МОТИВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВІДЬМИ У КОНТЕКСТІ КАЛЕНДАРНОЇ ОБРЯДОВОСТІ ДОЛИНЯН ЗАКАРПАТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.305705

Ключові слова:

долиняни Закарпаття, демонологія, відьма (босорканя), ідентифікація, народний календар, повір’я, обряди

Анотація

Відьма («босорканя») є одним із найпопулярніших персонажів у міфоритуальній традиції всіх народів. Вірування та уявлення про неї й станом на сьогодні залишаються досить поширеними серед українців. Багато повір’їв законсервувалося на теренах проживання етнографічної групи долинян Закарпаття. Дана проблема мало вивчена і вимагає подальших досліджень. Ця теза аргументована тим, що окреслена проблема зазвичай є складовою частиною ширших тематик – народної демонології та календарної обрядовості, тобто наше питання як правило досліджується у цих контекстах фрагментарно. На базі опублікованих джерел та польових етнографічних записів розкрито міфоритуальну репрезентацію мотиву ідентифікації відьми (босоркані) у пласті календарної традиції долинян Закарпаття. Продемонстровано розповсюдження, збереження, етнолокальні властивості народних вірувань та магічних практик у зв’язку з узвичаєними уявленнями про способи виявлення і нейтралізації представниць відьомського ремесла та їхніх актів чарування. У статті розглядаються ключові функції цього персонажа народного демонімікону етнографічної групи долинян Закарпаття у структурі найбільших християнських свят традиційного календаря: Святвечора (Різдва Христового), Благовіщення, Юрія, Великодня, Трійці (Зелених свят), Івана Купала і т. д. На підставі наявних відомостей простежено періоди найбільшої активізації діяльності відьми. На основі теренових дослідів виявлено комплекс багатоманітних способів викриття відьми в церкві, що відзначаються винятковими локальними особливостями. Фактаж цієї наукової статті може слугувати для підготовки комплексних напрацювань про народну демонологію, світоглядні вірування, календарну обрядосферу долинян Закарпаття та українців загалом. Також ця тема може бути інкорпорована у розробки окремих аспектів і проблем етнологічної науки.

Біографія автора

Галина Рейтій

аспірантка кафедри археології, етнології та культурології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», старша наукова співробітниця відділу науково-освітньої роботи КЗ «Закарпатський музей народної архітектури та побуту» ЗОР, Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Архів Лабораторії етнології, фольклористики та краєзнавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет» ім. М. П. Тиводара – далі (АЛЕФК ДВНЗ «УжНУ»), Гичка, І., 1999. Традиційна святково-обрядова культура українців сіл верхівʼя річки Тереблі: курсова робота, Ужгород, на 39 арк.

АЛЕФК ДВНЗ «УжНУ», Дурда, О., 2005. Традиційні весняно-літні календарні свята українців с. Приборжавське: курсова робота, Ужгород, на 33 арк.

АЛЕФК ДВНЗ «УжНУ», ф. ІІІ, оп. 2, од. зб. 4, на 38 арк.

АЛЕФК ДВНЗ «УжНУ», ф. ІІІ, оп. 7, од. зб. 1, на 94 арк.

АЛЕФК ДВНЗ «УжНУ», ф. ІІІ, оп. 15, од. зб. 2, арк. 9–13.

АЛЕФК ДВНЗ «УжНУ», ф. VI, оп. 1, од. зб. 3, на 59 арк.

АЛЕФК ДВНЗ «УжНУ», ф. VI, оп. 10, од. зб. 4, на 93 арк.

АЛЕФК ДВНЗ «УжНУ», ф. VI, оп. 11, од. зб. 4, на 7 арк.

АЛЕФК ДВНЗ «УжНУ», ф. VI, оп. 18, од. зб. 5, на 41 арк.

АЛЕФК ДВНЗ «УжНУ», ф. VIII, оп. 13, од. зб. 2, на 30 арк.

АЛЕФК ДВНЗ «УжНУ», ф. Х, оп. 1, од. зб. 3, на 67 арк.

АЛЕФК ДВНЗ «УжНУ», ф. ХІ, оп. 8, од. зб. 3, на 38 арк.

АЛЕФК ДВНЗ «УжНУ», ф. ХІІ, оп. 2, од. зб. 4, на 59 арк.

АЛЕФК ДВНЗ «УжНУ», ф. ХІІІ, оп. 7, од. зб. 2, на 11 арк.

Bohac, A., 1922. Moravske Slovensko. Sv. 2, Praha: Narodopisne museum ceskoslovanske, s. 728.

Вархол, Н., 1982. Жінка-демон в народному повір’ї українців Cхідної Словаччини, Науковий збірник Музею української культури у Свиднику, №10, Пряшів: Відділ української літератури, с. 275 310.

Вархол, Н., 2007. Жінка-демон в українсько-словацькому фольклорному прояві, Науковий збірник Музею української культури у Свиднику, №24: Словацько-українські взаємини в області історії, культури, мови та літератури, Свидник, с. 151–159.

Вархол, Н., 2017. Народна демонологія українців Словаччини = Ludova demonologia Ukrajincov Slovenska, Свидник = Svidnik, 448 с. = 448 str.

Гнатюк, В., 2000. Нарис української міфології, Львів: Інститут народознавства НАН України, 263 с.

Король, В., 2018. Відьма в народних віруваннях українців Мараморошського повіту Румунії (за польовими матеріалами), «Relatii Romano-Ucrainene. Іstorie si contemporaneitate» – «Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність», Tasnad 26 28 octombrie 2017, Editura Muzeului Samarean, Satu Mare: Editura RSR Editorial Bucuresti, 2018, s. 405–417.

Кривенко, А., 2017b. Мотив розпізнавання відьом у календарно-обрядовій традиції волинян, Народознавчі Зошити, №4, Львів, с. 859–866.

Кривенко, А. Д., 2017a. Календарний пласт волинської демонології: світоглядні та обрядові прояви: дис. канд. іст. наук: 07.00.05, Львів, 274 с.

Myslivecke povery ceskoslovanske, 1879. Haj: casopis pro lesniky, myslivce a pritele prirody, ve Zdare, v Praze, Pisku a Hradci Kralove: Jan Dolezal,№8 (2), s. 23–26.

Потушняк, Ф., 1942. Ростина в народномъ вѣрованю, Лѣтературна недѣля, р. ІІ, ч. 7, Унгваръ, с. 80–83.

Потушняк, Ф., 1944. Вѣдьма и еѣ признаки, Лѣтературна недѣля, р. ІV, ч. 5, Унгваръ, с. 57–59.

Сенько, І., 1992. Босорканя на терлиці, Карпатський край, №31–34, Ужгород, с. 10–11.

Тупчієнко, М., 2008. Символіка залізних виробів у захисних обрядах від грози в традиційній культурі українців, Народна творчість та етнографія, №5, с. 13–21.

Федорков, А., 1931. Як ворожать на Ивана Купала, Наш родный край, Ужгород, р. VI, ч. 10, с. 274.

Шмайда, М., 1992. А іші вам вінчую... (Календарна обрядовість русинів-українців в Чехо-Словаччині), т. 1, Братислава: Словацьке педагогічне видавництво, Пряшів: Відділ української літератури, 502 с.

Список інформаторів

БА – Записав Дербаль А. 03.07.2015 р. в с. Ярок Ужгородського р-ну Закарпатської обл. від Бировчак Анни.

БМВ – Записала Рейтій Г. 09.08.2018 р. у смт Чинадієво Мукачівського р-ну Закарпатської обл. від Бугай (Мущинки) Магдалини Василівни, 1951 р. н.

БНІ – Записала Рейтій Г. 4.07.2019 р. у с. Копинівці Мукачівського р-ну Закарпатської обл. від Біличко Ганни Іванівни, 1960 р. н.

ВАМ – Записала Рейтій Г. 4.07.2019 р. у с. Копинівці Мукачівського р-ну Закарпатської обл. від Велеби Анни Михайлівни, 1948 р. н.

ВІІ – Записала Станинець А. 10.07.2019 р. у с. Жуково Мукачівського р-ну Закарпатської обл. від Вайдич Ірини Іллівни, 1933 р. н.

ГММ – Записала Рейтій Г. 03.07.2019 у присілку Ленівці с. Лохово Мукачівського р-ну Закарпатскої обл. від Герц (Кальман) Марії Михайлівни, 1947 р. н.

ДЛЛ – Записала Керечанин З. 05.07.2018 р. у с. Онок Виноградівського р-ну Закарпатської обл. від Деяк Людимили Леонідівни, 1954 р. н.

ДОІ – Записала Рейтій Г. 14.08.2018 р. у смт Чинадієво Мукачівського р-ну Закарпатської обл. від Добош (Русин) Оксани Іванівни, 1964 р. н.

ЗОС – Записала Керечанин З. 30.08.2018 р. у м. Виноградів Виноградівського р-ну Закарпатської обл. від Зеліско Олени Степанівни, 1929 р. н.

ІПС – Записала Станинець А. 10.07.2019 р. у с. Жуково Мукачівського р-ну Закарпатської обл. від Іванцика Петра Савича, 1957 р. н.

КЄМ – Записала Дорожко М. в с. Кам’яниця Ужгородского р-ну від Калинич Єлизавети Михайлівни, 72 роки.

КІП – Записав Король В. 05.07.2018 р. в с. Боржавське Виноградівського р-ну Закарпатської обл. від Керечанина Івана Пилиповича, 1954 р. н.

КМЙ – Записав Козар В. 17.07.2015 р. в с. Невицьке Ужгородського р-ну Закарпатської обл. від Карбованець Марії Йосипівни.

КММ – Записала Рейтій Г. 15.07.2019 р. у с. Лавки Мукачівського р-ну Закарпатської обл. від Кармазин Магдалини Михайлівни, 1933 р. н.

КМЮ – Записала Рейтій Г. 05.07.2019 р. у с. Лохово Мукачівського р-ну Закарпатської обл. від Ковач (Лизак) Марії Юріївни, 1950 р. н.

КТВ – Записала Данко І. 16.07.2018 р. в с. Олешник Виноградівського р-ну Закарпатської обл. від Кізняк Терези Василівни, 1938 р. н.

КЮІ – Записала Рейтій Г. 08.07.2018 р. в с. Великі Ком’яти Виноградівського р-ну Закарпатської обл. від Капустей Юлії Іванівни, 1958 р. н.

МЕМ – Записав Король В. 05.07.2018 р. в с. Боржавське Виноградівського р-ну Закарпатської обл. від Маляр Емілії Михайлівни, 1938 р. н.

ОСМ – Записав Король В. 05.07.2018 р. в с. Боржавське Виноградівського р-ну Закарпатської обл. від Онишко Софії Михайлівни, 1942 р. н.

ПЄВ-МММ – Записала Рейтій Г. 03.07.2018 р. у с. Онок Виноградівського р-ну Закарпатської обл. від Потокі Єлизавети Василівни, 1926 р. н., Медвідь (Потокі) Марії Михайлівни, 1959 р. н.

РМІ – Записали Басараб Я. та Карпов В. 02.07.2015 р. в с. Оріховиця Ужгородського р-ну Закарпатської обл. від Роман (Новак) Марії Іванівни, 1954 р. н.

РМО – Записала Рейтій Г. 31.07.2018 р. у смт Чинадієво Мукачівського р-ну Закарпатської обл. від Рейтій Маріанни Омелянівни, 1962 р. н

САВ – Записала Станинець А. 08.07.2019 р. у с. Микулівці Мукачівського р-ну Закарпатської обл. від Стегней Анни Василівни, 1957 р. н.

СЄЮ – Записала Станинець А. 22.07.2019 р. у м. Хуст Хустського р-ну Закарпатської обл. від Скундзі Єлизавети Юріївни, 1956 р. н.

ТЮІ – Записала Рейтій Г. 04.07.2018 р. у с. Онок Виноградівського р-ну Закарпатської обл. від Тупиці Юлія Івановича, 1937 р. н.

ФЙВ – Записала Керечанин З. 11.07.2018 р. у с. Олешник Виноградівського р-ну Закарпатської обл. від Федак Йолани Василівни, 1957 р. н.

References

ALEFK DVNZ «UzhNU», Hychka, I., 1999. Tradytsiina sviatkovo-obriadova kultura ukraintsiv sil verkhivʼia richky Terebli: kursova robota, Uzhhorod, na 39 ark. (in Ukrainian).

ALEFK DVNZ «UzhNU», Durda, O., 2005. Tradytsiini vesniano-litni kalendarni sviata ukraintsiv s. Pryborzhavske: kursova robota, Uzhhorod, na 33 ark. (in Ukrainian).

ALEFK DVNZ «UzhNU», f. III, op. 2, od. zb. 4, na 38 ark. (in Ukrainian).

ALEFK DVNZ «UzhNU», f. III, op. 7, od. zb. 1, na 94 ark. (in Ukrainian).

ALEFK DVNZ «UzhNU», f. III, op. 15, od. zb. 2, ark. 9–13. (in Ukrainian).

ALEFK DVNZ «UzhNU», f. VI, op. 1, od. zb. 3, na 59 ark. (in Ukrainian).

ALEFK DVNZ «UzhNU», f. VI, op. 10, od. zb. 4, na 93 ark. (in Ukrainian).

ALEFK DVNZ «UzhNU», f. VI, op. 11, od. zb. 4, na 7 ark. (in Ukrainian).

ALEFK DVNZ «UzhNU», f. VI, op. 18, od. zb. 5, na 41 ark. (in Ukrainian).

ALEFK DVNZ «UzhNU», f. VIII, op. 13, od. zb. 2, na 30 ark. (in Ukrainian).

ALEFK DVNZ «UzhNU», f. X, op. 1, od. zb. 3, na 67 ark. (in Ukrainian).

ALEFK DVNZ «UzhNU», f. XI, op. 8, od. zb. 3, na 38 ark. (in Ukrainian).

ALEFK DVNZ «UzhNU», f. XII, op. 2, od. zb. 4, na 59 ark. (in Ukrainian).

ALEFK DVNZ «UzhNU», f. XIII, op. 7, od. zb. 2, na 11 ark. (in Ukrainian).

Bohac, A., 1922. Moravske Slovensko. Sv. 2, Praha: Narodopisne museum ceskoslovanske, s. 728. (in Slovak).

Varkhol, N., 1982. Zhinka-demon v narodnomu povir’i ukraintsiv Ckhidnoi Slovachchyny, Naukovyi zbirnyk Muzeiu ukrainskoi kultury u Svydnyku, №10, Priashiv: Viddil ukrainskoi literatury, s. 275–310. (in Ukrainian).

Varkhol, N., 2007. Zhinka-demon v ukrainsko-slovatskomu folklornomu proiavi, Naukovyi zbirnyk Muzeiu ukrainskoi kultury u Svydnyku, №24: Slovatsko-ukrainski vzaiemyny v oblasti istorii, kultury, movy ta literatury, Svydnyk, s. 151–159. (in Ukrainian).

Varkhol, N., 2017. Narodna demonolohiia ukraintsiv Slovachchyny = Ludova demonologia Ukrajincov Slovenska, 448 s. = 448 str. (in Ukrainian = in Slovak).

Hnatiuk, V., 2000. Narys ukrainskoi mifolohii [Essay on Ukrainian mythologya], Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy, 263 s. (in Ukrainian).

Korol, V., 2018. Vidma v narodnykh viruvanniakh ukraintsiv Maramoroshskoho povitu Rumunii (za polovymy materialamy) [The Witch in the folk beliefs of the Ukrainians of the Maramoroshsky сounty of Romania (by field materials)], «Relatii Romano-Ucrainene. Istorie si contemporaneitate» – «Rumunsko-ukrainski vidnosyny. Istoriia ta suchasnist», Tasnad 26–28 octombrie 2017, Editura Muzeului Samarean, Satu Mare: Editura RSR Editorial Bucuresti, 2018, s. 405–417. (in Romanian and Ukrainian).

Kryvenko, A., 2017b. Motyv rozpiznavannia vidom u kalendarno-obriadovii tradytsii volynian [The motive of witch recognition in the calendar and ritual tradition of Wolhynians], Narodoznavchi Zoshyty, №4, Lviv, s. 859–866. (in Ukrainian).

Kryvenko, A.-D., 2017a. Kalendarnyi plast volynskoi demonolohii: svitohliadni ta obriadovi proiavy [Calendar layer of Volyn demonology: philosophical and ritual manifestations]: dys. kand. ist. nauk: 07.00.05, Lviv, 274 s. (in Ukrainian).

Myslivecke povery ceskoslovanske, 1879. Haj: casopis pro lesniky, myslivce a pritele prirody, ve Zdare, v Praze, Pisku a Hradci Kralove: Jan Dolezal, №8 (2), s. 23–26 (in Slovak).

Potushniak, F., 1942. Rostyna v narodnom virovaniu [The plant in folk beliefs], Literaturna nedilia, r. II, ch. 7, Unhvar, s. 80–83. (in Ukrainian).

Potushniak, F., 1944. Vidma y ei pryznaky [The Witch and its features], Literaturna nedilia, r. IV, ch. 5, Unhvar, s. 57–59. (in Ukrainian).

Senko, I., 1992. Bosorkania na terlytsi [The Witch on the crushing machine], Karpatskyi krai, №31‒34, Uzhhorod, s. 10–11. (in Ukrainian).

Tupchiienko, M., 2008. Symvolika zaliznykh vyrobiv u zakhysnykh obriadakh vid hrozy v tradytsiinii kulturi ukraintsiv [The symbolism of iron products in protective rites against thunderstorms in the traditional Ukrainian culture], Narodna tvorchist ta etnohrafiia, №5, s. 13–21. (in Ukrainian).

Fedorkov, A., 1931. Yak vorozhat na Yvana Kupala, Nash rodnyi krai, Uzhhorod, r. VI, ch. 10, s. 274. (in Ukrainian).

Shmaida, M., 1992. A ishi vam vinchuiu... (Kalendarna obriadovist rusyniv-ukraintsiv v Chekho-Slovachchyni) [A ishi vam vincuyu… (Calendar rituals of Czechoslovakia’s Rusyns-Ukrainians)], t. 1, Bratyslava: Slovatske pedahohichne vydavnytstvo, Priashiv: Viddil ukrainskoi literatury, 502 s. (in Ukrainian).

List of informants

BA – Zapysav Derbal A. 03.07.2015 r. v s. Yarok Uzhhorodskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Byrovchak Anny.

BMV – Zapysala Reitii H. 09.08.2018 r. u smt Chynadiievo Mukachivskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Buhai (Mushchynky) Mahdalyny Vasylivny, 1951 r. n.

BNI – Zapysala Reitii H. 4.07.2019 r. u s. Kopynivtsi Mukachivskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Bilychko Hanny Ivanivny, 1960 r. n.

VAM – Zapysala Reitii H. 4.07.2019 r. u s. Kopynivtsi Mukachivskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Veleby Anny Mykhailivny, 1948 r. n.

VII – Zapysala Stanynets A. 10.07.2019 r. u s. Zhukovo Mukachivskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Vaidych Iryny Illivny, 1933 r. n.

HMM – Zapysala Reitii H. 03.07.2019 u prysilku Lenivtsi s. Lokhovo Mukachivskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Herts (Kalman) Marii Mykhailivny, 1947 r. n.

DLL – Zapysala Kerechanyn Z. 05.07.2018 r. u s. Onok Vynohradivskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Deiak Liudymyly Leonidivny, 1954 r. n.

DOI – Zapysala Reitii H. 14.08.2018 r. u smt Chynadiievo Mukachivskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Doposh (Rusyn) Oksany Ivanivny, 1964 r. n.

ZOS – Zapysala Kerechanyn Z. 30.08.2018 r. u m. Vynohradiv Vynohradivskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Zelisko Oleny Stepanivny, 1929 r. n.

IPS – Zapysala Stanynets A. 10.07.2019 r. u s. Zhukovo Mukachivskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Ivantsyka Petra Savycha, 1957 r. n.

KIeM – Zapysala Dorozhko M. v s. Kam’ianytsia Uzhhorodskoho r-nu vid Kalynych Yelyzavety Mykhailivny, 72 roky.

KIP – Zapysav Korol V. 05.07.2018 r. v s. Borzhavske Vynohradivskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Kerechanyna Ivana Pylypovycha, 1954 r. n.

KMI – Zapysav Kozar V. 17.07.2015 r. v s. Nevytske Uzhhorodskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Karbovanets Marii Yosypivny.

KMM – Zapysala Reitii H. 15.07.2019 r. u s. Lavky Mukachivskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Karmazyn Mahdalyny Mykhailivny, 1933 r. n.

KMIu – Zapysala Reitii H. 05.07.2019 r. u s. Lokhovo Mukachivskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Kovach (Lyzak) Marii Yuriivny, 1950 r. n.

KTV – Zapysala Danko I. 16.07.2018 r. v s. Oleshnyk Vynohradivskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Kizniak Terezy Vasylivny, 1938 r. n.

KIuI – Zapysala Reitii H. 08.07.2018 r. v s. Velyki Komiaty Vynohradivskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Kapustei Yulii Ivanivny, 1958 r. n.

MEM – Zapysav Korol V. 05.07.2018 r. v s. Borzhavske Vynohradivskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Maliar Emilii Mykhailivny, 1938 r. n.

OSM – Zapysav Korol V. 05.07.2018 r. v. s. Borzhavske Vynohradivskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Onyshko Sofii Mykhailivny, 1942 r. n.

PIeV-MMM – Zapysala Reitii H. 03.07.2018 r. u s. Onok Vynohradivskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Potoki Yelyzavety Vasylivny, 1926 r. n., Medvid (Potoki) Marii Mykhailivny, 1959 r. n.

RMI – Zapysaly Basarab Ya. ta Karpov V. 02.07.2015 r. v s. Orikhovytsia Uzhhorodskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Roman (Novak) Marii Ivanivny, 1954 r. n.

RMO – Zapysala Reitii H. 31.07.2018 r. u smt Chynadiievo Mukachivskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Reitii Marianny Omelianivny, 1962 r. n

SAV – Zapysala Stanynets A. 08.07.2019 r. u s. Mykulivtsi Mukachivskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Stehnei Anny Vasylivny, 1957 r. n.

SIeIu – Zapysala Stanynets A. 22.07.2019 r. u m. Khust Khustskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Skundzi Yelyzavety Yuriivny, 1956 r. n.

TIuI – Zapysala Reitii H. 04.07.2018 r. u s. Onok Vynohradivskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Tupytsi Yuliia Ivanovycha, 1937 r. n.

FIV – Zapysala Kerechanyn Z. 11.07.2018 r. u s. Oleshnyk Vynohradivskoho r-nu Zakarpatskoi obl. vid Fedak Yolany Vasylivny, 1957 r. n.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Як цитувати

Рейтій, Г. . (2024). МОТИВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВІДЬМИ У КОНТЕКСТІ КАЛЕНДАРНОЇ ОБРЯДОВОСТІ ДОЛИНЯН ЗАКАРПАТТЯ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (1 (50), 147–156. https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.305705

Номер

Розділ

Антропологія, етнологія, усна історія