НАУКОВІ ДИСКУСІЇ НАВКОЛО «ІЛЮСТРОВАНОЇ ХРОНІКИ» В КОНТЕКСТІ ІСТОРІОПИСАННЯ В УГОРСЬКОМУ КОРОЛІВСТВІ ЗА ПРАВЛІННЯ ДИНАСТІЇ АНЖУ (XIV ст.)

Автор(и)

  • Veronika Tsygak лаборант кафедри історії Стародавнього світу і Середніх віків ДВНЗ «УжНУ»., Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(36).2017.108-117

Ключові слова:

династія Анжу, Карл І Роберт, Лайош І Великий, «Ілюстрована хроніка», першотвір, копія, «родина», скриптор, мініатор, датування, авторство, 15 травня 1358 року, Марк Калті, Янош Кукулеї

Анотація

У статті йдеться про унікальну пам'ятку угорського історіописання XIV ст., так звану «Ілюстровану хроніку», яка є важливим джерелом періоду правління в Угорському королівстві династії Анжу. В рамках студії висвітлюються дискусійні аспекти у дослідженні «Ілюстрованої хроніки», зокрема питання часу її створення та авторства. У зв'язку з цим наводяться найбільш вірогідні теорії, озвучуються традиційні та
цілком нові точки зору на проблему.

Посилання

Berkovits Ilona. A Képes Krónika és Szent Istvánt ábrázoló miniatúrái / I. Berkovits // Magyar Könyvszemle. –1938. – 62. – 1-20. old.

Csapodiné Gárdonyi Klára. A Képes Krónika miniatúrái / K. Csapodiné Gárdonyi // Képes Krónika. Fakszimile kiadás. II. Tanulmánykötet. – Bp., 1964. – 47-64. old.

Csapodiné Gárdonyi Klára. A Képes Krónika miniatúrái / K. Csapodiné Gárdonyi // Képes Krónika. – Bp., 1986. – 517-558. old.

Csapodiné Gárdonyi Klára. A Képes Krónika miniatúrái / K. Csapodiné Gárdonyi // Képes Krónika. II. Tanulmánykötet. – Bp., 1987. – 129-143. old.

Dercsényi Dezső. A Képes Krónika és kora / D. Dercsényi // Képes Krónika. – Budapest, 1986. – 400-404. old.

Hoffmann Edith. A Bécsből hazakerült műkincsek kiállítása a Nemzeti Múzeumban III. Kéziratok. / E. Hoffmann // Magyar Művészet. – 1933. – 9. – 289-297. old.

Hoffmann Edith. Régi magyar bibliofilek / E. Hoffmann // Budapest: Magyar Bibliophil Társaság, 1929. –304 old.

Holler László. A Képes Krónika első három iniciáléjáról. [Електронний ресурс] / L. Holler // Magyar Könyvszemle. – 2004. – 120. – 325-52. old. – Режим доступу: http://epa.oszk.hu/00000/00021/00043/pdf/MKSZ

_EPA00021_2004_120_04_325-352.pdf.

Holler László. Ki állította össze a Képes Krónikát? Egy új hipotézis. [Електронний ресурс] / L. Holler //Irodalomtörténeti Közlemények. – 2003. – 107. – 210–42. old. – Режим доступу: http://epa.uz.ua/00000/00001/

/pdf/itk_EPA00001_2003_02-03_210-242.pdf

Holler László. Néhány új megfigyelés a Képes Krónika kódexében. [Електронний ресурс] / L. Holler // Magyar Könyvszemle. – 2005. – 121. – 273-88. old. – Режим доступу: http://www.epa.hu/00000/00021/00046/pdf/

MKSZ_EPA00021_2005_121_03_00046.pdf.

Ioannes Decius. Praefatio in Syntagma Iuris. Baronyai Decsi János Magyar Históriája 1592-1598. A szerző

életével közli TOLDY FERENCZ // Monumenta Hungáriáé Historica. Magyar történelmi Emlékek. – Második osztály: írók. – Pest, 1866. – XVII. kötet. – LX. old.

Jakubovich Emil. Adalékok legrégibb nyelvemlékes okleveleink és krónikáink íróinak személyéhez /E. Jakubovich // A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai. – Budapest, 1924. – 20. – 15-19. old.

Jakubovich Emil. Adalékok legrégibb nyelvemlékes okleveleink és krónikáink íróinak személyéhez /E. Jakubovich // Magyar Nyelv. – 1925. – 21. – 25-38. old.

Jakubovich Emil. Nagy Lajos király oxfordi kódexe, a Bécsi Képes Krónika kora és illuminátora. [Електронний

ресурс] / E. Jakubovich // Magyar Könyvszemle. – 1930. – 37. – 382-393. old. – Режим доступу:http://epa.oszk.hu/00000/00021/00185/pdf/382-393.pdf

Karsai Géza. Névtelenség, névrejtés és szerzőnév középkori krónikáinkban / G. Karsai // Századok. – 1963. – 97. – 666-677. old.

Katona Stephanus. Historia Critica Regum Hungariae Stirpis Mixtae. Tomulus III. Ordine X. Ab anno Christi MCCCI. Ad annum usque MCCCXXXI. / S. Katona. – Budae, 1790. – 259 old.

Kertész Balázs. A 14. századi magyarországi krónikaszerkesztmények utóélete a késő középkorban / B. Kertész// Századok. – 2016. – 150. – 473-499. old.

Képes krónika. Fakszimile kiadás. I.,II. Tanulmánykötet. – Budapest: Magyar Helikon Könyvkiadó, 1964. –201 old.

Kristó Gyula. Anjou-kori krónikáink / G. Kristó // Századok . – 1967. – 101. – 458., 480- 484. old.

Lengyel János. Krónikaszerkesztések I. Károly Róbert és Nagy Lajos korában / J. Lengyel // EGYÜTT. – 2007. –2. – 73-79 old.

Mályusz Elemér. Krónika-problémák. / E. Mályusz // Századok . – 1966. – 100. – 725. old.

Pór Antal – Schönherr Gyula. Az Anjou-ház és örökösei / A. Pór – G. Schönherr / A magyar nemzet története 3. –Bp.,1895. – 668 old. – 166-167. old.

Szabados György. Alkotói egyéniségek és közös irányultságok. Rövid áttekintés a magyar krónikaszerkesztések néhány forrásproblémájáról. [Електронний ресурс] / G. Szabados // Acta Universitatis Szegediensis. Acta Histórica. – Tomus CXXX. – Szeged, 2009. – 109 old. – 3-14. old. – Режим доступу: http://medievalia.hu/wpcontent/uploads/2014/11/historica_130.pdf.

Szabados György. Katona István történetírói időszerűségéről. [Електронний ресурс] / G. Szabados // Irodalomtörténeti Közlemények. – 2008. – 112. – 679-699. old. – Режим доступу: http://itk.iti.nta.hu/megjelent/

-56/szabados.pdf.

Toldy Franciscus. Marci Chronica de gestis Hungarorum ab origine ad annum MCCCIII. Producta / F. Toldy. –Pestini, 1867.

Veszprémy László. A Képes Krónika és Anonymus kéziratának utóéletéhez / L. Veszprémy // Tiszteletkör.Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor – Péterfi Bence – Vadas András. – Bp., 2012. – 593-594. old.

Zsinka Ferenc. A Bécsi Képes Krónika török bejegyzései / F. Zsinka // Magyar Könyvszemle. – 1923. – 30. – 3-4. – 248-250. old.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історіографія та джерелознавство