№ 1 (38) (2018)

DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(38).2018

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Історія України

МОДЕЛІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ У ПРАЦЯХ А. ШЕПТИЦЬКОГО PDF
Volodymyr Basarab 11-17
ПРАВОСЛАВНИЙ РУХ У С. ІЗА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. У СВІТЛІ НОВИХ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ PDF
Jurii Danylets 18-27
МЕСТО МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ЗАКАРПАТЬЯ (1938–1944 гг.) PDF
Oleh Kazak 28-33
РАДЯНСЬКІ ОСВІТНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 1946-1950 рр.: ІДЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Vasyl Mishchanyn 34-42

Всесвітня історія

ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ ЧЕСЬКОГО КОРОЛІВСТВА ЗА ПРАВЛІННЯ ДИНАСТІЇ ЯГЕЛЛОНІВ (1471–1526 рр.) PDF
Yaroslav Andrusyak 43-46
ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ДОСВІД ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН ВИШЕГРАДУ PDF
Vitalii Andreiko 47-51
„POSŁAŁ MI KSIĄŻĘ DE RIEUX KARTELUSZ, ABYM SIĘ Z NIM BIŁ…”: ПОЄДИНКИ КНЯЗЯ БОГУСЛАВА РАДЗИВІЛЛА (1620-1669 рр.) ТА ДУЕЛЬНА ТРАДИЦІЯ В РАННЬОМОДЕРНІЙ ЄВРОПІ. PDF
Volodymyr Hutsul 52-59
СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИМ ДУХОВЕНСТВОМ МУКАЧІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 20-Х – ПОЧАТКУ 30-Х РР. ХХ СТ. PDF
Viktor Kichera 60-64
БІЖЕНЦІ, ВНУТРІШНЬО-ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ ТА НЕЛЕГАЛЬНІ МІГРАНТИ НА АМЕРИКАНСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ (2001 – 2016) PDF
Oleksandr Laver, Beata Matyashovska, Nataliya Shumilo 65-74
СТВОРЕННЯ ГЕРБА ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ PDF
Ivan Miskov 75-83
ГОСПОДАРСЬКЕ ОСВОЄННЯ УЖАНЩИНИ У ДОБУ ДРУҐЕТІВ PDF
Oksana Ferkov, Nataliya Beley 84-91

Історіографія та джерелознавство

ВИСВІТЛЕННЯ ПАРТИЗАНСЬКОГО РУХУ У ГРОМАДЯНСЬКІЙ ВІЙНІ 1861 – 1865 рр. В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Kristian Papp 92-95

Антропологія, етнологія, усна історія.

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ МИСТЕЦТВА ПИСАНКОВОГО РОЗПИСУ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКАРПАТСЬКОГО МУЗЕЮ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ) PDF
Vasyl Kotsan 96-103
ЗЛОЧИНИ ЧЕРВОНОАРМІЙЦІВ В ПЕРІОД ПРЕВЕНТИВНОЇ РАДЯНІЗАЦІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ PDF
Pavlo Leno 104-108

Археологія

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ЦЕРКОВ ЗАКАРПАТТЯ У 2017 РОЦІ PDF
Volodymyr Moizhes 109-116
ПИТАННЯ ДАТУВАННЯ СЕРЕДНЯНСЬКОГО ЗАМКУ PDF
Igor Prokhnenko 117-122