ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З НАРОДЖЕННЯМ ДИТИНИ, В СЕЛАХ ПОНИЗЗЯ Р. УЖ (ХІХ - ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТЬ)

Автор(и)

  • Vasyl Kotsan кандидат історичних наук, директор Закарпатського музею народної архітектури та побуту, доцент; доцент кафедри історії України ДВНЗ «УжНУ»., Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(36).2017.100-107

Ключові слова:

звичаї, обряди, народження дитини, перша купіль, хрещення, колискові пісні, дозвілля молоді.

Анотація

Статтю присвячено звичаям та обрядам, пов'язаним із народженням дитини, що побутували в селах пониззя р. Уж у ХІХ - першій половині ХХ століть. На основі польових етнографічних матеріалів і літературних джерел, фондової збірки Закарпатського музею народної архітектури і побуту проаналізовано основні обрядові магічні дії, пов'язані із народженням дитини та першими роками її життя. Автор детально описує
заборони для вагітної жінки, пологи, першу купіль, обряд церковного хрещення, дитячий одяг, колиски.

Посилання

Записано Костевич М. та Бонгар М. у с. Ворочево Перечинського району від Мучички Андрія Івановича,

р. н.

Записано Костевич М. та Бонгар М. у с. Кам'яниця Ужгородського району від Рилиць Варвари Іванівни,

р. н.

Записано Костевич М. та Бонгар М. у с. Невицьке Ужгородського району від Сірко Ольги Дем'янівни,

р. н.

Записано Костевич М. та Бонгар М. у с. Оноківці Ужгородського району від Готри Ганни Андріївни,

р. н.

Записано Костевич М. та Бонгар М. у с. Оноківці Ужгородського району від Матьовки Марії Михайлівни,

р. н.

Записано Костьо А. Я. у с. Галоч Ужгородського району від Леца Ярослава Михайловича, 1907 р. н.

Записано Коцаном В. В. у с. Баранинці Ужгородського району від Андрейчик Анни Михайлівни, 1930 р. н.

Записано Коцаном В. В. у с. Баранинці Ужгородського району від Голича Івана Михайловича, 1935 р. н.

Записано Коцаном В. В. у с. Баранинці Ужгородського району від Маркович Єлизавети Федорівни,

р. н.

Записано Коцаном В. В. у мікрорайоні Дравці м. Ужгорода від Файван Єлизавети Іванівни, 1935 р. н.

Записано Коцаном В. В. у с. Невицьке Ужгородського району від Карбованець Марії Йосипівни, 1934 р. н.

Записано Коцаном В. В. у с. Оріховиця Ужгородського району від Мігальницької Віри Павлівни, 1943 р. н.

Записано Коцаном В. В. у с. Ярок Ужгородського району від Булини Юлії Василівни, 1922 р. н.

Записано Коцаном В. В. у с. Ярок Ужгородського району від Добей Ганни Василівни, 1947 р. н.

Фонди Закарпатського музею народної архітектури та побуту (далі – ФЗМНАП) О: 329/176. Рушник

(«гайтка»), с. Ярок, Ужгородський р-н. Домоткане полотно, вишивка, гладь. 30-40-і рр. ХХ ст.

ФЗМНАП О: 2470/922. Рушник («гайтка»), с. Оріховиця, Ужгородський р-н. Домоткане полотно, вишивка, гладь. 30-40-і рр. ХХ ст.

ФЗМНАП О: 4602/2787. Польова колиска, с. Оріховиця, Ужгородський р-н. Дерево, домоткане полотно.

-30-і рр. ХХ ст.

ФЗМНАП О: 15331/1480. Дитяча колиска («більчув»), м-н Дравці, м. Ужгород. Дерево, лоза. 30-і рр.

ХХ ст.

Борисенко В. Сімейна обрядовість українців ХХ - початку ХХІ ст. / В. Борисенко. – К.: Видавництво ІМФЕ, 2016. – 256 с.

Босий О. Символічно-магічні функції пояса у звичаєво-обрядовій культурі українців / О. Босий // Народна культура України: традиції і сучасність. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої

-річчю Національного музею народної архітектури та побуту України. – К., 2010. – С. 486-487.

Гайова Є. Дитина в традиційних звичаях і віруваннях українців Закарпаття / Є. Гайова // Література.

Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 34: присвячено дослідженню спадщини Л. Ф. Дунаєвської. – К.: Київський ун-т, 2010. – С. 70-81.

Гошовський В. Українські пісні Закарпаття / В. Гошовський. – Львів: НАН України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника, 2003. – 440 с.

Грибанич І. Народний одяг лемків Турянської та Ужанської долин кінця ХІХ - 40-х років ХХ ст. /

І. Грибанич // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. – Ужгород: ІВА, 2010. – Вип. ІХ-Х. –С. 356-361.

Жуйко В. Закарпатський слінг: загортачка, гайтка і навіть фартух / В. Жуйко // Про захід. – 2016. –

жовтня.

Коцан В. Планування інтер'єру народного житла українців Закарпаття ХІХ - першої половини ХХ ст. /

В. Коцан // Русин. – 2015. – № 3. – С. 106-130.

Коцан В. Традиційний дитячий одяг Закарпаття у родинній обрядовості (ХІХ - перша половина ХХ ст.) /

В. Коцан // Наукові записки Ужгородського університету. – Серія: Історично-релігійні студії. – Ужгород:

Видавництво УжНУ «Говерла», 2014. – Вип. 3. – С. 89-104.

Маєрчик М. Ритуал і тіло. Структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу /

М. Маєрчик. – К.: Критика, 2011. – 325 с.

Никорак О. І. Сучасні художні тканини Українських Карпат / О. І. Никорак. – Київ: Наукова думка, 1988. –

с.

Панькевич І. Причинки до познаня обряду крестин на Подкарпатской Руси / І. Панькевич // Подкарпатська

Русь. – 1927. – Рочник ІV. – Число 10. – С. 235-237.

Пилип Р. І. Художня вишивка українців Закарпаття ХІХ - першої половини ХХ ст. (типологія за призна-

ченням, художніми та локальними особливостями) / Р. І. Пилип. – Ужгород: ПП «Повч Р. М.», 2012. –

с.

Пойда С. «Колишу тя, не лишу тя…»: колискові пісні / С. Пойда. – Ужгород: ПП М. М. Басараб, 2008. – 80 с.

Тиводар М. П. Етнографічне районування українців Закарпаття (за матеріалами традиційної культури

другої половини ХІХ - першої половини ХХ ст.) / М. П. Тиводар // Carpatica - Карпатика. – Вип. 6: Етнічні

та історичні традиції населення Українських Карпат кінця ХVІІІ - ХХ ст. – Ужгород, 1999. – С. 4-64.

Тиводар М. П. Етнографія Закарпаття: Історико-етнографічний нарис / М. П. Тиводар. – Ужгород: Ґражда,

– 416 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Етнографія