№ 1 (36) (2017)

DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(36).2017

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Історія України

МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ (1865-1944) ТА ПОШУКИ ПОРОЗУМІННЯ З ПРАВОСЛАВНИМИ В КОНТЕКСТІ ІДЕЇ «ВІЗАНТИЇЗАЦІЇ» ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ PDF
Roman Vovk, Oleksandr Litvyak 7-14
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ПРАВОСЛАВНОГО ЄПИСКОПА НЕСТОРА (СИДОРУКА) (1904-1951) У СВІТЛІ НОВИХ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ PDF
Jurii Danylets 14-22
ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ КАРПАТОУКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ У ПРАЗІ (1921-1930) (ДО ПИТАННЯ ПРО ЇХ ПАРТІЙНУ САМОІДЕНТИФІКАЦІЮ) PDF
Kostiantyn Kutsov 23-28
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ В ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ (20-30-ті РОКИ ХХ ст.) PDF
Viktoria Kuzma 28-32
РАДЯНСЬКО-ЧЕХОСЛОВАЦЬКИЙ ДОГОВІР ПРО ЗАКАРПАТТЯ ВІД 29 ЧЕРВНЯ 1945 р. ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ІСТОРИЧНУ ДОЛЮ КРАЮ PDF
Vasyl Mischanyn 32-38

Всесвітня історія

ЖИТТЯ Й ПОДВИЖНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СВ. АНЕЖКИ ЧЕСЬКОЇ (1211-1282) PDF
Igor Likhtei 39-48
УТВЕРДЖЕННЯ ДИНАСТІЇ ЛЮКСЕМБУРГІВ НА ЧЕСЬКОМУ ТРОНІ (ПОЧАТОК XIV ст.) PDF
Yulia Senych 49-52
ОЛОМОУЦЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1479 РОКУ ТА ВПЛИВ ЙОГО УМОВ НА ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬ ЧЕСЬКОЇ КОРОНИ PDF
Yaroslav Andrusyak 53-57
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОВІДНИХ ДІЯЧІВ СЛОВАЦЬКОЇ РЕФОРМАЦІЇ У XVI СТОЛІТТІ PDF
Ivan Borys 57-64
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОЇ ВЕРСТВИ ДВОРЯНСТВА У ПІВНІЧНО-СХІДНІЙ УГОРЩИНІ В XVI-XVII СТОЛІТТЯХ PDF
Laslo Zubanych 64-70
УЧАСТЬ РОСІЙСЬКО-НІМЕЦЬКОГО ДОБРОВОЛЬЧОГО ЛЕГІОНУ У ВИЗВОЛЬНІЙ БОРОТЬБІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ПРОТИ НАПОЛЕОНА В 1812-1815 рр. PDF
Volodymyr Surnin 71-75
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА В ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ ТА В ГЕНЕРАЛЬНОМУ ГУБЕРНАТОРСТВІ PDF
Jakub Gorzeń 75-80
СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ США В ХХ СТОЛІТТІ PDF
Svitlana Myshko 81-85
ТРИ ПРАЗЬКІ УГОДИ ЯК СПРОБИ ВИРІШЕННЯ СЛОВАЦЬКОГО ПИТАННЯ В ЧЕХОСЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (1945-1946 рр.) PDF
Igor Shnitser 85-89
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ПОЧАТКУ ХХІ ст. (НА ПРИКЛАДІ БІЖЕНЦІВ, ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ) PDF
Oleksandr Laver 89-99

Етнографія

ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З НАРОДЖЕННЯМ ДИТИНИ, В СЕЛАХ ПОНИЗЗЯ Р. УЖ (ХІХ - ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТЬ) PDF
Vasyl Kotsan 100-107

Історіографія та джерелознавство

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ НАВКОЛО «ІЛЮСТРОВАНОЇ ХРОНІКИ» В КОНТЕКСТІ ІСТОРІОПИСАННЯ В УГОРСЬКОМУ КОРОЛІВСТВІ ЗА ПРАВЛІННЯ ДИНАСТІЇ АНЖУ (XIV ст.) PDF
Veronika Tsygak 108-117