ДО ЗАСНУВАННЯ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ В 1948 РОЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290496

Ключові слова:

політичні партії, Чехословацька соціалістична партія, Комуністична партія Чехословаччини, політична криза, комітети дії

Анотація


Чехословацька націонал-соціалістична партія, яка протягом часу кілька разів змінювала свою назву і на спадщину якої нині претендує Чеська націонал-соціалістична партія як її правонаступниця, є однією з найстаріших і традиційних чеських політичних партій. Вона була заснована у 1897 р. в період політичної диференціації чеського суспільства з амбіціями стати спілкою чеських робітників, організацією яких до цього часу займалася інтернаціональна соціал-демократична партія. Згодом вона позиціонувала себе як партія нижчих верств середнього класу з націоналістично сформульованою програмою захисту ідей демократії, соціальної рівності та справедливості, що ототожнювалася з концепцією створення реформістського чеського націонал-соціалізму. Вона традиційно виступала проти марксизму, комунізму та будь-якого тоталітаризму що Чехословаччина опинилася в радянській зоні впливу, знайшло своє відображення у виникненні та розв’язанні урядової кризи кабінету Готвальда в лютому 1948 р. Комуністична партія Чехословаччини (КПЧ) використала цю справу для здійснення державного перевороту. Вона встановила в Чехословаччині т. зв. диктатуру пролетаріату, ліквідувала демократичну політичну систему та замінила її тоталітарною і відповідно до намірів Москви розпочала революційну трансформацію суспільства з метою побудови соціалізму. Лютневий переворот, здійснений комуністами, мав також серйозні наслідки для політичних партій, передусім для Чехословацької націонал-соціалістичної партії. Комуністи за допомогою перебіжчиків і кар’єристів під прикриттям комуністичної служби безпеки ліквідували її та почали будувати на її руїнах нову політичну партію під назвою Чехословацька соціалістична партія. Партія програмно ототожнювала себе з поглядами комуністів, які перетворили її на тіньову організацію, що співпрацювала з режимом до 1989 р. В дослідженні розглядаються обставини заснування Чехословацької соціалістичної партії у 1948 р., і в центрі його уваги – проблематика формування керівництва партії та партійних еліт. На чолі організації, на рівні центрального апарату, опинилися люди, які здебільшого співпрацювали з комуністами ще до лютого 1948 р., або особи, яких КПЧ та органи безпеки таємно уповноважили працювати серед націонал-соціалістів з метою розвідувальної та підривної діяльності., а після 1918 р. брала участь у розбудові демократичної Чехословацької Республіки. Ці програмні постулати вона відстоювала і після закінчення Другої світової війни, зарекомендувавши себе як найпослідовніший опонент Комуністичної партії Чехословаччини у значно редукованій лівоцентристській партійно-політичній системі, що ототожнювалася з поняттям Національного фронту. Якщо політика комуністів була спрямована на повне захоплення влади з метою революційної трансформації чеського і словацького суспільства та побудови соціалізму і комунізму, то націонал-соціалісти однозначно відкидали цю концепцію та обстоювали бачення національної, демократичної і соціально справедливої держави. Зіткнення цих суперечливих уявлень про майбутнє, яке було не чехословацькою особливістю, а пов’язувалося з формуванням біполярного устрою світу та Європи після Другої світової війни і з тим.

Біографія автора

Павел Марек

почесний професор кафедри історії, філософський факультет, Університет Палацького в Оломоуці, Чехія

Посилання

References

Archivní zdroje

Archiv bezpečnostních složek Praha – jmenné evidence.

Archiv Národního muzea Praha, f. Josef David, paměti, rkp.

Národní archiv Praha, f. Archiv Československé strany národně sociální, osobnosti, k. 500–505, 567, 569.

Národní archiv Praha, f. Národní fronta – ústřední výbor – Ústřední akční výbor, 1948–1955 – zápisy Akčního výboru parlamentní Národní fronty 1948–1949, karton 87.

Elektronické zdroje

https://www.ustrcr.cz/uvod/skupina-vyzkumu/cupera-josef-9-2-1908/ [29. 8. 2023].

https://www.svazky.cz/archivy/ABS-Praha/FSV/V-6301_MV/V-06301_MV_001.pdf [29. 8. 2023].

https://www.ustrcr.cz/wp-content/uploads/2018/01/PD_04_2017_73-81.pdf. [30. 8. 2023].

Literatura a tištěné prameny

Bárta, M., 2017. K činnosti Lidových milicí v únoru 1948, Paměť a dějiny, r. 11, č. 4, s. 55–61.

Bašta, J., 2008. Lidové milice: nelegální armáda KSČ, Paměť a dějiny, r. 2, č. 2, s. 99–109.

Bratr posl. F. Richter zemřel, 1950, Svobodné slovo, r. 6, č. 228, 28. září, s. 1.

Brno se rozloučilo se zesnulým posl. Ferdinandem Richtrem, 1950, Svobodné slovo, r. 6, č. 232, 3. října, s. 1, 5.

Bušek, V., 1968. Action Committees: A Case Study of the Application and the Use of Action Committees in the Czechoslovak Nationalist Socialist Party, Rechcígl, M. (ed), Czechoslovakia Past and Present, Volume 1. Political, international, social and economic aspects, Berlin – Boston: De Gruyter Mouton, s. 296–333.

Dejmek, Jindřich, 2013. Diplomacie Československa, 2. Biografický slovník čs. diplomatů (1918 – 1992), Praha, Academia 2013, 802 s.

Demise ministrů tří politických stran. Za demokracii a bezpečnost státu, 1948, Svobodné slovo, r. 4, č. 44, 21. února, s. 1.

Doležal, J., Ivanov, M. (eds), 1994. Národ ho potřeboval. K 110. výročí narození PhDr. Petra Zenkla, Praha: Klub Milady Horákové, 110 s.

Dr. P. Zenkl a spol. vyloučeni ze strany, 1948, Svobodné slovo, r. 4, č. 57, 9. března, s. 3.

Drtina, P., 1992. Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století, 2, 2, Praha: Melantrich, 714 s.

Fejlek, V. (ed.), 1988. Dokumenty k vývoji Československé strany socialistické 1948 – 1987, Praha: Melantrich, 321 s.

Fic, V. M., 2002. Československá strana národně sociální v exilu. Nástin vývoje její organizační struktury a strategie boje za demokracii ve vlasti: 23. únor 1948–16. březen 1990, Brno: Prius, 143 s.

Hora, O., 1991. Svědectví o puči. Z bojů proti komunizaci Československa, 2, Praha: Melantrich, 289 s.

Jíše, J., 2017. Karel Jíše – novinář, politický vězeň, vlastenec, bonviván, Praha vl. n., 279 s.

Kapitola, L., 1984. Třicet pět let Československé strany socialistické. Zamyšlení nad vznikem, posláním a činností strany. Praha: Československá strana socialistická, 139 s.

Kaplan, K., 1995. Největší politický proces „M. Horáková a spol.“ 2. vyd. Brno: Doplněk, 350 s.

Kaplan, K., 2015. Protistátní bezpečnost 1945–1948. Historie vzniku a působení StB jako mocenského nástroje KSČ. Praha: Plus, 490 s.

Klátil, F., 1992. Republika nad stranami. O vzniku a vývoji Československé strana národně socialistické (1897 – 1948), Praha: Melantrich, 370 s.

Kocian, J., 2002. Československá strana národně socialistická v letech 1945 – 1948. Organizace, program, politika, Brno: Doplněk, 262 s.

Konečný, K., 2004. Vzestup a pád poslance Štěpána Kobylky. K činnosti Československé strany národně socialistické v Olomouci 1945 – 1945. Střední Morava, r. 10, č. 18, s. 79–86.

Koutek, O., 2011. Prokop Drtina. Osud československého demokrata, Praha: Vyšehrad, 440 s.

Krajina, V., 1991. Jasně Čs. strana socialistická!, České slovo, r. 43, č. 3, 1. března, s. 1.

Kučera, M. – Tomeš, J., 2009. Josef David. Biografický slovník českých zemí, 12. D-Die, Praha: Libri, s. 144–145.

Löbl, K., 2012. Naděje a omyly. Vzpomínky na onu dobu, Praha: Academia, 748 s.

Löbl, K., 2017. Od omylů k nadějím. Čtrnáct kroků Federálního shromáždění k demokracii za účasti poslanců Československé strany socialistické (listopad 1989 – květen 1990), Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 399 s.

Löbl, K., 2020: Co ještě dodat… Vzpomínky a úvahy, Praha: Ústav T. G. Masaryka, 330 s.

Nad čtyřicetiletím ČSS, 1989, Socialistický směr, r. 40, č. 14, 25. července, s. 4–5.

Naši noví poslanci, 1948, Svobodné slovo, r. 4, č.128, 3. června, s. 1.

Návrh programu ČSS, 1991, České slovo, r. 43, č. 11, 20. září, pp. 1–24.

Nekola, M., 2014. Petr Zenkl, politik a člověk, Praha: Mladá fronta, 445 s.

Netík, J., 1982. Revoluce na objednávku, Curych: Konfrontace, 230 s.

Neuman, A., 1971. Jak jsem žil. Hrst vzpomínek a kus historie, Praha: Melantrich, 177 s.

Očistou k socialismu, 1948, Svobodné slovo, r. 4, č. 53, 4. března, s. 1.

Padesát let činnosti sestry Fráni Zeminové, 1947, Praha, Ústřední jednota žen ČSNS.

Paroubek, J., Duchoslav, P., 2011. Stručné dějiny národních socialist, Praha: Columbus 134 s.

Pavlíček, V., 1966. Politické strany po Únoru. Příspěvek k problematice NF, Praha: Svobodné slovo, 322 s.

Pejskar, J., 1993a. Od boje [proti komunistům] ke kolaboraci. Studie. Dokumenty a záznamy o činnosti Československé strany socialistické v letech 1948 – 1989. Fallbrook: vl. n., 93 s.

Pejskar, J., 1993b. Pražský primátor. Památce dr. Petra Zenkla, bývalého několikanásobného primátora hlavního města Praha, Praha: vl. n., 199 s.

Poslanci ČSNS, 1946, Svobodné slovo, r. 2, č. 128, č. 4. června, s. 1.

Poslanci z prvního skrutinia, 1946, Svobodné slovo, r. 2, č. 125, 30. května, s. 1.

Poslanecký klub strany ustaven, 1948, Svobodné slovo, r. 4, č. 135, 11. června, s. 2.

Pravdu má ČSS!, 1991, České slovo, r. 43, č. 12, 20. října, s. 1.

Proces otevřel oči i pochybovačům, 1950, Svobodné slovo, r. 6, č. 140, 16. června, s. 4.

Provolání. Věrným stoupencům Československé strany národně socialistické, 1984, Svobodné slovo, r. 4, č. 48, 27. února, s. 1.

Ripka, H., 1995. Únorová tragédie. Svědectví přímého účastníka, Brno: Atlantis, 304 s.

Soukup, F., 1947. Ročenka Ústavodárného národního shromáždění Republiky československé 1946 –.1947, Praha: Ministerstvo informací, 78 s.

Soukup, F., 1948. Ročenka Ústavodárného národního shromáždění Republiky československé 1947 – 1948, Praha: Ministerstvo informací, 121 s.

Svoboda, P., Odboj pod kontrolou StB. Provokace proti ilegálním skupinám třetího odboje na příkladu akce „Kühnel“. ,Scuritas imperii. URL: https://www.ustrcr.cz/wp-content/uploads/2018/06/SI_32_s160-188.pdf, - cit. 2. 9. 2023.

Šlechta, E., 1959. Deset let od Vítězného února. O úloze bývalé národně socialistické strany, Praha: Svobodné slovo, s. 9–19.

Tigrid, P., 1971. Ve stínu lípy, Svědectví, r. 11, č. 41, s. 69–96.

Tomeš, J., 2021. Politik, jenž hájil specifickou pozici socialistů. Lidové noviny, r. 34, č. 17, 21. ledna, s. 9.

let Československé strany socialistické v dokumentech, 1978, Praha: Melantrich, 114 s.

Utvořte akční výbory strany, 1948, Svobodné slovo, r. 4, č. 48, 27. února, s. 1.

Všem národním socialistům, 1948, Svobodné slovo, r. 4, č. 46, 24. února, s. 1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Як цитувати

Марек, П. . (2023). ДО ЗАСНУВАННЯ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ В 1948 РОЦІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (2 (49), 78–87. https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290496

Номер

Розділ

Всесвітня історія