Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія – це науковий журнал, заснований у 1995 р. на видається факультетом історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету. Це періодичне наукове видання, а якому висвітлюються актуальні проблеми археології, етнології, історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки. У Віснику публікуються статті українською, англійською та російською мовами. Видання приймає для друку: статті, документи і матеріали, рецензії, огляди, хроніку. Редколегія видання здійснює внутрішнє та зовнішнє анонімне рецензування всіх статей. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання адресовано науковим співробітникам, докторам, кандидатам наук, викладачам, аспірантам та студентам, а також широкому колу читачів, що цікавляться проблемами історичних наук.

Зображення домашньої сторінки журналу

Мета та завдання. «Наукового вісника Ужгородського національного університету. Серія: Історія – забезпечити платформу для комунікації між вченими, що здійснюють дослідження у різних галузях історичної науки. Головна проблематика публікацій, що можуть публікуватися у виданні актуальні теми археології, етнології, історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки. Вісник забезпечує продуктивний діалог між істориками; сприяє дослідникам у поширенні їхнього досвіду та ідей; публікує наукові розвідки, що збільшують потенціал історичної науки. Читачі та дописувачі Вісника можуть ознайомитись з новими досягненнями історичних досліджень. Наукове періодичне видання сприяє обміном досвіду у викладанні історичних дисциплін, забезпечує формування міжкультурної компетентності.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 1 (40) (2019)

Зміст

Історія України

ВИКРИТТЯ А. ШЕПТИЦЬКИМ СУТНОСТІ НАЦИСТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ В ЛИСТАХ ДО А. ГІТЛЕРА ТА ПАПИ ПІЯ ХІІ
Volodymyr Basarab
ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ АГІТАЦІЇ НА ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ 90-Х РР. ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ)
Anton Bohdalov
РОЗГОРТАННЯ ПРАВОСЛАВНОГО РУХУ В ПІВНІЧНО-СХІДНІЙ УГОРЩИНІ В 1907-1913 РР. ТА ПІДГОТОВКА НОВОГО СУДОВОГО ПРОЦЕСУ
Jurii Danylets
МАТЕРІАЛЬНІ ВТРАТИ ТА ВТРАТИ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ВНАСЛІДОК АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Oleksandr Laver, Beata Matyashovska, Nataliya Shumilo
ЕТНІЧНА ГОМОГЕНІЗАЦІЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД
Pavlo Leno
УЧАСТЬ МУКАЧІВСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ ЗАКАРПАТТЯ В КІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ
Yevgeny Mandryk
ЗАКАРПАТСЬКА ПРЕСА ПРО СТАВЛЕННЯ УРЯДОВЦІВ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ/КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ ТА КАРПАТСЬКОЇ СІЧІ ДО ЄВРЕЙСЬКОЇ ГРОМАДИ (до 80-річчя проголошення незалежності Карпатської України)
Marina Mykhailiuk
УНІЙНІ ЗМАГАННЯ В МУКАЧІВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ ПІД ВПЛИВОМ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ ЧАСІВ ІПАТІЯ ПОТІЯ ТА ЙОСИФА ВЕЛЯМИНА РУТСЬКОГО
Volodymyr Moroz
РАДІОМОВЛЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ЗАКАРПАТТЯ 1945-1991 РОКІВ
Tetiana Rosul

Всесвітня історія

БОРОТЬБА МІСТ ЗА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА У ЧЕСЬКОМУ КОРОЛІВСТВІ В ПЕРІОД ПРАВЛІННЯ ДИНАСТІЇ ЯГЕЛЛОНІВ (1471-1526 рр.)
Yaroslav Andrusyak
СТАНОВЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ АУГСБУРЗЬКОГО ВІРОВИЗНАННЯ НА ТЕРЕНАХ СЛОВАЧЧИНИ НА ПОЧАТКУ XVII ст.
Ivan Borys
РИЦАРСЬКА ТАКТИКА ТАРАННОГО БОЮ КУШОВАНИМ СПИСОМ В ХІІІ СТ. НА РУКОПИСНИХ МІНІАТЮРАХ СТАРОГО ЗАПОВІТУ ПІРПОНТА МОРГАНА
Wolodymyr Hucul
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ИММИГРАНТОВ ИЗ ЗАКАРПАТЬЯ В США СКВОЗЬ ПРИЗМУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛЫ ЦМОРА (1928–1930 гг.)
Oleg Kazak
СТАНОВЛЕННЯ І ДУХОВНО-СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ПАРАФІЇ СВ. КЛИМЕНТА В ПРАЗІ В 1930-х рр.
Viktor Kichera
ЧЕСЬКИЙ КОРОЛЬ ВАЦЛАВ І ТА АВСТРІЙСЬКИЙ ГЕРЦОГ ФРІДРІХ ІІ БАБЕНБЕРГ НА ПЕРЕХРЕСТЯХ ВІЙНИ Й МИРУ (1230-1239 рр.)
Ihor Likhtei
ТИПОЛОГІЯ-ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРТИЗАНСЬКИХ ФОРМУВАНЬ ПІД ЧАС ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ В США 1861-1865 рр.
Kristian Papp
«ЗБРАСЛАВСЬКА ХРОНІКА» ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ПЕРІОДУ ПРАВЛІННЯ ЯНА ЛЮКСЕМБУРЗЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ ЧЕСЬКИХ МЕДІЄВІСТІВ ХХІ СТ.
Yulianna Senych
ЯНОШ КАДАР ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ УГОРЩИНИ
Ivanna Skyba
МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРДЕНУ ЄЗУЇТІВ (ТОВАРИСТВО ІСУСА) У ВОЛОДІННЯХ ОКАТОЛИЧЕНИХ АРИСТОКРАТІВ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УГОРЩИНИ У XVII СТ.
Oksana Ferkov

Історіографія та джерелознавство

СТВОРЕННЯ МІСЬКИХ ГЕРБІВ ЮЖНОГО, МУКАЧЕВА ТА ПРОЕКТУ НОВОГО ГЕРБА УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Ivan Miskov
ІСТОРІОГРАФІЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ: ПОГЛЯД РОСІЙСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ
Katerina Sylantieva-Papp

Антропологія, етнологія, усна історія.

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КРОЮ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ЖІНОЧИХ «ВОЛОСЬКИХ» СОРОЧОК НА ЗАКАРПАТТІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ ст.)
Vasyl Kotsan