DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(38).2018.159889

МОДЕЛІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ У ПРАЦЯХ А. ШЕПТИЦЬКОГО

Volodymyr Basarab

Анотація


У статті розглянуто погляди А.Шептицького на процес державотворення й причини відсутності національної єдності між українцями в історичному розрізі. Об’єктом аналізу стали праці  «Ідеалом національного життя» (інша назва «Як будувати рідну Хату», із декрету до духовенства, грудень 1941р.), Пастирське послання «Не убий» (від 21 листопада 1942р.), декрет Архієрейського Собору «Про єдність» (від 10 червня 1943 року), лист до проф. Володимира Кубійовича про завдання української мистецької школи у патріотичному вихованні молоді  (1942 р., серпня 8, Львів). У статті акцентовано на переконанні А.Шептицького у тому, що проблема зародження конфліктів у середовищі українців лежить швидше не в ідеологічній, а в психологічній площині – у нездатності українських політиків домовитися між собою. А.Шептицький засуджує народовців, які так і не змогли обрати спільний вектор розвитку політичних подій, а посварилися й створили дві партії, які стали опонентами. Митрополит Андрей наголошує на постійній роз’єднаності української національної еліти, що призводило до суперечок, міжусобної боротьби й захоплення влади в Україні чужинцями в різні історичні епохи, акцентує на руйнівному впливі політики СРСР для України.  Митрополит Андрей переконаний, що неможливо трансформувати державний лад, не змінивши етично-інтелектуальних норм життя більшості населення країни. Він створив своєрідну світоглядну модель щасливого суспільства, підґрунтям якого повинні бути християнські цінності, міцна родина, різні громадські об’єднання, що мали б на меті морально-інтелектуальний розвиток особистості, сприяння її самореалізації в колективі шляхом втілення в життя євангельських заповідей.  Передумовою побудови держави, де б громадяни почувалися щасливими, на думку А.Шептицького, є спільність устремлінь всього народу й усунення розмежування за крайовою чи територіальною ознакою. Сила українського народу, відповідно, полягає у свідомій громадянській позиції земляків-однодумців. Важливе місце у процесі державотворення А. Шептицький відводить питанню виховання підростаючого покоління, освічених громадян, які б володіли потрібними громадсько-політичними знаннями і, відтак, здатні були обрати для себе гідну владу – не випадковим, а обдуманим, свідомим рішенням під час участі у виборах органів державного управління. У праці «Ідеалом національного життя» А.Шептицький розмірковує про виборчу систему, її доцільність у реаліях тогочасної України, а також акцентує на праві громадян самостійно обирати собі ту державну модель, яка найбільше б узгоджувалася з ментальністю, світоглядом та традиціями народу. Водночас А.Шептицький наголошує, що влада має дбати про інтереси народу, зберігати й обороняти свободи громадян, встановлювати справедливі закони у дусі християнства. А.Шептицький наголошує на необхідності встановлення християнської демократії, оскільки саме вона забезпечить  мир у країні, добробут і щастя громадян, водночас він  засуджує «демагогію» (нехристиянську демократію), що базується на соціалістичних ідеях, наслідком яких є неволя, нужда і руїна. Галицький митрополит недоречною у державному устрої вважає однопартійність, а національний шовінізм трактує як явище, що засліплює людей і не дає бачити прав інших громадян. Основними підвалинами Рідної Хати-Батьківщини він називає національну єдність, мову та загальнонародну волю до  державотворення.


Ключові слова


Андрей Шептицький; виборча система; державотворення; політика; християнська ідеологія; нація; партії; патріотизм.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazylevych A. M. Vvedennya u tvory mytropolyta Andreya Sheptyczkogo. Toronto: Ukrayins`ke Bogoslovs`ke Naukove Tovarystvo, 1965. 237 s. (in Ukrainian).

Vashhenko G. Vyxovnyj ideal : pidruch. dlya pedagogiv, vy`xovateliv, molodi i bat`kiv / Ped. T-vo im. G. Vashhenka. 3-ye vy`d. Poltava : Poltav. visn., 1994. 191 s. (in Ukrainian).

Z Dekretu Arxiyerejs`kogo Soboru «Pro yednist`» (vid 10 chervnya 1943 roku). Mytropoly`t Andrej Sheptycz`kyj Zhy`ttya i diyal`nist`. Dokumenty i materialy 1899-1944: U 2t. L`viv: Vydavnycztvo otciv vasylian «Misioner», 1998. Tom II: Cerkva i suspil`ne pytannya, Knyga 1: Pastyrs`ke vchennya ta diyal`nist`. S. 389-394. (in Ukrainian).

Kostomarov M. Knygy bytiya ukrayins`kogo narodu. Avsgburg, 1947. 61 s. (in Ukrainian).

Kul`chycz`kyj O. Svitovidchuttya ukrayincya. Ukrayins`ka dusha. K., 1992. 128 s. (in Ukrainian).

Lyst mytr. Andreya Sheptycz`kogo do prof. Volodymyra Kubijovycha pro zavdannya ukrayins`koyi mystecz`koyi shkoly u patriotychnomu vyxovanni molodi (1942 r., serpnya 8, L`viv). Mytropoly`t Andrej Sheptycz`kyj. Zhyttya i diyal`nist`. Dokumenty i materialy 1899-1944: U 2t. L`viv: Vydavnycztvo otciv vasylian «Misioner», 1998. Tom II: Cerkva i suspil`ne pytannya, Knyga 2: Lystuvannya. S. 978-979. (in Ukrainian).

Mirchuk I. Pryznachennya naciyi. Kalendar al`manax na 1943 rik. Krakiv-L`viv: Ukrayins`ke vydavnycztvo, [1942]. (in Ukrainian).

Pastyrs`ke poslannya mytr. Andreya Sheptycz`kogo «Ne ubyj» (1942 r., lystopada 21, L`viv). Mytropoly`t Andrej Sheptycz`kyj Zhyttya i diyal`nist`. Dokumenty i materialy 1899-1944: U 2t. L`viv: Vydavnycztvo otciv vasylian «Misioner», 1998. Tom II: Cerkva i suspil`ne pytannya, Knyga 1: Pastyrs`ke vchennya ta diyal`nist`. S. 259-268. (in Ukrainian).

Cegel`s`kyj L. Mytropolyt Andrej Sheptyczkyj. L`viv: «Misioner», 1995. 79 s. (in Ukrainian).

Sheptycz`ky`j A. Idealom nashogo nacional`nogo zhyttya (L`viv, gruden` 1941). Mytropoly`t Andrej Sheptycz`ky`j Zhyttya i diyal`nist`. Dokumenty i materialy 1899-1944: U 2t. L`viv: Vydavnycztvo otciv vasylian «Misioner», 1998. Tom II: Cerkva i suspil`ne pytannya, Knyga 1. S. 519-533. (in Ukrainian) .

Yung K.G. Symvolycheskaya zhyzn`. M.: «Kogyto-centr», 2013. 326 s. (in Russian).

Yaniv V. Narysy do istoriyi ukrayins`koyi etnopsyxologiyi. K. : "Znannya", 2006. 341 s. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. Наказом Міністерства освіти і науки України збірник включено до КАТЕГОРІЇ «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «ІСТОРИЧНІ НАУКИ» (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р., додаток 8). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, російська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +380506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua. ISSN: 2523-4498