ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОВІДНИХ ДІЯЧІВ СЛОВАЦЬКОЇ РЕФОРМАЦІЇ У XVI СТОЛІТТІ

Автор(и)

  • Ivan Borys аспірант кафедри історії Стародавнього світу і Середніх віків ДВНЗ «УжНУ»., Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(36).2017.57-64

Ключові слова:

Реформація, Словаччина, релігія, віра, Бог, лютеранство, кальвінізм, християнство, католицизм, церква

Анотація

У статті розглядається релігійна діяльність діячів словацької Реформації, простежується їхня роль у поширенні нових релігійних течій на словацьких теренах. Подано також їхні біографічні дані, проаналізовано
погляди на реформування церковного життя та показано характер і значення їхнього досвіду в контексті релігійної боротьби словаків із засиллям католицизму.

Посилання

Bizoňová M. Reformácia a počiatky rekatolizácie na Spiši / Monika Bizoňová // Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe / Peter Kónya. – Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej university, 2011. – S. 129-138.

Bodnárová M. Počiatky reformácie v Košiciach / Miloslava Bodnárová // Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikanae. Historia 3. Spoločenskovedný zborník. – Presov: Filozofická faculta Univerzity

P. J. Šafárika v Košiciach, 1994. – S. 38-49.

Bodnárová M. Reformacia v Bardejove v 16. storočí / Miloslava Bodnárová // Prvé augsburské vyznanie viery na Slovensku a Bardejov / P. Kónya. – Prešov: Acta Collegii Evengelici Prešoviensis V, 2000. – S. 85-91.

Bodnárová M. Reformácia vo východoslovenských kráľovských mestách v 16. storočí / Miloslava Bodnárová // Reformácia na východnom Slovensku v 16. až 18. storočí / F. Uličný. – Prešov: Acta Collegii Evengelici Prešoviensis II, 1998. – S. 19-38.

Bokes F. Dejiny Slovenska a Slovákov od najstarších čias po oslobodenie / František Bokes. – Bratislava: Slovenska academia vied a umeni, 1946. – 477 s.

Botto J. Juraj Thurzo a Gabriel Bethlen / Julius Botto // Cirkevné listy. – 1902. – Ročnik 16. – Čislo 4. – S. 109-113.

Čaplovič D. Problematika cirkevných dejín 1517-1681 / Dušan Čaplovič. – Bratislava: Veda, 2001. – 147 s.

Daniel D. Knihy a širenie reformácie v banských mestách / David Daniel // Kniha 1999-2000. Ed. Miroslava Domová. – Martin: Slovenská národná knižnica, 2001. – S. 94-103.

Daniel D. P. Výkum obdobia reformácie na Slovensku / David P. Daniel // Historický časopis. – 1989. – Ročník 37. – Čislo 4. – S. 572-592.

Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry. 3. / [Zost, Pavel Uhorskai, Július Alberty a kolektiv]. – Liptovský Svätý Mikuláš: Tranoscius, 2002. – 504 s.

Havíra J. Levoča vo svetle počiatkov Lutherovej reformácie / Ján Havíra // Cirkevné listy. – 1982. – Ročnik 95. – Čislo 11. – S. 175-177.

Klátik M. Leonard Stôckel – profil osobnosti / Miloš Klátik // Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe. – Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2011. – S. 10-19.

Klátik M. Postavy a udalosti doby Žilinskej synody: 400 rokov evanjelickej cirkvi na Slovensku / Miloš Klátik. – Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2010. – 181 s.

Kónya P. Konfesionalizácia na Slovensku v 16.-18. Storočí / Peter Kónya. – Prešov: Prešovská univerzita, 2010. – 232 s.

Kónyová A. Kalvínska reformácia a Reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16.-18. storočí / Annamária Kónyová, Peter Kónya. – Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2010. – 226 s.

Kovačka M. Akty a závery – Zákony a ustanovenia Žilinskej synody z roku 1610 / Miloš Kovačka. – Martin: Slovenská národná knižnica, Národný bibliografický ústav, 2010. – 112 s.

Kvačala J. Dejiny reformácie na Slovensku / Ján Kvačala. – Liptovský Svätý Mikuláš: Tranoscius, 1935. – 303 s.

Mannová E. Krátke dejiny Slovenska / Elena Mannová. – Bratislava: AEP, 2003. – 368 s.

Petrík J. Dejiny slovenských evanjelických a. v. služieb Božích / Ján Petrík. – Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1946. – 321 s.

Veselý D. Dejiny kresťanstva a reformácie na Slovensku / Daniel Veselý. – Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2004. – 384 s.

Товтин Я. Суспільно-політичне становище словацьких земель у складі монархії Габсбургів (1526-1610 рр.) / Яна Товтин / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищий навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Каф. історії Стародав. світу і Серед. віків, Центр іст. студій з богемістики і словакістики; передм. І. Ліхтея. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2011. – 160 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-10

Номер

Розділ

Всесвітня історія