ВРЕГУЛЮВАННЯ КОРОЛЕМ ВАЦЛАВОМ IV ЛЮКСЕМБУРГОМ ВІДНОСИН ІЗ НІМЕЦЬКИМИ КНЯЗЯМИ ТА ІМПЕРСЬКИМИ МІСТАМИ У 1379 – 1389 РОКАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.305199

Ключові слова:

Вацлав IV Люксембург, Cвященна Римська імперія, Чеське королівство, союзи німецьких міст, імперські міста, імперські зібрання, курфюрсти, церковний розкол

Анотація

У статті висвітлено питання Врегулювання Вацлавом IV Люксембургом відносин із німецькими князями та імперськими містами у 1379 – 1389 роках. Актуальність теми полягає в недостатньому висвітленні та в зростаючому інтересі з боку суспільства до короля Вацлава IV й ключових подій зазначеного періоду та регіону. У чеській історичній науці ХХ ст. діяльність короля розглядається переважно на тлі гуситського революційного руху, а його постать залишається в тіні особи Яна Гуса. Священна Римська імперія являла собою строкатий конгломерат міст і територіальних володінь, над якими лише формально існувала влада монарха, де укладалися союзи з метою збереження миру та оборони торговельних зв’язків, зменшення поборів і застав. Спершу Вацлав IV намагався запровадити систему угод (ландфрідів) та налагодити зв’язки з імперськими містами на регіональному рівні. У статті розглядається також питання папського двовладдя, яке Вацлав IV вирішив обговорити на імперському зібранні, причини його відтермінування та перенесення з Нюрнберга у Франкфурт-на Майні. Через різні обставини (як-от церковний розкол) король був змушений шукати порозуміння з курфюрстами й, таким чином, відсторонитися від розв'язання питання міст. Однак самі князі не бажали зміцнення центральної влади, а міста ставилося до пропозицій монарха з недовірою через його відносини з курфюрстами. Зусилля Вацлава IV виявилися марними. У 1388 р. спалахнула т.зв. міська війна. Під час бойових дій князі розгромили основні сили Швабського та Рейнського союзів. Король скористався їхньою поразкою і на імперському зібранні в Егері було ухвалено рішення про заборону міських об’єднань. В імперії проголосили всезагальний ландфрід, а зростання суспільно-політичного впливу міст на довгий час було зупинено. В якості джерел залучено колекцію «Актів німецького рейхстагу», яка є однією з найбільш докладних публікацій документів з історії Священної Римської імперії доби Середньовіччя.

Біографія автора

Наталія Куштан

аспірантка кафедри Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Bartoš, F. M., 1947. Čechy v době Husově 1378 – 1415, Praha, 515 s.

Bobková, L., 2003. Velké dějiny zemí Koruny české 1310 – 1402, IV. a-b, Praha: Paseka, 694 s.

Čechura, J., 2008. České země v letech 1378 – 1437: Lucemburkové na českém trůně II, 2. vyd., Praha: Libri, 438 s.

Čornej, P., 2000. Velké dějiny zemí Koruny české V 1402 – 1437, Praha: Paseka, 790 s.

Čornej, P., 2010. 30. 7. 1419 – První pražská defenestrace: Krvavá neděle uprostřed léta, Praha: Havran, 200 s.

Dějiny Německa/ Helmut Müller ve spolupráci s Karlem Friedrichem Kriegerem, Hannou Vollrath a redakcí Meyers Lexikonu; [z německého originálu ... přeložili František Kubů ... et al.], 2004, 2, dopl. vyd., Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 589 s.

Dějiny Rakouska / Václav Veber ..., 2002, [et al.], Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 734 s.

Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel. Erste Abtheilung, 1376 – 1387 / herausgegeben von Julius Weizsäcker. 1867, München: Literarisch-Artistische Anstalt der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 648 p. (DRTA І).

Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel. Zweite Abtheilung, 1388 – 1397 / herausgegeben von Julius Weizsäcker. 1874, München: Verlag von Rudolph Oldenbourg, 544 p. (DRTA ІI).

Fiala, Z., 1978. Předhusitské Čechy: český stát pod vládou Lucemburků 1310 – 1419, 2., dopl. vyd., Praha: Svoboda, 421 s.

Hlaváček, I., 2008. Václav IV. Čeští králové / Marie Ryantová, Petr Vorel (ed.), Praha; Litomyšl: Paseka, 583 s.

Hoensch, J.K., 2003. Lucemburkové: pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308 – 1437, Praha: Argo, 304 s.

Holinka, R. ,1933. Církevní politika arcibiskupa Jana z Jenštejna za pontifikátu Urbana VI: studie z dějin velikého schismatu západního. Spisy filosofické fakulty University Komenského v Bratislavě, č. XIV, Praha: Orbis, 147 s.

Krieger, K.-F., 2003. Habsburkové ve středověku. Od Rudolfa I. (1218 – 1291) do Fridricha III. (1415 – 1493), Praha: Argo, 254 s.

Lindner, T., 1875. Geschichte des deutschen Reiches unter König Wenzel, Braunschweig: C. A. Schwetschke und Sohn, Erster Band, 436 s.

Novotný, V. M., 1919. Jan Hus – život a učení. Díl 1 Část 1. Život a dílo, Praha: Nákladem Jana Leichtera, 505 s.

Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Osmnáctý díl. 1902, Navary-Oživnutí, Praha, 1066 s.

Šmahel, Fr., 2013. Jan Hus. Život a dílo, Praha, Argo 312 s.

Spěváček, J., 1986. Václav IV. 1361 – 1419. K předpokladům husitské revoluce, Praha: Svoboda, 776 s.

Vaníček, V., 2001а. Rýnský městský svaz. Encyklopedie dějin Německa. [Aut.]: Kostlán, Antonín - Moravcová, Dagmar - Vaníček, Vratislav, Praha: Ivo Železný, s. 341.

Vaníček, V., 2001b. Švábský městský svaz. Encyklopedie dějin Německa. . [Aut.]: Kostlán, Antonín - Moravcová, Dagmar - Vaníček, Vratislav, Praha: Ivo Železný, s. 388.

Vischer, W., 1861. Geschichte des schwäbischen Städtebundes der Jahre 1376 – 1389, Göttingen: Dieterich, 200 s.

Брокгауз, Ф., 2010. Історія Німеччини у світлинах / Пер. з нім., К.: Юніверс, 568 с.

Ліхтей, І. М., 2021. Життя й діяльність Яна Гуса та його послідовників в науковому доробку відомого чеського медієвіста Вацлава Новотного, Славістична збірка, вип. VI, с. 18–35.

References

Bartoš, F. M., 1947. Čechy v době Husově 1378 – 1415, Praha, 515 s. (in Czech).

Bobková, L., 2003. Velké dějiny zemí Koruny české 1310 – 1402, IV. a-b, Praha: Paseka, 694 s. (in Czech).

Brockhaus, F., 2010. Istoriia Nimechchyny u svitlynakh [History of Germany in pictures] / Pereklad z nimetskoi, Kyiv: Yunivers, 568 s. (in Ukrainian).

Čechura, J., 2008. České země v letech 1378 – 1437: Lucemburkové na českém trůně II, 2. vyd., Praha: Libri, 438 s. (in Czech).

Čornej, P., 2000. Velké dějiny zemí Koruny české V 1402 – 1437, Praha: Paseka, 790 s. (in Czech).

Čornej, P., 2010. 30. 7. 1419 – První pražská defenestrace: Krvavá neděle uprostřed léta, Praha: Havran, 200 s. (in Czech).

Dějiny Německa / Helmut Müller ve spolupráci s Karlem Friedrichem Kriegerem, Hannou Vollrath a redakcí Meyers Lexikonu; [z německého originálu ... přeložili František Kubů ... et al.], 2004, 2, dopl. vyd., Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 589 s. (in Czech).

Dějiny Rakouska / Václav Veber ..., 2002, [et al.], Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 734 s. (in Czech).

Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel. Erste Abtheilung, 1376 – 1387 / herausgegeben von Julius Weizsäcker, 1867, München: Literarisch-Artistische Anstalt der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 648 p. (DRTA І). (in German).

Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel. Zweite Abtheilung, 1388 – 1397 / herausgegeben von Julius Weizsäcker, 1874, München: Verlag von Rudolph Oldenbourg, 544 p. (DRTA ІI). (in German).

Fiala, Z., 1978. Předhusitské Čechy: český stát pod vládou Lucemburků 1310 – 1419, 2., dopl. vyd., Praha: Svoboda, 421 s. (in Czech).

Hlaváček, I., 2008. Václav IV. Čeští králové / Marie Ryantová, Petr Vorel (ed.), Praha; Litomyšl: Paseka, 583 s. (in Czech).

Hoensch, J. K., 2003. Lucemburkové: pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308 – 1437, Praha: Argo, 304 s. (in Czech).

Holinka, R., 1933. Církevní politika arcibiskupa Jana z Jenštejna za pontifikátu Urbana VI: studie z dějin velikého schismatu západního. Spisy filosofické fakulty University Komenského v Bratislavě, č. XIV, Praha: Orbis, 147 s. (in Czech).

Krieger, K.-F., 2003. Habsburkové ve středověku. Od Rudolfa I. (1218 – 1291) do Fridricha III (1415 – 1493), Praha: Argo, 254 s. (in Czech).

Likhtei, I. M., 2021. Zhyttia y diialnist Yana Husa ta yoho poslidovnykiv v naukovomu dorobku vidomoho cheskoho mediievista Vatslava Novotnoho [Life and activities of Jan Hus and his followers in the scientific works of the famous Czech medievalist Vaclav Novotny], Slavistychna zbirka, vypusk VI, s. 18–35. (in Ukrainian).

Lindner, T., 1875. Geschichte des deutschen Reiches unter König Wenzel. Braunschweig: C. A. Schwetschke und Sohn, Erster Band, 436 s. (in German).

Novotný, V. M., 1919. Jan Hus – život a učení. Díl 1 Část 1. Život a dílo, Praha: Nákladem Jana Leichtera, 505 s. (in Czech).

Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Osmnáctý díl, 1902, Navary-Oživnutí, Praha, 1066 s. (in Czech).

Šmahel, Fr., 2013. Jan Hus. Život a dílo, Praha, Argo 312 s. (in Czech).

Spěváček, J., 1986. Václav IV. 1361 – 1419. K předpokladům husitské revoluce, Praha: Svoboda, 776 s. (in Czech).

Vaníček, V., 2001а. Rýnský městský svaz. Encyklopedie dějin Německa, Praha: Ivo Železný, s. 341 (in Czech).

Vaníček V., 2001b. Švábský městský svaz. Encyklopedie dějin Německa, Praha: Ivo Železný, s. 388. (in Czech).

Vischer, W., 1861. Geschichte des schwäbischen Städtebundes der Jahre 1376 – 1389, Göttingen: Dieterich, 200 s. (in German).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Як цитувати

Куштан, Н. . (2024). ВРЕГУЛЮВАННЯ КОРОЛЕМ ВАЦЛАВОМ IV ЛЮКСЕМБУРГОМ ВІДНОСИН ІЗ НІМЕЦЬКИМИ КНЯЗЯМИ ТА ІМПЕРСЬКИМИ МІСТАМИ У 1379 – 1389 РОКАХ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (1 (50), 60–66. https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.305199

Номер

Розділ

Всесвітня історія