ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ПРАВОСЛАВНОГО ЄПИСКОПА НЕСТОРА (СИДОРУКА) (1904-1951) У СВІТЛІ НОВИХ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Автор(и)

  • Jurii Danylets Candidate of History, Docent; Docent of the Department of the History of Ukraine of SHEE «UzhNU»., Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(36).2017.14-22

Ключові слова:

вирок, група, засуджений, обвинувачений, свідок, суд.

Анотація

У статті досліджено невідомий сюжет із біографії православного єпископа Нестора (Сидорука) (1904-1951), що пов'язаний із репресіями проти нього 1936 р. На основі матеріалів кримінальної справи з'ясовується перебіг слідства та аналізуються результати розслідування. Показано позицію свідків у справі, наведено витяги із характеристик і довідок. Вивчення документів дало підстави зробити висновок про те, що Г. Сидорука було засуджено безпідставно.

Посилання

Архів Управління Служби Безпеки в Полтавській області. Архівно-кримінальна справа № 6336-с. – Т. 1. – 244 арк.; Т. 2. – 58 арк.

Бажан О. «Великий терор» на Харківщині: масштаби, виконавці, жертви / О. Бажан, В. Золотарьов // Краєзнавство. – 2012. – № 1. – С. 85-101.

Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950) / Б. Боцюрків. – Пер. з англ. Н. Кочан; За ред. О. Турія. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2005. – ХХ + 268 с.

Войналович В. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960-х років: політологічний дискурс: [Монографія] / В. Войналович. – Ін-т політ. і етнонац. досліджень НАН України. – К.: Світогляд, 2005. – 742 c.

Государственный архив Российской Федерации. – Ф. Р-6991. Совет по делам религий при Совете

Министров СССР. – Оп. 7: Личные дела высших служителей культа. – Дело 84: Епископ Курский Нестор (Сидорук Георгий Мартынович) (29 сентября 1945 - 4 марта 1949). – На 45 листах.

Данилец Ю. Нестор (Сидорук) – первый Мукачево-Ужгородский архиерей / Ю. Данилец // Государство, общество, церковь в истории России ХХ-ХХІ веков: [Материалы ХV Междунар. науч. конференции,

Иваново, 23-24 марта 2016 г.]. – В 2 ч. – Ч. 1. – Иваново: Изд-во «Ивановский государственный университет», 2016. – С. 117-123.

Данилець Ю. Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука) / Ю. Данилець // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова): [Матеріали Чотирнадцятої Міжнар. наукової конференції (25 травня - 3 червня

р.)]. – К., 2016. – С. 198-200.

Козловский А., свящ. Поездка в Харбин / А. Козловский // Журнал Московской патриархии. – 1949. – № 11. – С. 7-9.

Концевич Н., прот. Епископ Курский и Белгородский Нестор (некролог) / Н. Концевич // Журнал Московской патриархии. – 1951. – № 11. – С. 7-8.

Кримінальний кодекс УРСР 1927 р. – К.: Державне видавництво політичної літератури, 1950. – 168 с.

Майфет Григорий Иосифович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gulagmuseum.org/show Object.do? object=251898&language=1. [Останній візит – 3 серпня 2017 р.].

Назначения на архиерейские кафедры [наречение и хиротония архимандрита Нестора (Сидорук) во епископа Уманского] // Журнал Московской патриархии. – 1945. – № 10. – С. 31.

Нестор, епископ. Из Закарпатья / Нестор // Журнал Московской патриархии. – 1947. – № 8. – С. 37.

Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров – Совете министров СССР. 1945-1970 гг. – Под ред. Н. А. Кривовой; отв. сост. Ю. Г. Орлова; сост. О. В. Лавинская, К. Г. Ляшенко. – В 2 т. – Т. 1: 1945-1963 гг. – М., 2009. – 847 с.

Пребывание в Москве епископа Мукачевского Владимира // Журнал Московской патриархии. – 1945. – № 11. – С. 20-21.

Раздорский А. Архиереи Курского края XVII–XX вв.: [Краткий биографический справочник] / А. Раздорский. – Курск: Регион-Пресс, 2004. – 127 с.

Реабілітовані історією. Полтавська область: Науково-документальна серія книг. – Київ-Полтава: Видавництво АСМІ, 2006. – Кн. 4. – 736 с.

Ревегук В. Полтавщина в роки рядянсько-німецької війни (1941-1945) / В. Ревегук. – Полтава: Дивосвіт, 2010. – 292 с.

Сводка важнейших показаний арестованных по ГУГБ НКВД СССР За 7–8 февраля 1938 г. // Лубянка. Советская элита на сталинской голгофе. 1937-1938. Архив Сталина: Документы и комментарии / Сост. В. Н. Хаустов. – М.: МФД, 2011. – С. 57-68.

Смирнов А., прот. Поездка в Венгрию / А. Смирнов // Журнал Московской патриархии. – 1946. – № 9. – С. 45-53.

Федосеев А. Албанская миссия епископа Нестора (Сидорука) [Електронний ресурс] / А. Федосеев // Studia Humanitatis. Международный электронный научный журнал. – 2005. – № 2. – Режим доступу::http://sthum. ru/content/fedoseev-albanskaya-missiya-episkopa-nestora-sidoruka. [Останній візит 29 липня 2017 р.].

Фенич В. Греко-католики, православні і влада на Закарпатті (осінь 1944 - зима 1946 рр.) / В. Фенич // Carpatica-Карпатика. – Вип. – 35: Європейські цінності та конфесійно-національна ідентичність населення Українських Карпат. – 2006. – С. 232-246.

Хроника (назначения и перемещения архиереев) [епископ Ужгородский и Мукачевский Нестор (Сидорук) назначен епископом Курским и Белгородским] // Журнал Московской патриархии. – 1948. – № 9 – С. 40.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія України