ВЗАЄМОДІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПИТАННІ ПРОТИДІЇ РОСІЙСЬКІЙ ПРОПАГАНДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290425

Ключові слова:

Збройні Сили України, громадянське суспільство, інформаційна війна, російська пропаганда, протидія пропаганді

Анотація

У даній статті розглядається проблема взаємодії Збройних Сил України та громадянського суспільства у питанні протидії російській пропаганді. Обґрунтовується ідея про те, що громадянське суспільство в Україні є постійним учасником публічно-політичних процесів та виконує компенсаторну функцію на тлі обмеженого внутрішнього потенціалу державно-управлінського впливу та інститутів державної влади в питаннях забезпечення національної безпеки. У статті з’ясовано особливості взаємодії ЗСУ та громадянського суспільства у рамках конвенційної війни та на тлі гібридної, інформаційної війни. З’ясовано, що українське громадянське суспільство має вагомий досвід захисту національних інтересів та допомоги силам оборони України ще з 2014 р. За весь період гібридної війни можливості та ефективність взаємодії ЗСУ та громадянського суспільства у питаннях оборони держави значно підвищилися та досягли свого піку на тлі повномасштабного вторгнення у 2022 р. У статті порушується тема російської пропаганди проти українського громадянського суспільства, розкриваються основні етапи періодизації інформаційної війни росії проти України, особливості інформаційних спецоперацій та їх ефективність починаючи з 2014 р. Встановлено, що Україна, не маючи на початку сучасного протистояння з росією продуктивних засобів боротьби з ворожою пропагандою, на сьогодні накопичила вагомий арсенал ресурсів, включаючи можливості ЗМІ, сил оборони держави та громадянського суспільства. На основі вивчення можливостей взаємодії ЗСУ та громадянського суспільства у питанні протидії російській пропаганді, автор дійшов висновку, що на сьогодні Україна має багатий, але розрізнениій, несистематизований досвід боротьби з пропагандою. Важливою задачею у рамках взаємодії ЗСУ та громадянського суспільства у цьому питанні є створення єдиної концепції, яка допоможе узгодити взаємодію всіх задіяних у інформаційній боротьбі органів ЗСУ та його оборонних відомств, ЗМІ, а також громадянського суспільства. Встановлено, що ЗСУ мають співпрацювати зі ЗМІ, громадськими організаціями та суспільством над спільними кроками у протидії російській пропаганді, а також поліпшувати рівень своєї взаємодії з громадянським суспільством.

Біографія автора

Віктор Легкодух

ад’юнкт штатний науково-організаційного відділу Національної

Посилання

Список використаних джерел

Leicester, J., 2022. People’swar: Ukraine, Russia crowd-fundinggear for troops. URL: https://apnews.com/article/russia-ukraine-kyiv-2e191c4629d0cecb12ce195ccbe96aae (22.08.2023). (in English).

Близнюк, А. С., 2015. Пропаганда та контрпропаганда в умовах сучасної гібридної війни, Наукові записки Інституту журналістики, т. 60, с. 49–54.

Богуцький, П. П., 2021. Військово-правова парадигма взаємодії громадянського суспільства та сектору безпеки і оборони, Взаємодія громадянського суспільства з сектором безпеки і оборони: сучасні виклики: тези доп. учасників наук.-практ. конф., Харків, с. 9–12.

Бурковський, П., 2017. Російська пропаганда про події в Україні: тенденції 2014 – 2016 років. URL: https://cutt.ly/H2Glvjp (дата візиту: 22.08.2023).

Вільні люди, 2016. «Вільні Люди» розпочинають кампанію «Звільни інформпростір від окупанта». URL: http://surl.li/ljzhk (дата візиту: 22.08.2023).

Власти Крыма насчитали 7 убитых и 30 пропавших после якобы нападения «майдановцев». URL: https://web.archive.org/web/20161221091955/http://podrobnosti.ua/968524-vlasti-kryma-naschitali-7-ubityh-i-30-propavshih-posle-jakoby-napadenija-majdanovtsev.html (дата візиту: 22.08.2023).

«Громадянське суспільство України в умовах війни–2022» – звіт за результатами дослідження. URL: https://ednannia.ua/news/nashi-novini/12447-gromadyanske-suspilstvo-ukrajini-v-umovakh-vijni-2022-zvit-za-rezultatami-doslidzhennya (дата візиту: 22.08.2023).

Дашкова, К. С., 2021. Взаємодія громадянського суспільства з сектором безпеки і оборони: сучасні виклики, Взаємодія громадянського суспільства з сектором безпеки і оборони: сучасні виклики: тези доп. учасників наук.-практ. конф., Харків, с. 16–19.

Денисюк, Ж. З., 2021. Пропаганда та контрпропаганда в контексті стратегій державної інформаційної політики, Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління, т. 32 (71), № 2, с. 46–51.

Детектор медіа, 2016. Рада ухвалила компромісний закон щодо квоти пісень українською мовою на радіо. URL: http://surl.li/ljzhh (дата візиту: 22.08.2023).

Дзюба, В. Т., 2021. Шляхи удосконалення системи цивільно-військового співробітництва в Україні, Взаємодія громадянського суспільства з сектором безпеки і оборони: сучасні виклики: тези доп. учасників наук.-практ. конф., Харків, с. 22–23.

Дроботов, С. А., 2019. Громадянське суспільство і забезпечення національної безпеки української держави, Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, т. 3, с. 14–18.

Загурська-Антонюк, В. Ф., 2020. Політично-інформаційні безпекові механізми в українській державній системі у контексті геополітичних змін, Державне управління: удосконалення та розвиток, № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2020_2_10 (дата візиту: 22.08.2023).

Зайцев, Р., 2016. Отчет о проведенной Центром Миротворец спецоперации «Гейша». URL: https://myrotvorets.news/otchet-o-provedennoj-spetsoperatsyy-gejsha/ (дата візиту: 22.08.2023).

Коропатнік, І., 2016. Мета і принципи взаємодії Збройних Сил України та громадянського суспільства, Jurnalul juridic national: teorie şi practică, Nr. 3(19), p. 77–82.

Кравченко, Л. О., Нікітюк, Т. А., Лукічов, В. Л., Арнаутова, В. В., 2021. Взаємодія Збройних сил України з громадянським суспільством: довідник, Київ, 48 с.

Курбан, О. В., 2016. Сучасні інформаційні війни в мережевому он-лайн просторі: навчальний посібник, Київ: ВІКНУ, 286 с.

Лапаєв, Ю., 2017. Контргра. Як зупинити російські фейки. [URL: http://surl.li/endjr (дата візиту: 22.08.2023).

Михайличенко, А., 2017. Контрпропаганда в українських ЗМІ, реалії сьогодення, Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, V (21), I.: 130, р. 59–64.

Назарова, Є., 2022. Про рух опору на окупованих територіях: у чому він проявляється і які наслідки. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/ruh-opir-okupovana-teritoriya/31869986.html (дата візиту: 22.08.2023).

Оніщенко, Н. М., Сунєгін, С. О., 2023. Правове забезпечення взаємодії збройних сил України з громадянським суспільством: концептуальні засади, Журнал «Наукові інновації та передові технології», No. 5 (19), с. 113–321.

Онопрієнко, С. Г., 2021. Проблеми інформаційної безпеки взаємодії суб’єктів публічного адміністрування з громадськістю, Взаємодія громадянського суспільства з сектором безпеки і оборони: сучасні виклики: тези доп. учасників наук.-практ. конф., Харків, с. 59–61.

Пашинський, В. Й., 2021. Функції громадянського суспільства як суб’єкта адміністративно-правового забезпечення оборони держави,Взаємодія громадянського суспільства з сектором безпеки і оборони: сучасні виклики: тези доп. учасників наук.-практ. конф., Харків, с. 65–68.

Петручок, Ю., 2018. Пропаганда як метод інформаційної війни Російської Федерації проти України, Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання», Тернопіль: ТНТУ, Т. 2, с. 183–184.

Попова, Т., 2014. Як виграти інформаційну війну на Донбасі? URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2014/07/9/7031357/ (дата візиту: 22.08.2023).

Портников, В., 2018. Феномен «Миротворца». URL: https://www.svoboda.org/a/29275087.html (дата візиту: 22.08.2023).

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за пропаганду ідеології «руського міра». URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/ji04665i?ed=2021_03_17 (дата візиту: 22.08.2023).

Про Національну безпеку України: Закон України від 21 черв. 2018 року № 2469–VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2469-19 (дата візиту: 22.08.2023).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Text (дата візиту: 22.08.2023).

Севост’яненко, Д. О., 2021. Громадський нагляд за сектором безпеки і оборони у сфері військово-технічного співробітництва,

Взаємодія громадянського суспільства з сектором безпеки і оборони: сучасні виклики: тези доп. учасників наук.-практ. конф., Харків, с. 78–80.

Чернишова, Т. О., 2021. Контрпропаганда в Україні реалії та перспективи, V Міжнародна наукова конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Сучасна війна: гуманітарний аспект»: збірник матеріалів, Харків: Факт, с. 149–152.

Юринець, Ю. Л., 2022. Прикладні проблеми забезпечення контрпропагандистської діяльності в Україні, Права людини в епоху цифрових трансформацій: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Т. 1, Тернопіль: Вектор, с. 244–246.

References

Blyzniuk, A. S., 2015. Propahanda ta kontrpropahanda v umovakh suchasnoi hibrydnoi viiny [Propaganda and counter-propaganda in the conditions of modern hybrid warfare], Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky, T. 60, s. 49–54. (in Ukrainian).

Bohutskyi, P. P., 2021. Viiskovo-pravova paradyhma vzaiemodii hromadianskoho suspilstva ta sektoru bezpeky i oborony [The military-legal paradigm of interaction between civil society and the security and defense sector], Vzaiemodiia hromadianskoho suspilstva z sektorom bezpeky i oborony: suchasni vyklyky: tezy dop. uchasnykiv nauk.-prakt. konf., Kharkiv, s. 9–12. (in Ukrainian).

Burkovskyi, P., 2017. Rosiiska propahanda pro podii v Ukraini: tendentsii 2014–2016 rokiv [Russian propaganda about events in Ukraine: trends of 2014–2016]. URL: https://cutt.ly/H2Glvjp (22.08.2023). (in Ukrainian).

Chernyshova, T. O., 2021. Kontrpropahanda v Ukraini realii ta perspektyvy [Counter-propaganda in Ukraine, realities and prospects], V Mizhnarodna naukova konferentsiia Kharkivskoho natsionalnoho universytetu Povitrianykh Syl imeni Ivana Kozheduba «Suchasna viina: humanitarnyi aspekt»: zbirnyk materialiv, Kharkiv: Fakt, s. 149–152. (in Ukrainian).

Dashkova, K. S., 2021. Vzaiemodiia hromadianskoho suspilstva z sektorom bezpeky i oborony: suchasni vyklyky [Interaction of civil society with the security and defense sector: modern challenges], Vzaiemodiia hromadianskoho suspilstva z sektorom bezpeky i oborony: suchasni vyklyky: tezy dop. uchasnykiv nauk.-prakt. konf., Kharkiv, s. 16–19. (in Ukrainian).

Denysiuk, Zh. Z., 2021. Propahanda ta kontrpropahanda v konteksti stratehii derzhavnoi informatsiinoi polityky [Propaganda and counter-propaganda in the context of state information policy strategies], Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Derzhavne upravlinnia, T. 32 (71), № 2, s. 46–51. (in Ukrainian).

Detektor media, 2016. Rada ukhvalyla kompromisnyi zakon shchodo kvoty pisen ukrainskoiu movoiu na radio [The Council adopted a compromise law regarding the quota of songs in Ukrainian on the radio]. URL: http://surl.li/ljzhh (22.08.2023). (in Ukrainian).

Drobotov, S. A., 2019. Hromadianske suspilstvo i zabezpechennia natsionalnoi bezpeky ukrainskoi derzhavy [Civil society and ensuring the national security of the Ukrainian state], Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii, T. 3, s. 14–18. (in Ukrainian).

Dziuba, V. T., 2021. Shliakhy udoskonalennia systemy tsyvilno-viiskovoho spivrobitnytstva v Ukraini [Ways to improve the system of civil-military cooperation in Ukraine], Vzaiemodiia hromadianskoho suspilstva z sektorom bezpeky i oborony: suchasni vyklyky: tezy dop. uchasnykiv nauk.-prakt. konf., Kharkiv, s. 22–23. (in Ukrainian).

«Hromadianske suspilstvo Ukrainy v umovakh viiny–2022» – zvit za rezultatamy doslidzhennia [“Civil society of Ukraine in conditions of war–2022” – report on the results of the study]. URL: https://ednannia.ua/news/nashi-novini/12447-gromadyanske-suspilstvo-ukrajini-v-umovakh-vijni-2022-zvit-za-rezultatami-doslidzhennya (22.08.2023). (in Ukrainian).

Iurynets, Yu. L., 2022. Prykladni problemy zabezpechennia kontrpropahandystskoi diialnosti v Ukraini [Applied problems of ensuring counter-propaganda activities in Ukraine], Prava liudyny v epokhu tsyfrovykh transformatsii: Materialy KhII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, t. 1, Ternopil: Vektor, s. 244–246. (in Ukrainian).

Koropatnik, I., 2016. Meta i pryntsypy vzaiemodii Zbroinykh Syl Ukrainy ta hromadianskoho suspilstva [Purpose and principles of interaction between the Armed Forces of Ukraine and civil society], Jurnalul juridic national: teorie şi practică, №. 3(19), p. 77–82. (in Ukrainian).

Kravchenko, L. O., Nikitiuk, T. A., Lukichov, V. L., Arnautova, V. V., 2021. Vzaiemodiia Zbroinykh syl Ukrainy z hromadianskym suspilstvom: dovidnyk [Interaction of the Armed Forces of Ukraine with civil society: a guide], Kyiv, 48 s. (in Ukrainian).

Kurban, O. V., 2016. Modern information wars in the online network space: a study guide [Modern information wars in the online network space: a study guide], Kyiv: VIKNU, 286 s. (in Ukrainian).

Lapaiev, Yu., 2017. Kontrhra. Yak zupynyty rosiiski feiky [Counterplay. How to stop Russian fakes]. URL: http://surl.li/endjr (22.08.2023). (in Ukrainian).

Leicester, J., 2022. People’s war: Ukraine, Russia crowd-funding gear for troops. URL: https://apnews.com/article/russia-ukraine-kyiv-2e191c4629d0cecb12ce195ccbe96aae (22.08.2023).

Mykhailychenko, A., 2017. Kontrpropahanda v ukrainskykh ZMI, realii sohodennia, Science and Education a New Dimension [Counter-propaganda in the Ukrainian mass media, realities of today], Humanities and Social Sciences, V (21), I.: 130, p. 59–64. (in Ukrainian).

Nazarova, Ye., 2022. Pro rukh oporu na okupovanykh terytoriiakh: u chomu vin proiavliaietsia i yaki naslidky [About the resistance movement in the occupied territories: how it manifests itself and what are the consequences]. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/ruh-opir-okupovana-teritoriya/31869986.html (22.08.2023). (in Ukrainian).

Onishchenko, N. M., Suniehin, S. O., 2023. Pravove zabezpechennia vzaiemodii zbroinykh syl Ukrainy z hromadianskym suspilstvom: kontseptualni zasady [Legal provision of the interaction of the armed forces of Ukraine with civil society: conceptual foundations], Zhurnal «Naukovi innovatsii ta peredovi tekhnolohii», № 5 (19), s. 113–321. (in Ukrainian).

Onopriienko, S. H., 2021. Problemy informatsiinoi bezpeky vzaiemodii subiektiv publichnoho administruvannia z hromadskistiu [Information security problems of the interaction of subjects of public administration with the public], Vzaiemodiia hromadianskoho suspilstva z sektorom bezpeky i oborony: suchasni vyklyky: tezy dop. uchasnykiv nauk.-prakt. konf., Kharkiv, s. 59–61. (in Ukrainian).

Pashynskyi, V. Y., 2021. Funktsii hromadianskoho suspilstva yak subiekta administratyvno-pravovoho zabezpechennia oborony derzhavy [Functions of civil society as a subject of administrative and legal provision of state defense], Vzaiemodiia hromadianskoho suspilstva z sektorom bezpeky i oborony: suchasni vyklyky: tezy dop. uchasnykiv nauk.-prakt. konf., Kharkiv, s. 65–68. (in Ukrainian).

Petruchok, Yu., 2018. Propahanda yak metod informatsiinoi viiny Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy [Propaganda as a method of information warfare of the Russian Federation against Ukraine], Zbirnyk tez Mizhnarodnoi studentskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii «Pryrodnychi ta humanitarni nauky. Aktualni pytannia», Ternopil: TNTU, T. 2, s. 183–184. (in Ukrainian).

Popova, T., 2014. Yak vyhraty informatsiinu viinu na Donbasi? [How to win the information war in Donbas?] URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2014/07/9/7031357/ (22.08.2023). (in Ukrainian).

Portnykov, V., 2018. Fenomen «Myrotvortsa» [The “Peacemaker” phenomenon]. URL: https://www.svoboda.org/a/29275087.html (22.08.2023). (in Russian).

Pro Natsionalnu bezpeku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 21 cherv. 2018 roku № 2469–VIII [On National Security of Ukraine: Law of Ukraine dated June 21 №2469–VIII of 2018.]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (22.08.2023). (in Ukrainian).

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 25 bereznia 2021 roku «Pro Stratehiiu voiennoi bezpeky Ukrainy» [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated March 25, 2021 “On the Military Security Strategy of Ukraine”]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Text (22.08.2023). (in Ukrainian).

Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy shchodo vstanovlennia kryminalnoi vidpovidalnosti za propahandu ideolohii «ruskoho mira» [On the introduction of amendments to the Criminal Code of Ukraine regarding the establishment of criminal liability for the propaganda of the ideology of the “Russian world”]. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/ji04665i?ed=2021_03_17 (22.08.2023). (in Ukrainian).

Sevostianenko, D. O., 2021. Hromadskyi nahliad za sektorom bezpeky i oborony u sferi viiskovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva [Public oversight of the security and defense sector in the field of military-technical cooperation], Vzaiemodiia hromadianskoho suspilstva z sektorom bezpeky i oborony: suchasni vyklyky: tezy dop. uchasnykiv nauk.-prakt. konf., Kharkiv, s. 78–80. (in Ukrainian).

Vilni liudy, 2016. «Vilni Liudy» rozpochynaiut kampaniiu «Zvilny informprostir vid okupanta» [“Free People” launch the campaign “Free the information space from the occupier”]. URL: http://surl.li/ljzhk (22.08.2023). (in Ukrainian).

Vlasti Kryima naschitali 7 ubityih i 30 propavshih posle yakobyi napadeniya «maydanovtsev» [The Crimean authorities counted 7 killed and 30 missing after the alleged attack of the “Maidanites”]. URL: https://web.archive.org/web/20161221091955/http://podrobnosti.ua/968524-vlasti-kryma-naschitali-7-ubityh-i-30-propavshih-posle-jakoby-napadenija-majdanovtsev.html (22.08.2023). (in Russian).

Zahurska-Antoniuk, V. F., 2020. Politychno-informatsiini bezpekovi mekhanizmy v ukrainskii derzhavnii systemi u konteksti heopolitychnykh zmin [Political and informational security mechanisms in the Ukrainian state system in the context of geopolitical changes], Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, №2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2020_2_10 (22.08.2023). (in Ukrainian).

Zaytsev, R., 2016. Otcet o provedennoy tsentrom Myrotvorets spetsoperatsyy «Heysha» [Report on the «Geisha» special operation carried out by the Peacemaker Center]. URL: https://myrotvorets.news/otchet-o-provedennoj-spetsoperatsyy-gejsha/ (22.08.2023). (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Як цитувати

Легкодух , В. (2023). ВЗАЄМОДІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПИТАННІ ПРОТИДІЇ РОСІЙСЬКІЙ ПРОПАГАНДІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (2 (49), 57–65. https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290425

Номер

Розділ

Історія України