ТРИ ПРАЗЬКІ УГОДИ ЯК СПРОБИ ВИРІШЕННЯ СЛОВАЦЬКОГО ПИТАННЯ В ЧЕХОСЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (1945-1946 рр.)

Автор(и)

  • Igor Shnitser кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри нової і новітньої історії та історіографії ДВНЗ «УжНУ»., Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(36).2017.85-89

Ключові слова:

словаки, чехи, Чехословацька республіка, словацьке національне питання, федерація, Словацька національна рада, центральна влада, три Празькі угоди

Анотація

У статті автор досліджує спроби чехословацької влади та основних політичних сил ЧСР вирішити словацьке питання в державі через систему трьох Празьких угод 1945-1946 рр. Зміст цих угод відповідав
передусім інтересам центральної влади, яка за будь-яку ціну намагалася ліквідувати особливе становище Словаччини в повоєнній ЧСР. У результаті три Празькі угоди не тільки поховали ідею федеративного устрою Чехословаччини, яка мала гарантувати збереження самобутності словацького народу, але й започаткували процес ліквідації елементів самоврядності Словаччини та ознаменували перехід від рівноправних взаємин між чехами і словаками до нерівноправних з домінацією чеського народу. Спроби вирішити словацьке питання в ЧСР через систему трьох Празьких угод виявилися неуспішними

Посилання

Вовканич І. Чехословаччина в 1945-1948 роках: Нарис історії перехідного періоду / І. Вовканич. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2000. – 352 с.

Вовканич І. Специфіка розвитку словацького суспільства у 1945-1946 рр. / І. Вовканич // Дослідження історії соціально-економічного розвитку країн Центральної та Південно-східної Європи: сучасний стан, проблеми, перспективи. – Ужгород: Патент, 1998. – С. 178-188.

Кріль М. Словацький національно-визвольний рух у 1945-1947 рр.: основні форми і напрямки / М. Кріль // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – Вип. 18: Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр.: [Матеріали міжнародної науково-практичної конференції]. – Ужгород: Вид-во «Говерла», 2007. –

С. 99-105.

Марьина В. Через «народную демократию» к социализму. 1945-1948 гг. / В. Марьина // Чехия и Словакия в XX веке: [Очерки истории]. – В 2-х кн. – Кн. 2. – М.: Наука, 2005. – С. 6-88.

Хмел Р. Словацкий вопрос в 20-м веке / Р. Хмел // Опыт демократических преобразований Словакии. – Братислава: Институт общественных проблем, 2007. – С. 9-23.

Щербакова Ю. Чехи и словаки: вместе и врозь (опыт новой государственности) / Ю. Щербакова. – М.:РАН, 2006. – 48 с.

Barnovský M. Na ceste k monopolu moci. Mocenskopolitické zápasy na Slovensku v rokoch 1945-1948. –Bratislava: Archa, 1993. – 248 s.

Dohoda československej vlády a Predsedníctva SNR o postavení a právomoci slovensých národných orgánov

(prvá pražská dohoda) // Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. – Bratislava, 1998. – Zv. ІI. – S. 430-432.

Dohoda predstaviteľov politických strán združenych v Národnom fronte Čechov a Slovákov o dopolnení a zmenách dohody medzi vládou ČSR a Predsedníctvom SNR z 2. juna 1945 a protokolu o rokovaní z 11. júna 1946 (tretia pražská dohoda) // Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. – Bratislava, 1998. – Zv. ІI. – S. 445-448.

Program vlády Národného frontu Čechov a Slovákov. Košický vládny program (5. аprila 1945) // Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. – Bratislava, 1998. – Zv. ІI. – S. 407-409.

Protokol o rokovaní vlády Československej republiky a Slovenskej národnej rady z 11. apríla 1946 (druhá pražská dohoda) // Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. – Bratislava, 1998. – Zv. ІI. – S. 442-444.

Rychlík J. Česko-slovenský pomér v letech 1945-1969 z českého pohledu / J.Rychlík // Slovenska otazka v deinach Česko-Slovenska (1945-1992). Ed. Michal Barnovský. – Bratislava: Historicky ustav SAV, 1994. –S. 50-56.

Rychlík J. Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945-1992 / J. Rychlík. – Bratislava: Academic Electrinic Press, 1998. – 555 s.

Syrný M. Slovenskí demokrati '44-48. Kapitoly z dejin Demokratickej strany na Slovensku v rokoch 1944-1948 / M. Syrný. – Banska Bystrica, 2010. – 403 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-10

Номер

Розділ

Всесвітня історія