ЕТНОС І КОНФЕСІЙНИЙ ДІАЛОГ ПЕРІОДУ ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ НАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.305240

Ключові слова:

націоналізм, етнос, релігія, нація, мова, традиція, релігійний конфлікт, етнічний конфлікт, ідентичність, конфесії, етнічність, релігійний фактор, Німеччина, слов’яни, ідеологія, закон, право

Анотація

В умовах активізації національних процесів актуалізувався інтерес інтелектуальної спільноти до феномену діалогу етносів із титульними націями. Історія найменш чисельного слов’янського народу – лужицьких сербів – приклад того, як етнічність та релігійна конфесійна специфіка тісно переплелися в період модерну. При цьому ідентичність лужицьких общин, хоч і залишалася вагомою в контексті процесу їх відродження, вони не фрондували, а продовжували бути інкорпорованими в національний процес, який мав місце в Німеччині у першій половині ХІХ ст. Метою публікації є дослідити позитив конфесійного діалогу (протестанти, католики) в контексті феномену етнічного збереження реліктового лужицького етносу. Автори відмічають практичну сторону виникнення духовного конформізму між різними релігійними лужицькими громадами, що також не завадило процесу подальшого відродження лужичан. Отже, конформізм між представниками різних конфесійних еліт та світськими інтелектуалами зменшував загрозу остаточного розчинення лужицької ідентичності в німецькому середовищі. Для лужичан релігія стала важливим маркером, що відрізняла спільноти одна від одної, а з часом почала виконувати навіть нерелігійні функції. При цьому слід визнати: конфесійне протистояння хоча і мало практичну сторону, але в той самий час не заклало традиції антагонізму між носіями двох типів етноконфесійної свідомості. Конфронтація двох християнських течій на практиці не виключила можливість культурного діалогу між общинами різних лужицьких регіонів, а в окремих випадках еліта різних конфесій навіть спільно сприяла культурній емансипації етносу.

Біографія автора

Євгеній Бевзюк

доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Бобровский, М., 1825. Краткая записка из путешествия по Верхней Лужице, Вестник Европы, № 4, с. 252–264.

Войналович, В., Єленський, В., Кирюшко, М., Кочан, Н., Рубльова, Н., 2012. Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України, Київ, 272 с.

Войналович, В., Кочан, Н., 2018. Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині: повоєнна радянська доба і сучасність, Київ, 408 с.

ВРФТ НАН – Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури НАН України, ф. 99, (О. М. Бодянський), спр. 87, арк. 21–22, Šafárik P. J. – Bodianskomu О. List. 20. 01. 1840.

Гильфердинг, А., 1868. Народное возрождение сербов-лужичан в Саксонии, Санкт-Петербург, т. 2, с. 19–52.

Данилець, Ю., 2018. Мадяризація, латинізація та економічні фактори як причини відновлення православ’я в Австро-Угорщині на поч. ХХ ст., Biblia a współczesność, Teologiczne, kanoniczne, socjalne i społeczne przesłanie Biblii dla współczesności. III. rocznik, Krynica, с. 145–161.

Истрин, В., 1915. Путешествие А. И. Тургенева и А. С. Кайсарова по славянским землям в 1804 году, Петроград, 116 с.

ІР НБ НАН України – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф.8, шифр 2550, 6 арк., Hanka V. – Storozhenko O. List. 04/16. 07. 1847 r. Praha.

ІР НБ НАН України, ф. 53. (Архив Данилова), арк. 5–7. Письмо. 18.02.1835. О. Бодянський – М. Максимовичу.

ІР НБ НАН України, ф.179, (Степович Ф.І.), од. зб. 13. 1 арк. Степович А. І., А. Л. Погодин. «Славянский мир», 1915.

Кондрашов, Н., 1956. Осип Максимович Бодянский, Москва, 87 с.

Котигоренко, В., Калакура, О., Ковач, Л., Коцур, В., Кочан, Н., Ляшенко, О., Ніколаєць, Ю., Новородовський, В., Панчук, М., 2020.

Національні меншини України в політичних процесах ХХ – ХХІ століть: стан і проблеми дослідження, Київ, 624 с.

Майборода, О., 2017. Етнічність у міжнародній системі, Київ, 448 с.

Майборода, О., 2018. Національна єдність у конкурентному суспільстві: аналітична доповідь, Київ, 288 с.

Михальченко, М., 2016. Великий цивілізаційний вибух на межі XХ – XХІ століть, Київ, 504 с.

Путешествие А. И. Тургенева и А. С. Кайсарова по славянским землям в 1804 году / под ред. В. М. Истрина, 1915, Петроград: Типогр. Императ. Акад. Наук, 116 с.

Пыпин, А., Спасович, В., 1881. История славянских литератур, Санкт-Петербург, т. 2, 1130 с.

Срезневский, И., 1985. Исторический очерк серболужицкой литератури, Lĕtopis, r. a, c. 32, zw. 2, s. 19–210.

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ, ф. 707, (Управлене попечителя Киевского ученого округа), оп. 39, спр. 19, арк. 27–30.

Bogusławski, Wilhelm Józef, 1861. Rys dziejów serbo-łužickich, Petersburg, 352 s. URL: http: // https://polona.pl/preview/24800f23-1909-4823-a61c-865453cc96f5. (візит 27.03.2024).

Danilets, J., 2018. Persecution for the faith Ruthenians in Austria-Hungary Before World War (100th Anniversary of the Second Marmarosh-Sighet Trial (1913 – 1914), Rusin Studies. An Abstracts Journal, № 1, с. 17–19.

Geschichte der Sorben. Von 1789 bis 1917, 1974. / Šolta J, Zwahr H. Gesamtdarstellung bearb. durch ein Autorenkoll. Gesamtred. J. Šołta, Bautzen: Domowina-Verlag, Bd. 2, 328 s.

Herrmann, Joachim, 1986. Welt der Slawen: Geschichte – Gesellschaft – Kulutr, Leipzig, 332 s.

Hórnik, Michał, 1894. Cyła biblija serbska a jeje nowy wydank, Časopis Maćicy Serbskeje, s. 61–65. URL: https://www.serbski-institut.de/mat/dnlarchiv/cms_1894_183.pdf. (візит 27.03.2024).

Hortzschansky Johann, 1782. Gedanken eines Oberlausitzer Wenden über das Schicksal seiner, Nation Anno, 38 s. URL: https://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/content/pageview/2542872 (візит 27.03.2024).

Jordan, Jan Petr, 1841. Grammatik der wendisch-serbischen Sprache in der Oberlausitz, Prag: Ehrlich 204 s. URL: https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10589065?page=,1. (візит 27.03.2024).

Kuba, Ludvík, 1925. Čtení o Lužici, cesty z roků 1886 – 1923: 60 barvotiskových příloh, 5 perokreseb, 4 hudební příklady a původní mapka, Praha, 223 s.

Kunze, P., 1978. Die preussische Sorbenpolitik 1815 – 1847: Studie zur Nationalitätenpolitik im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus, Bautzen: Domowina-Verlag, 187 s.

Mětńk, Frido, 1982. Chrestomatija dolnoserbskego pismowstwa: wot zachopjeńka aņ na cas kněstwa fańizma w Němskej. Bautzen: Domowina-Verlag, 460 s.

Richter, Johann Christian, 1826. Die wendische Sprache in bezug auf Staat, Kirche und Volksbildung, Neues Lausitzisches Magazin, вd. 5, s. 305–316.

Schmaler, Johann Ernst, 1841. Mały Sserb, aby, Serske a njemske rosmłowenja, Budyšin: Wellersche Buchhandlung, 163 s. URL: https://books.google.com.ua/books?id=IMkGAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_atb&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. (візит 27.03.2024).

Smoleŕ, J., 1864. Přemĕnjenja serbskeje ryče wot. 13 do 16 lĕtstotka, Łužičan, № 5, s. 8–76.

Staatsministers, D., 1977. Müller über die Anwendung der sorbischen Sprache im Unterricht.10 Oktober 1834, Die sorbische nationale Bewegung in der Sächsischen Oberlausits.1830 – 1848/49, Bautzen, s. 170.

References

Bobrovskij, M., 1825. Kratkaya zapiska iz puteshestviya po Verhnej Luzhice [A short note from a trip to Upper Lusatia], Vestnik Evropy, № 4, s. 252–264. (in Russian).

Bogusławski, Wilhelm Józef, 1861. Rys dziejów serbo-łužickich, Petersburg, 352 s. URL: http: // https://polona.pl/preview/24800f23-1909-4823-a61c-865453cc96f5. (vizyt 27.03.2024). (in Polish).

CDIAK Ukrayini, f.707, (Upravlene popechitelya Kievskogo uchenogo okruga). op. 39, spr. 19, ark. 27–30.

Danilec, Yu., 2018. Madyarizaciya, latinizaciya ta ekonomichni faktori yak prichini vidnovlennya pravoslav’ya v Avstro-Ugorshini na poch. XX st. [Magyarization, Latinization and economic factors as reasons for the restoration of Orthodoxy in Austria-Hungary at the beginning of 20th century], Biblia a wspolczesnosc. Teologiczne, kanoniczne, socjalne i społeczne przesłanie Biblii dla współczesności. III. rocznik, Krynica, s. 145–161. (in Ukrainian).

Danilets, J., 2018. Persecution for the faith Ruthenians in Austria-Hungary Before World War (100th Anniversary of the Second Marmarosh-Sighet Trial (1913 – 1914), Rusin Studies. An Abstracts Journal, № 1, s. 17–19. (in English).

Geschichte der Sorben. Von 1789 bis 1917, 1974. / Šolta J, Zwahr H. Gesamtdarstellung bearb. durch ein Autorenkoll. Gesamtred. J. Šołta, Bautzen: Domowina-Verlag, Bd. 2, 328 s. (in German).

Gilferding, A., 1868. Narodnoe vozrozhdenie serbov-luzhichan v Saksonii [Popular revival of Lusatian Serbs in Saxony], Sankt-Peterburg, t. 2, s. 19–52. (in Russian).

Herrmann, Joachim, 1986. Welt der Slawen: Geschichte – Gesellschaft – Kulutr, Leipzig, 332 s. (in German).

Hórnik, Michał, 1894. Cyła biblija serbska a jeje nowy wydank, Časopis Maćicy Serbskeje, s. 61–65. URL: https://www.serbski-institut.de/mat/dnlarchiv/cms_1894_183.pdf. (vizyt 27.03.2024) (in Sorbisch).

Hortzschansky Johann, 1782. Gedanken eines Oberlausitzer Wenden über das Schicksal seiner, Nation Anno, 38 s. URL: https://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/content/pageview/2542872 (vizyt 27.03.2024) (in German).

IR NB NAN Ukrayini, f. 179, (Stepovich F. I.), od. zb. 13 ,1 ark. Stepovich A. I., A. L. Pogodin. Slavianskii mir, 1915.

IR NB NAN Ukrayini, f. 53. (Arhiv Danilova), ark. 5–7. Pismo. 18.02.1835. O. Bodyanskij – M. Maksimovichu.

IR NB NAN Ukrayini, f. VIII, shifr 2550, 6 ark., Hanka V. – Storozhenko O. List. 04/16. 07. 1847 r. Praha.

Istrin, V., 1915. Puteshestvie A.I. Turgeneva i A. S. Kajsarova po slavyanskim zemlyam v 1804 godu [Travel A.I. Turgenev and A.S. Kaisarov on the Slavic lands in 1804], Petrograd, 116 s. (in Russian).

Jordan, Jan Petr, 1841. Grammatik der wendisch-serbischen Sprache in der Oberlausitz, Prag: Ehrlich, 204 s. URL: https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10589065?page=,1. (vizyt 27.03.2024) (in German).

Kondrashov, N., 1956. Osip Maksimovich Bodyanskij [Osip Maksimovich Bodyansky], Moskva, 87 s. (in Russian).

Kotigorenko, V., Kalakura, O., Kovach, L., Kocur, V., Kochan, N., Lyashenko, O., Nikolayec, Yu., Novorodovskij, V., Panchuk, M., 2020. Nacionalni menshini Ukrayini v politichnih procesah ХХ – ХХІ stolit: stan i problemi doslidzhennya [National minorities of Ukraine in the political processes of the 20th - 21st centuries: state and problems of research], Kyiv, 624 s. (in Ukrainian).

Kuba, Ludvík, 1925. Čtení o Lužici, cesty z roků 1886 – 1923: 60 barvotiskových příloh, 5 perokreseb, 4 hudební příklady a původní mapka, Praha, 223 s. (in Czech).

Kunze, P., 1978. Die preussische Sorbenpolitik 1815 – 1847: Studie zur Nationalitätenpolitik im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus, Bautzen: Domowina-Verlag, 187 s. (in German).

Majboroda, O., 2017. Etnichnist u mizhnarodnij sistemi [Ethnicity in the international system], Kyiv, 448 s. (in Ukrainian).

Majboroda, O., 2018. Nacionalna yednist u konkurentnomu suspilstvi: analitichna dopovid [National unity in a competitive society: an analytical report], Kyiv, 288 s. (in Ukrainian).

Mětńk, Frido, 1982. Chrestomatija dolnoserbskego pismowstwa: wot zachopjeńka aņ na cas kněstwa fańizma w Němskej. Bautzen: Domowina-Verlag, 460 s. (in Polish).

Mihalchenko, M., 2016. Velikij civilizacijnij vibuh na mezhi XХ – XХІ stolit [The great explosion of civilization at the turn of the century], Kyiv, 504 s. (in Ukrainian).

Puteshestvie A. I. Turgeneva i A. S. Kajsarova po slavyanskim zemlyam v 1804 godu [Travel of A. I. Turgenev and A. S. Kaisarov through the Slavic lands in 1804] / pod red. V. M. Istrina, 1915, Petrograd: Tipogr. Imperat. Akad. Nauk, 116 s. (in Russian).

Pypin, A., Spasovich, V., 1881. Istoriya slavyanskih literatur [History of Slavic literatures], Sankt-Peterburg, t. 2. 1130 s. (in Russian).

Richter, Johann Christian, 1826. Die wendische Sprache in bezug auf Staat, Kirche und Volksbildung, Neues Lausitzisches Magazin, вd. 5, s. 305–316. (in German).

Schmaler, Johann Ernst, 1841. Mały Sserb, aby, Serske a njemske rosmłowenja, Budyšin: Wellersche Buchhandlung, 163 s. URL: https://books.google.com.ua/books?id=IMkGAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_atb&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. (vizyt 27.03.2024). (in Polish).

Smoleŕ, J., 1864. Přemĕnjenja serbskeje ryče wot. 13 do 16 lĕtstotka, Łužičan, № 5, s. 8–76. (in Czech).

Sreznevskij, I., 1985. Istoricheskij ocherk serboluzhickoj literature [Historical sketch of Serbian Lusatian literature], Lĕtopis, r. a, c. 32, zw. 2, s. 19–210. (in Russian).

Staatsministers, D., 1977. Müller über die Anwendung der sorbischen Sprache im Unterricht.10 Oktober 1834, Die sorbische nationale Bewegung in der Sächsischen Oberlausits.1830 – 1848/49, Bautzen, s. 170. (in German).

Vojnalovich, V., Kochan, N., 2018. Religijnij chinnik etnopolitichnih procesiv u Galichini: povoyenna radyanska doba i suchasnist [The religious factor of ethnopolitical processes in Galicia: the post-war Soviet era and modern times], Kyiv, 408 s. (in Ukrainian).

Vojnalovich, V., Yelenskij, V., Kiryushko, M., Kochan, N., Rublova, N., 2012. Religijnij chinnik u procesah naciye ta derzhavotvorennya: dosvid suchasnoyi Ukrayini [The religious factor in the processes of nation- and state-building: the experience of modern Ukraine], Kyiv, 272 s. (in Ukrainian).

VRFT NAN. f. 99. (O. M. Bodyanskij), spr. 87, ark. 21–22, Safarik P. J. – Bodianskomu O. List. 20.01.1840.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Як цитувати

Бевзюк, Є. . (2024). ЕТНОС І КОНФЕСІЙНИЙ ДІАЛОГ ПЕРІОДУ ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ НАЦІЇ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (1 (50), 76–85. https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.305240

Номер

Розділ

Всесвітня історія