ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СПІЛЬНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРИЧНОГО ТА СОЦІОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.305454

Ключові слова:

Спільна аграрна політика, Європейський Союз, трансформаційні процеси, історичний інституціоналізм, соціологічний інституціоналізм

Анотація

У цій статті досліджується інституційна природа трансформаційних процесів Спільної аграрної політики (далі – САП) ЄС: від виникнення цієї політики у 1957 р. по нинішній час. Основна увага в роботі приділяється взаємозалежності історичного та соціологічного інституціоналізму у контексті дослідження САП. Запропоновано власну методологію для відображення багатосторонніх аспектів трансформації САП, що дозволяє пояснити наведену взаємозалежність. Для ретельнішого прояснення позиції описано теоретичні засновки, на яких ґрунтується подальший аналіз трансформаційних процесів. Спочатку окреслено теоретичні рамки обраного інструментарію історичного інституціоналізму та прояснено основні поняття, що використовувалися у праці. Також схарактеризовано теоретичне підґрунтя соціологічного інституціоналізму, на якому базується аналіз ціннісного виміру. Переходячи у практичну площину, було поетапно проаналізовано ключові події, що призвели до трансформації цієї політики та збільшили залежність між двома підходами. За допомогою історичного інституціоналізму доведено, що дана політика не мала далекоглядних цілей, а створювалася лише для вирішення короткострокових цілей. Оскільки євроінтеграційний процес займає довгий часовий проміжок, то першопочаткові недоліки САП почали проявлятися у довгостроковій перспективі. Своєю чергою, недосконале інституційне середовище та різні групи інтересів не дозволяли швидко та ефективно виправити наявні проблеми, через що відбувалося поступове «закам'яніння» САП. Через певний період почали викристалізовуватися європейські цінності, які мали безпосередній вплив на подальше формування САП. Використання соціологічного інституціоналізму дозволило продемонструвати суттєвий вплив ціннісного виміру на трансформацію САП. Впровадження ціннісних аспектів наділило додатковою легітимацією «закам'янілу» політику у новому політичному середовищі, при цьому залишаючи ядро САП незмінним. САП продовжує залишатися проблемним питанням у європейській політиці. Останні події на українсько-польському кордоні є свідченням недосконалості САП, яка потребує подальших змін для задоволення не лише економічних, але й соціальних інтересів громадян ЄС.

Біографії авторів

Платон Соя

студент МП «Політологія», Національний університет «Києво-Могилянська академія, Київ

Олександр Демʼянчук

в.о. декана факультету соціальних наук і соціальних технологій, професор кафедри міжнародних відносин, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ

Посилання

Список використаних джерел

Baldwin, R., Wyplosz, C., 2020. The Economics of European Integration. 6th ed. London, United Kingdom: McGraw-Hill Education, pp. 205–231.

Billerbeck, S., 2020. Sociological Institutionalism, in Oksamytna, K., Karlsrud, J. (eds.), United Nations Peace Operations and International Relations Theory. Manchester, United Kingdom: Manchester University Press United, pp. 91–110. https://doi.org/10.7765/9781526148889.00010.

Fouilleux, E., Ansaloni, M., 2016. The common agricultural policy, in Cini, M., Borragán, N. (eds.), European Union politics. 5th ed. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, pp. 308-323, URL: https://www.researchgate.net/publication/345716723_22_The_Common_Agricultural_Policy. (дата візиту: 25.04.2023).

Daugbjerg, C., Swinbank, A., 2015. Three Decades of Policy Layering and Politically Sustainable Reform in the European Union’s Agricultural Policy, Governance, Vol. 29, no. 2, pp. 265–280. https://doi.org/10.1111/gove.12171.

Demirkol, E., 2022. Historical Development and Restructuring of CAP towards a Sustainable Agriculture, in Research Anthology on Strategies for Achieving Agricultural Sustainability. Hershey, PA: IGI Global, pp. 188–198. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-5352-0.ch011.

European Union, 1957. Treaty Establishing the European Community (Consolidated Version), URL: https://www.refworld.org/docid/3ae6b39c0.html. (дата візиту: 25.04.2023).

Fioretos, K., Falleti, T., Sheingate, A., 2016. Historical Institutionalism in Political Science, The Oxford Handbook of Historical Institutionalism. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2016, pp. 3.

Greif, A., Laitin, D., 2004. A Theory of Endogenous Institutional Change, American Political Science Review, Vol. 98, no. 4, pp. 633–652. https://doi.org/10.1017/s0003055404041395.

Hall, P., Taylor, R., 1996. Political Science and the Three New Institutionalisms, Political Studies, Vol. 44, no. 5, pp. 936–957. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb00343.x.

March, J., Olsen, J., 1998. The Institutional Dynamics of International Political Orders, International Organization, Vol. 52, no. 4, pp. 943–969. https://doi.org/10.1162/002081898550699.

Pierson, P., 1996. The Path to European Integration, Comparative Political Studies, Vol. 29, no. 2, pp. 123–163. https://doi.org/10.1177/0010414096029002001.

Pollak, M., 1996. The New Institutionalism and EC Governance: The Promise and Limits of Institutional Analysis, Governance, Vol. 9, no. 4, pp. 429–458. https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.1996.tb00251.x.

Pollack, M., 2019. Institutionalism and European Integration, in Wiener, A., Börzel, T., Risse, T. (eds.) European Integration Theory. Third edition. New York: Oxford University Press. URL: https://ssrn.com/abstract=3212298. (дата візиту: 25.04.2023).

Salazar-Ordóñez, M., Pérez-Alcalá, G., 2012. Institutional Innovations in the Common Agricultural Policy: A Theoretical Approach Based on Legitimacy, Research Topics in Agricultural and Applied Economics, Vol. 3, pp. 47–56. https://doi.org/10.2174/978160805263911203010047.

Scharpf, F., 1988. The Joint‐decision Trap: Lessons from German Federalism and European Integration, Public Administration, Vol. 66, no. 3, pp. 239–278. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1988.tb00694.x.

Wallace, H., Wallace, W., Pollack, M., 2015. Policy Making in the European Union. 7th ed., New York: Oxford University Press, 574 p.

Weymans, W., 2023. A Critical History of the Use of ‘European Values, in Polak, R., Rohs, P. (eds.) Values – Politics – Religion: The European Values Study, pp. 95–123. https://doi.org/10.1007/978-3-031-31364-6_3.

Аналітичний звіт, Старікова, Л., 2022. Спільна Аграрна Політика ЄС і Завдання України в Контексті Євроінтеграції, Київ: ГО «Аналітичний центр Аграрного союзу України», 32 c. URL: http://www.auu.org.ua/media/publications/1894/files/CAP_2023_02_10_12_36_02_818740.pdf. (дата візиту: 16.03.2024).

References

Analitychnyi zvit, Starikova, L., 2022. Spilna Ahrarna Polityka YeS i Zavdannia Ukrainy v Konteksti Yevrointehratsii, Kyiv: HO «Analitychnyi tsentr Ahrarnoho soiuzu Ukrainy», 32 s. URL: http://www.auu.org.ua/media/publications/1894/files/CAP_2023_02_10_12_36_02_818740.pdf. (16.03.2024). (in Ukrainian).

Baldwin, R., Wyplosz, C., 2020. The Economics of European Integration. 6th ed., London, United Kingdom: McGraw-Hill Education, pp. 205-231. (in English).

Billerbeck, S., 2020. Sociological Institutionalism, in Oksamytna, K., Karlsrud, J. (eds.) United Nations Peace Operations and International Relations Theory. Manchester, United Kingdom: Manchester University Press United, pp. 91–110. https://doi.org/10.7765/9781526148889.00010. (in English).

Fouilleux, E., Ansaloni, M., 2016. The common agricultural policy, in Cini, M., Borragán, N. (eds.), European Union politics. 5th ed. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, pp.–308–323, URL: https://www.researchgate.net/publication/345716723_22_The_Common_Agricultural_Policy. (25.04.2023). (in English).

Daugbjerg, C., Swinbank, A., 2015. Three Decades of Policy Layering and Politically Sustainable Reform in the European Union’s Agricultural Policy. Governance, Vol. 29, no. 2, pp. 265–280. https://doi.org/10.1111/gove.12171. (in English).

Demirkol, E., 2022. Historical Development and Restructuring of CAP towards a Sustainable Agriculture, in Research Anthology on Strategies for Achieving Agricultural Sustainability. Hershey, PA: IGI Global, pp. 188–198. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-5352-0.ch011. (in English).

European Union, 1957. Treaty Establishing the European Community (Consolidated Version), URL: https://www.refworld.org/docid/3ae6b39c0.html. (25.04.2023). (in English).

Fioretos, K., Falleti, T., Sheingate, A., 2016. Historical Institutionalism in Political Science, in The Oxford Handbook of Historical Institutionalism, Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2016, pp. 3. (in English).

Greif, A., Laitin, D., 2004. A Theory of Endogenous Institutional Change, American Political Science Review, Vol. 98, no. 4, pp. 633–652. https://doi.org/10.1017/s0003055404041395. (in English).

Hall, P., Taylor, R., 1996. Political Science and the Three New Institutionalisms, Political Studies, Vol. 44, no. 5, pp. 936–957. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb00343.x. (in English).

March, J., Olsen, J., 1998. The Institutional Dynamics of International Political Orders. International Organization, Vol. 52, no. 4, pp. 943–969. https://doi.org/10.1162/002081898550699. (in English).

Pierson, P., 1996. The Path to European Integration, Comparative Political Studies, Vol. 29, no. 2, pp. 123–163. https://doi.org/10.1177/0010414096029002001. (in English).

Pollak, M., 1996. The New Institutionalism and EC Governance: The Promise and Limits of Institutional Analysis, Governance, Vol. 9, no. 4, pp. 429–458. https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.1996.tb00251.x. (in English).

Pollack, M., 2019. Institutionalism and European Integration, in Wiener, A., Börzel, T., Risse, T. (eds.) European Integration Theory. Third edition, New York: Oxford University Press. URL: https://ssrn.com/abstract=3212298. (25.04.2023). (in English).

Salazar-Ordóñez, M., Pérez-Alcalá, G., 2012. Institutional Innovations in the Common Agricultural Policy: A Theoretical Approach Based on Legitimacy, Research Topics in Agricultural and Applied Economics, Vol. 3, pp. 47–56. https://doi.org/10.2174/978160805263911203010047. (in English).

Scharpf, F., 1988. The Joint‐decision Trap: Lessons from German Federalism and European Integration, Public Administration, Vol. 66, no. 3, pp. 239–278. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1988.tb00694.x. (in English).

Wallace, H., Wallace, W., Pollack, M., 2015. Policy Making in the European Union. 7th ed., New York: Oxford University Press, 574 p. (in English).

Weymans, W., 2023. A Critical History of the Use of European Values, in Polak, R., Rohs, P. (eds.), Values – Politics – Religion: The European Values Study, pp. 95–123. https://doi.org/10.1007/978-3-031-31364-6_3. (in English).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Як цитувати

Соя , П. ., & Демʼянчук , О. . (2024). ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СПІЛЬНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРИЧНОГО ТА СОЦІОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (1 (50), 111–117. https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.305454

Номер

Розділ

Всесвітня історія