ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ В ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ (20-30-ті РОКИ ХХ ст.)

Автор(и)

  • Viktoria Kuzma senior lecturer of the Department of Ancient and Medieval History of SHEE «UzhNU»., Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(36).2017.169850

Ключові слова:

Підкарпатська Русь, музей, музейні збірки, пам'ятки, експозиція, експонати.

Анотація

У статті розглядається питання виникнення перших музейних збірок у Підкарпатській Русі (20-30-ті рр. ХХ ст.). Також описано історію створення, розвитку і функціонування перших закарпатських музеїв,
таких як: Музей ім. Т. Легоцького в Мукачеві, музей товариства «Просвіта», Ужгородський земський музей, Руський Національний музей та інші.

Посилання

Балагурі Е. Роль Чехословацької академії наук у вивченні археологічних пам'яток Закарпаття (20-30-і рр.) /

Е. Балагурі // Закарпаття в складі Чехословаччини: Проблеми відродження і національного розвитку:

[Доповіді наукового семінару, присвяченого 80-й річниці утворення Чехословаччини]. – Ужгород. –

– 28 жовтня.

Державний архів Закарпатської області (далі ДАЗО). – Ф. 28. – Оп. 3. – Од. зб. 29. – Арк. 4-5.

ДАЗО. – Ф. 28. – Оп. 3. – Од. зб. .94. – Арк. 10.

ДАЗО. – Ф. 72. – Оп. 2. – Од. зб. 1. – Арк. 4.

Въсти из культурного житя. // Подкарпатска Русь. – Ужгород, 1931. – Рочник VІІІ. – Ч. 5-6.

Вісті Етнографічного товариства Підкарпатської Русі. – Мукачів, 1935. – Ч. 1.

Вісті Етнографічного товариства Підкарпатської Русі. – Мукачів, 1937. – Ч. 6-7.

Вступайте в члени «Руського Національного Музею» // Подкарпатска Русь. – Ужгород, 1930. – Роч-

ник VІІ. – Ч. 7-8.

Из культурного житя Подкарпатскої Русі. // Подкарпатска Русь. – Ужгород, 1930. – Рочник VІІ. – Ч. 6.

Качій Ю. З історії музейної справи на Закарпатті / Ю. Качій // Науковий збірник Закарпатського

краєзнавчого музею. – Ужгород, 1995. – Вип. І.

Кобаль Й. З історії пам'яткоохоронної справи на Закарпатті у 20-30-ті роки ХХ століття (Діяльність

Йосипа Янковича) ./ Й. Кобаль // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. – Ужгород,

– Вип. ІІІ.

Кобаль Й. Ужгород відомий і невідомий / Й. Кобаль. – Львів: Світ, 2003. – 194 с.

Ліхтей І. Музей товариства «Просвіта» / І. Ліхтей // Календар «Просвіти» на 1995 рік. – Ужгород, 1995.

Посисень Г. Палаюча глина минувшини (Про Етнографічне Товариство Підкарпатської Русі) / Г. Посисень

// Тиса. [Культурно-християнський журнал]. – Ужгород, 1993. – № 1-2. – С. 53-56.

П.: Із життя культурного Подкарпатскої Руси. // Подкарпатска Русь. – Ужгород, 1928. – Рочник V. – Ч. 8-9.

П.: Наш національний музей. // Подкарпатска Русь. – Ужгород, 1928. – Рочник V. – Ч. 5.

Разгулов В. Музей Легоцкого / В. Разгулов. – Ужгород, 1997. – 64 с.

Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток / Г. А. Скрипник. – К.: Наукова

думка, 1989. – 304 с.

Стрипський Г. «Пару словъ о музеяхъ» / Г. Стрипський // Мъсяцословъ 1919. – Унгваръ, 1919.

Тиводар М. П. Ужгород між двома світовими війнами. Ужгород як центр культурного розвитку краю /

М. П. Тиводар // Історія Ужгорода. – Ужгород, 1993. – Розділ IV.

Федака П. Етнографічний музей Підкарпатської Русі / П. Федака // Новини Закарпаття. – 1997. – № 89-90,

червня. – С. 6.

Федака П. Пам'ять рідної землі / П. Федака // Новини Закарпаття. – 2002. – № 69-70, 18 травня.

Федака П. Пам'ятки Замкової гори / П. Федака. – Ужгород, 1999. – 95 с.

Федака П. Товариство «Просвіта» і національно-культурне відродження Закарпаття / П. Федака //

Календар «Просвіти» на 1995 рік. – Ужгород, 1995.

Yankovich Y. A munkacsi Lehoczky – muzeum regeszeti asatasai a cseh megszallas alatt / Y. Yankovich //

Зоря. – Haynal. Часописъ Подкарпатского общества наукъ. – 1942. – Рочникъ ІІ. – Ч. 3-4.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія України