МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ (1865-1944) ТА ПОШУКИ ПОРОЗУМІННЯ З ПРАВОСЛАВНИМИ В КОНТЕКСТІ ІДЕЇ «ВІЗАНТИЇЗАЦІЇ» ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

Автор(и)

  • Roman Vovk магістрант Запорізького національного університету, Донецький екзархат УГКЦ, декан запорізького деканату., Ukraine
  • Oleksandr Litvyak кандидат історичних наук, радник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України., Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(36).2017.7-14

Ключові слова:

Українська Греко-Католицька Церква, Українська Православна Церква, Андрей Шептицький, міжвоєнна Україна, візантинізм, українізація УГКЦ, реформування УГКЦ.

Анотація

У статті розглядаються основні напрями діяльності та заходи, здійснені митрополитом Андреєм Шептицьким щодо взаємодії з православним населенням на території сучасної України в міжвоєнний період. На основі вже відомих архівних документів та публікацій автори намагалися показати роль Української Греко-Католицької Церкви у процесі співпраці християнських церковних установ України зазначеного періоду. Під час опрацювання матеріалів окрему увагу було приділено вивченню ідей митрополита Шептицького, що були спрямовані на створення єдиної Соборної української православної церкви, а також ідеї повернення до візантійських витоків християнства як можливої об'єднуючої сили українського суспільства.

Посилання

Гентош Л. Митрополит Андрей Шептицький: 1923-1939. Випробування ідеалів / Ліліана Гентош. – Львів: ВНТЛ – Класика, 2015. – 596 с.

Гентош Л. Ставлення митрополита Андрея Шептицького до «пацифікації» 1930 р. / Ліліана Гентош // Україна модерна. Націоналізм на сході Європи: число на пошану Романа Шпорлюка. – Харків: Майдан, 2014. – Число 21. – С. 91-113.

Грідіна І. М. Православні віруючі України у роки Другої світової війни: [Монографія] / І. М. Грідіна. – Донецьк: Норд-Прес, 2006. – 212 с.

Дудка Л. Преса як засіб реалізації антирелігійної пропаганди в Україні періоду 1920-х – 1930-х років / Лариса Дудка // Історія релігій в Україні: [Науковий збірник світлій пам'яті професора Ярослава Дашкевича (1926-2010)]. – Львів: Ін-т релігієзнавства; філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. – Ч. 1: Церковна історія. – С. 560-571.

Куцик Р. Роль Російської православної церкви в інформаційній політиці імперської влади щодо населення українських губерній Південно-Західного краю у 1914-1917 рр. / Руслан Куцик // Історія релігій в Україні: [Науковий збірник світлій пам'яті професора Ярослава Дашкевича (1926-2010)]. – Львів: Ін-т релігієзнавства; філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. – Ч. 1: Церковна історія. – С. 464-472.

Ленцик В. Визначні постаті Української Церкви: Митрополит Андрей Шептицький і Патріярх Йосиф Сліпий / Василь Ленцик. – Львів: Свічадо, 2001. – 608 с.

Лехнюк Р. «Лише під проводом нашого ВПр. Епископату може нарід наш двигнути ся з занепаду»: взаємини представників українського християнсько-суспільного руху з вищими ієрархами Греко-католицької церкви в Галичині на початку ХХ ст. / Роман Лехнюк // Історія релігій в Україні: [Науковий збірник світлій пам'яті професора Ярослава Дашкевича (1926-2010)]. – Львів: Ін-т релігієзнавства; філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. – Ч. 1: Церковна історія. – С. 483-497.

Митрополит Андрей Шептицький: Життя і Діяльність. Церква і церковна єдність. Документи і матеріали 1899-1944. – Т. І / Під. ред. Андрія Кравчука. – Львів: Монастир Монахів Студійського Уставу,

Видавничий відділ «СВІЧАДО», 1995. – 524 с.

Митрополит Андрей Шептицький: Життя і Діяльність. Церква і суспільне питання. Документи і матеріали 1899-1944 р. – Т. ІІ. – Кн. 1: Пастирське вчення та діяльність / Під ред. Андрія Кравчука. – Львів: Видавництво Отців Василіян «Місіонер», 1998. – 572 с.

Орлевич І. Взаємини митрополита Андрея Шептицького з русофілами наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. / Ірина Орлевич // Історія релігій в Україні: [Науковий збірник світлій пам'яті професора Ярослава Дашкевича (1926-2010)]. – Львів: Ін-т релігієзнавства; філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. – Ч. 1: Церковна історія. – С. 338-353.

Панфілова Т. Українське греко-католицьке духовенство і церква у формуванні й діяльності структур громадського суспільства Східної Галичини кінця ХІХ - початку ХХ ст. / Тетяна Панфілова // Історія

релігій в Україні: [Науковий збірник світлій пам'яті професора Ярослава Дашкевича (1926-2010)]. – Львів: Ін-т релігієзнавства; філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. – Ч. 1: Церковна історія. – С. 409-424.

Ткачук А. Освітня діяльність Римо-католицької церкви на Правобережній Україні напередодні освітніх реформ в Російській імперії / Андрій Ткачук // Історія релігій в Україні: [Науковий збірник світлій пам'яті професора Ярослава Дашкевича (1926-2010)]. – Львів: Ін-т релігієзнавства; філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. – Ч. 1: Церковна історія. – С. 257-269.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія України