukrainian shift]. T. 3. Prykarpattia. 1939 – 1955, Kyiv: Ukrainska vydavnycha spilka, 838 s. (in Ukrainain).

Sodol, P., 1994. Ukrainska povstancha armiia, 1943 – 1949. [Ukrainian Insurgent Army], Niu-Iork: Proloh; Ternopil: Lileia, 199 s. (in Ukrainain).

Spirkina, O., 2011. Danylo Narbut: portret na tli epokhy [Danilo Narbut: a portrait against the background of the era], Istorychnyi arkhiv: naukovi studii, №7, s. 50–55. (in Ukrainain).

Stasiuk, O. 2011. Pozychaniuk Yosyp [Pozychaniuk Yosyp], Entsyklopediia istorii Ukrainy. URL: history.org.ua/?termin=Pozychaniuk_J (22.05.2023). (in Ukrainain).

Teterina-Blokhina, D., 2006. Yu. Boiko-Blokhin – doslidnyk tvorchosti Ivana Franka [Yu. Boyko-Blokhin is a researcher of Ivan Franko's work], Slovo i chas, 2006, №8, s. 48–57. (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (dali – TsDAVOU), f. 3676, op. 4, spr. 123, na322 ark. (in Ukrainian, German and Russian).

TsDAVOU, f. 3676, op. 4, spr. 332, na 715 ark. (in Ukrainian, German and Russian).

TsDAVOU, f. 5235, op. 1, spr. 1264, na 115 ark. (in Ukrainian).

Yashyn, V., 2019. Biohrafichni rozvidky shchodo kadrovoho skladu viddilu «Vineta» Ministerstva osvity ta propahandy Raikhu [Biographical research regarding the staff of the Eastern department «Vineta» of Reich’s education and propaganda ministry], Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. Vernadskoho. Seriia: Istorychni nauky, тom 30, № 3, s. 198–205. (in Ukrainian).

Yashyn, V., 2019. Kadrovyi sklad Skhidnoho viddilu «Vineta»: personalii ta biohrafichni rozvidky [Biographical research regarding the staff of the «Vineta» eastern department], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny, тom 1, vyp. 5, s. 159–169. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Як цитувати

Яшин, . В. (2023). УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛІСТИ У СПЕЦВІДДІЛІ «ВІНЕТА»: ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНІ РОЗВІДКИ ТА ПРОСОПОГРАФІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ . Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (2 (49), 28–38. https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290303

Номер

Розділ

Історія України